Đăng nhập
Tư liệu

Tư liệu KH&CN

Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng năm 2019
Ấn phẩm KHCN
KHCN & Doanh nghiệp
Nguyễn Thị Thanh Tâm - Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Lâm Đồng
2019
Một số tài liệu bạn cần đăng nhập với tư cách thành viên thì mới có thể tải toàn văn nội dung vê theo luật sở hữu trí tuệ.
Cho phép tải công cộng

Triển khai Quyết định số 225/QĐ-UBND ngày 04/02/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt Dự án Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016-2020 (gọi tắt là Dự án) để hỗ trợ nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh thông qua áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý tiên tiến, biện pháp quản lý hiệu quả, công cụ cải tiến, xây dựng tiêu chuẩn cơ sở, chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy...

Giai đoạn 2016-2018, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã hỗ trợ 43 lượt doanh nghiệp áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến. Đến nay, có 25 dự án đã hoàn thành với kinh phí được hỗ trợ là 1,36 tỷ đồng, trong đó, 15 dự án đang triển khai và 3 dự án ngừng thực hiện; 8 doanh nghiệp về tiêu chuẩn, hợp chuẩn, hợp quy với tổng số tiền là 100 triệu đồng (2 doanh nghiệp chứng nhận hợp quy đối với 3 sản phẩm; 1 doanh nghiệp chứng nhận hợp chuẩn cho 2 sản phẩm; 5 doanh nghiệp xây dựng 21 tiêu chuẩn cơ sở); 4 lượt doanh nghiệp tham dự và đạt Giải thưởng chất lượng quốc gia, quốc tế với tổng số tiền là 99 triệu đồng. Hoạt động này đã giúp các doanh nghiệp cải thiện công tác quản lý, nâng cao năng lực cạnh tranh và đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tiếp tục triển khai Dự án, để nâng cao hiệu quả hỗ trợ, năm 2019, đối tượng doanh nghiệp hỗ trợ sẽ được mở rộng đến các hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể; hỗ trợ áp dụng hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế, khu vực, nước ngoài, hiệp hội và đặc biệt, sẽ hỗ trợ 10 doanh nghiệp thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa bằng tem QC (Quality Control)… Nội dung hỗ trợ như sau:

Hoạt động đào tạo

Nhằm nâng cao nhận thức, vai trò của các công cụ cải tiến, hệ thống quản lý và hướng dẫn các kỹ năng triển khai hoạt động năng suất, chất lượng cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, trong năm 2019, Chi cục sẽ phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo với nội dung như sau:

STT

Nội dung lớp tập huấn

Thời gian dự kiến

1

Sản xuất tinh gọn (Lean)

3/2019

2

Lý thuyết và thực hành 5S, Kaizen - Quản lý trực quan

3/2019

3

Áp dụng Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn ISO 22000:2018

4/2019

4

Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt và áp dụng tiêu chuẩn hữu cơ trong nông nghiệp

4/2019

5

Nhận thức về Hệ thống quản lý kinh doanh liên tục theo tiêu chuẩn ISO 22301:2012

5/2019

6

Truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa

6/2019

7

Đo lường hiệu quả các quá trình sản xuất/ kinh doanh thông qua chỉ số KPIs

7/2019

8

Nâng cao năng suất bằng việc nhận dạng và loại bỏ lãng phí

8/2019

9

Kỹ năng làm việc nhóm và quản lý thời gian hiệu quả

9/2019

10

Giải quyết vấn đề theo phương pháp 5 Whys

10/2019

Ngoài ra doanh nghiệp có thể đăng ký các lớp đào tạo, tập huấn khác theo nhu cầu.

Hỗ trợ áp dụng hệ thống quản lý, công cụ cải tiến, xây dựng tiêu chuẩn cơ sở, truy xuất nguồn gốc, thực hiện chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy

Hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng 13 công cụ cải tiến 5S, Kaizen, Lean, KPI, TQM, MFCA, Layout; 3 hệ thống ISO 9001; 13 hệ thống ISO 22000, FSSC 22000, HACCP, GlobalGAP, Organic, BRC, Fairtrade; truy xuất nguồn gốc bằng tem QC đối với 4 sản phẩm; chứng nhận hợp chuẩn 2 sản phẩm (chế phẩm vi sinh vật, nước rửa chén…); chứng nhận hợp quy 2 sản phẩm (nước uống, rượu, vật liệu xây dựng, phân bón,…); hỗ trợ xây dựng 8 tiêu chuẩn cơ sở liên quan đến các sản phẩm trà, cà phê, rau, củ, quả…

Kinh phí hỗ trợ

- Hỗ trợ xây dựng tiêu chuẩn cơ sở, áp dụng hệ thống quản lý và công cụ cải tiến năng suất chất lượng, truy xuất nguồn gốc như sau:

+ Hỗ trợ không quá 40 triệu đồng đối với các doanh nghiệp, đơn vị áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 và các công cụ cải tiến năng suất chất lượng như 5S, Kaizen, sản xuất tinh gọn Lean, 7 công cụ và tương đương; truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa bằng tem kiểm soát chất lượng QC (Quality Control).

+ Hỗ trợ không quá 60 triệu đồng đối với các doanh nghiệp, đơn vị áp dụng hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế, khu vực, nước ngoài, hiệp hội như ISO 22000, ISO 14001, HACCP, OHSAS 18001, ISO 50001, BRC, tiêu chuẩn hữu cơ, 4C, Rainforest, UTZ, Fairtrade, Halal và tương đương.

+ Hỗ trợ không quá 1 triệu đồng/sản phẩm thử nghiệm mẫu và xây dựng tiêu chuẩn cơ sở. 

- Hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy tính theo số sản phẩm:

+ Sản phẩm phù hợp quy chuẩn kỹ thuật: 20 triệu đồng.

+ Sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn quốc gia: 10 triệu đồng.

Doanh nghiệp có nhu cầu tham gia Dự án vui lòng liên hệ:

Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng - Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Địa chỉ: 18 Trần Phú, phường 3, Đà Lạt  

Điện thoại: 0263 3532247

Fax: 02633.827508

Email: pqltccl@lamdong.gov.vn

Số 01/2019

Góp ý của bạn đọc

Nhập mã bảo vệ
Hình ảnh CAPTCHA
Nhập mã Hiển thị ở trên vào hộp dưới đây
HDT HTML
HDT NewsBlog

BẢN TIN KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Số 48/2020 - 21/12/2020
Số 48/2020 Xem thêm
Số 47/2020 - 21/12/2020
Số 46/2020 - 14/12/2020
Số 45/2020 - 14/12/2020
Số 44/2020 - 02/12/2020
HDT HTML
Thống kê truy cập
  • 6.277.908
  • Đang online: 101
  • Trong tuần: 31.050
  • Trong tháng: 170.741
  • Trong năm: 1.001.972