Đăng nhập
Tư liệu

Tư liệu KH&CN

Hoạt động sáng kiến, cải tiến kỹ thuật góp phần hợp lý hóa sản xuất, nâng cao năng suất và hiệu quả công việc
Ấn phẩm KHCN
KHCN & Doanh nghiệp
Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng
2019
Một số tài liệu bạn cần đăng nhập với tư cách thành viên thì mới có thể tải toàn văn nội dung vê theo luật sở hữu trí tuệ.
Cho phép tải công cộng

Sau 5 năm tiếp nhận quản lý và vận hành dây chuyền, cán bộ, công nhân viên Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng (Công ty) đã làm chủ công nghệ, tích lũy nhiều kinh nghiệm, duy trì nhà máy vận hành ổn định, công suất tăng dần qua các năm. Đến nay, Công ty đã đi vào giai đoạn tổ chức sản xuất ổn định, hoạt động của nhà máy đạt và vượt công suất thiết kế, chất lượng sản phẩm đạt chuẩn quốc tế, từng bước nâng cao chất lượng quản lý và vận hành. Năm 2018 là năm thứ 4 liên tiếp Công ty hoàn thành xuất sắc và toàn diện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, đạt nhiều thành tích đột phá, quan trọng và có ý nghĩa trên chặng đường xây dựng và phát triển, góp phần phát triển kinh tế địa phương và ngành công nghiệp Alumin của Việt Nam trên thị trường thế giới. 

Để đạt được các thành công đó có một phần đóng góp rất lớn của hoạt động sáng kiến, cải tiến kỹ thuật tại đơn vị nhằm thúc đẩy tinh thần dám nghĩ, dám làm; luôn nghiên cứu, học hỏi công nghệ của đội ngũ cán bộ, công nhân viên, góp phần hợp lý hóa sản xuất, nâng cao năng suất, hiệu quả công việc, tiết giảm chi phí tại đơn vị; tổ chức Hội đồng sáng kiến; xây dựng quy chế, quy định, chế độ hoạt động sáng kiến trong Công ty.

Để tổ chức các hoạt động sáng kiến, Công ty đã thành lập Hội đồng sáng kiến (HĐSK) theo Quyết định số 1439/QĐ-LDA ngày 08/12/2015, gồm Chủ tịch HĐSK là Tổng giám đốc Công ty; các Phó Chủ tịch là các Phó tổng giám đốc phụ trách và Chủ tịch Công đoàn; các Ủy viên là các trưởng phòng, ban, đơn vị trong Công ty.

Căn cứ theo các quy định của nhà nước và Tập đoàn trong hoạt động sáng kiến, Công ty đã ban hành Quy chế về tổ chức, quản lý hoạt động sáng kiến, cải tiến kỹ thuật tại đơn vị theo Quyết định số 648/QĐ-LDA ngày 25/5/2017, trong đó nêu rõ quy định của tổ chức hoạt động sáng kiến; vai trò, trách nhiệm của tổ thẩm định hiệu quả sáng kiến mang lại; phân công các đơn vị bộ phận giúp việc trong HĐSK; nguyên tắc, chế độ làm việc của HĐSK; quy định về điều kiện, nội dung công nhận sáng kiến; quy trình quản lý và thực hiện sáng kiến; chi phí cho hoạt động sáng kiến, biểu mẫu, cách tính hiệu quả của sáng kiến; khen thưởng, kỷ luật; công tác tổng kết hoạt động sáng kiến thường kỳ của Công ty.

HĐSK của Công ty là tổ chức thường trực, họp thường kỳ trung bình 1 tháng/lần để tiến hành phê duyệt các ý tưởng, sáng kiến đăng ký mới, triển khai thực hiện; nghiệm thu công nhận các sáng kiến đã được áp dụng, theo dõi đánh giá và xét thưởng sáng kiến theo quy chế, quy định. Các thành viên trong HĐSK thường xuyên tổ chức họp kiểm tra công trường, phê duyệt ý tưởng và nghiệm thu sáng kiến sau khi được áp dụng để báo cáo HĐSK công nhận. Tất cả cuộc họp của HĐSK đều được lập biên bản và có các quyết định phê duyệt ý tưởng, nghiệm thu công nhận xét thưởng sáng kiến và được lưu trữ tại thường trực HĐSK và Công ty theo quy định.

Trong HĐSK, thành lập Tổ thẩm định hiệu quả của sáng kiến, có nhiệm vụ giúp tác giả lập các bảng tính hiệu quả và thẩm định, kiểm tra, phê duyệt trước khi trình HĐSK công nhận để làm cơ sở xét thưởng cho tác giả và người hỗ trợ sáng kiến (nếu có).

Các sáng kiến được các phòng, ban đánh giá trước; nếu không hiệu quả, sẽ được hủy đăng ký và có biên bản xác nhận. Các ý tưởng đăng ký được HĐSK kiểm tra, phê duyệt, đảm bảo phân tích đầy đủ tính hiệu quả, khả thi trước khi thực hiện.

Các sáng kiến tiêu biểu được HĐSK lập hồ sơ đăng ký tham gia các Hội thi Sáng tạo Khoa học Kỹ thuật tại địa phương và cấp nhà nước. Trong năm 2017, HĐSK của Công ty đã lập báo cáo thuyết minh cùng các hồ sơ để đăng ký các sáng kiến tiêu biểu tham dự Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng lần thứ VIII (2016-2017) và đã đạt giải 3. Đồng thời, được tỉnh lập hồ sơ gửi tham dự giải thưởng Hội thi Sáng tạo Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Vifotec) lần thứ XIV, sáng kiến đã đạt giải 3, được triển lãm tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô vào ngày 14/5/2018.

Các sáng kiến điển hình, có ý nghĩa đóng góp quan trọng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh 

Sáng kiến cải tiến hệ thống bơm tuần hoàn đơn lẻ dòng đáy từng bồn lắng rửa khi dừng sản xuất Alumin

Sản xuất Alumin là ngành mới, ngành công nghiệp lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam. Do đó, trong quá trình vận hành, khó tránh khỏi những trục trặc kỹ thuật, mà việc thất thoát Natri hidroxit - NaOH (xút) và Alumin theo bùn đỏ bơm thải ra hồ bùn đỏ là một điển hình. 

Để tránh tình trạng thất thoát xút và Alumin, nhanh chóng khôi phục lưu trình vận hành lại sản xuất, ổn định các chỉ tiêu kỹ thuật, giảm tiêu hao vật tư cần thiết như: xút, hơi, chất trợ lắng, nước...; đồng thời, không gây áp lực cho các hồ bùn đỏ, các tác giả đã cải tiến hệ thống bơm tuần hoàn đơn lẻ dòng đáy đối với từng bồn lắng rửa, tiến hành thay đổi lưu trình công nghệ bơm nối tiếp giữa các bồn lắng rửa ra hồ bùn đỏ theo thiết kế thành bơm tuần hoàn dòng đáy của từng bồn lắng rửa không bơm thải ra hồ bùn đỏ khi dừng sản xuất Alumin. Thực hiện phương pháp bơm tuần hoàn dòng đáy các bồn lắng rửa, các tác giả lắp đặt thêm đường ống cấp dòng đáy của từng bồn vào đỉnh của chính bồn đó; trên hệ thống đấu nối với bơm dòng đáy của từng bồn bùn đỏ và có các van đóng mở điều tiết, định hướng dòng bơm tuần hoàn. Với giải pháp bơm tuần hoàn, lượng bùn của từng bồn, lượng vật chất trong các bồn ở công đoạn lắng rửa được bảo toàn, không phải bơm bùn đỏ ra hồ bùn đỏ, gây thất thoát xút và Al2O3, các chỉ tiêu công nghệ khác không thay đổi, không xảy ra hiện tượng lắng, đóng bám của từng bồn bùn đỏ, có các van đóng ở đáy bồn và đường ống, không phải cấp nước rửa đầy vào các bồn rửa trước khi vận hành lại lưu trình sản xuất. Giải pháp này đã làm giảm lượng xút, Al2O3 thất thoát khi bơm thải ra hồ bùn đỏ trong thời gian dừng sản xuất Alumin, giúp Công ty tiết kiệm gần 4 tỷ đồng/năm. Ngoài ra, trong sản xuất, lợi ích sáng kiến mang lại góp phần giảm tiêu hao xút từ 68 kg/tấn Alumin (năm 2016) xuống 35,5 kg/tấn Alumin (năm 2017). Qua đó, giá thành mỗi tấn Alumin sẽ giảm khoảng 100 ngàn đồng.

Sáng kiến này đã đạt giải 3 tại Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng lần thứ VIII (2016-2017) và giải 3 tại Hội thi Sáng tạo Khoa học và Công nghệ Việt Nam lần thứ XIV, năm 2018.

Sáng kiến lắp đặt tuyến ống đưa nước từ hồ thải quặng đuôi số 6 về Nhà máy tuyển rửa quặng bằng phương pháp tự chảy phục vụ sản xuất 

Trước đây, Nhà máy tuyển rửa quặng của Công ty phải bổ sung nước mới từ hồ Cai Bảng để rửa quặng, lượng nước mới tiêu hao khoảng 4,3 m3/tấn quặng tinh. Trung bình, mỗi năm, Nhà máy tuyển quặng sản xuất khoảng 1,8 triệu tấn quặng tinh sẽ phải bơm bổ sung khoảng 7,3 triệu m3 nước mới. 

Theo thiết kế, hồ thải quặng đuôi số 6 với cao trình đỉnh đập là + 870 m, trong khi đó cao trình bể nước bổ sung và bể tuần hoàn nhà máy tuyển là + 844 m, độ cao chênh lệch là 26 m. Tận dụng điều kiện địa hình, địa mạo khu vực công trình, Công ty đã có sáng kiến lắp đặt tuyến ống dẫn nước từ hồ số 6 về Nhà máy tuyển bằng phương pháp tự chảy thay thế cho việc bơm nước từ hồ Cai Bảng vào tháng 5/2018. Đồng thời, nước thải bùn trong hồ số 6 được sử dụng tuần hoàn, không phải thải ra hồ Cai Bảng, giúp giảm xả thải ra môi trường.

Chi phí thi công xây dựng cho công trình này dự kiến khoảng 1,5 tỷ đồng, thời gian sử dụng có thể kéo dài đến hết thời gian sản xuất của Nhà máy tuyển. Sáng kiến giúp tiết kiệm chi phí điện năng cho hệ thống bơm; giảm chi phí sửa chữa, bảo dưỡng, thay thế định kỳ; giá trị làm lợi dự kiến khoảng 4,2 tỷ đồng/năm. Công ty sẽ lập hồ sơ sáng kiến này để tham dự Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh và Giải thưởng Sáng tạo Khoa học - Công nghệ Việt Nam lần thứ 15.

Một số bài học kinh nghiệm 

Do sản xuất Alumin là một ngành công nghiệp mới, tiên phong trên cả nước nên bước đầu gặp nhiều khó khăn trong việc vận hành, làm chủ công nghệ. Hoạt động sáng kiến được phát động từ những ngày đầu đi vào hoạt động, vận hành sản xuất. Trong những năm đầu, việc triển khai hoạt động sáng kiến cũng gặp nhiều khó khăn, từ đó rút ra nhiều bài học kinh nghiệm để có sự thành công của ngày hôm nay, góp phần vào phát triển sản xuất, kinh doanh của đơn vị. 

Do công nghệ còn rất mới, dây chuyền hoạt động liên tục không thể dừng để sửa chữa, khắc phục tại bất kỳ công đoạn nào nên một sai lầm nhỏ có thể dẫn đến hậu quả lớn, ảnh hưởng đến sản xuất, công nghệ, chất lượng sản phẩm. Từ năm 2016 trở về trước, HĐSK tại đơn vị được thành lập và họp 1-2 lần/năm, để tổng kết, nghiệm thu các sáng kiến đăng ký thực hiện. Các phương án sáng kiến được áp dụng đạt hiệu quả sẽ được nghiệm thu mà không cần xem xét, phê duyệt từ ý tưởng ban đầu để HĐSK, các phòng, ban chuyên môn phân tích, đánh giá tính hiệu quả, rủi ro, hạn chế khi áp dụng sáng kiến. Thực tế đã có một vài sáng kiến được triển khai nhưng do HĐSK chưa phân tích, đánh giá hiệu quả, rủi ro trước khi áp dụng nên đã xảy ra các sự cố ảnh hưởng đến dây chuyền sản xuất hoặc phương án triển khai sáng kiến chưa tối ưu, chưa đảm bảo an toàn.

Để giải quyết vấn đề đó, trong năm 2018, Công ty đã ban hành lại quy chế hoạt động sáng kiến tại đơn vị và bổ sung bước phê duyệt ý tưởng trước khi thực hiện sáng kiến, đồng thời giao cho các phòng, ban chuyên môn hoặc thuê đơn vị tư vấn chuyên môn để phân tích, hoàn thiện ý tưởng, đảm bảo hiệu quả, không để xảy ra rủi ro trước khi áp dụng sáng kiến và cải tiến kỹ thuật, công nghệ. Mặt khác, HĐSK tổ chức họp thường kỳ để kịp thời phê duyệt các ý tưởng mới, xử lý các vướng mắc, tồn tại trong sản xuất, nghiệm thu, khen thưởng kịp thời cho các tác giả. Từ đó, hoạt động sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của Công ty ngày càng phát huy, góp phần phát triển sản xuất, kinh doanh của đơn vị trong các năm qua.

Số 01/2019

Góp ý của bạn đọc

Nhập mã bảo vệ
Hình ảnh CAPTCHA
Nhập mã Hiển thị ở trên vào hộp dưới đây
HDT HTML
HDT NewsBlog

BẢN TIN KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Số 48/2020 - 21/12/2020
Số 48/2020 Xem thêm
Số 47/2020 - 21/12/2020
Số 46/2020 - 14/12/2020
Số 45/2020 - 14/12/2020
Số 44/2020 - 02/12/2020
HDT HTML
Thống kê truy cập
  • 6.277.807
  • Đang online: 116
  • Trong tuần: 30.949
  • Trong tháng: 170.640
  • Trong năm: 1.001.871