Đăng nhập
Tư liệu

Tư liệu KH&CN

Hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ
Ấn phẩm KHCN
KHCN & Doanh nghiệp
Trần Công Đăng - Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng
2019
Một số tài liệu bạn cần đăng nhập với tư cách thành viên thì mới có thể tải toàn văn nội dung vê theo luật sở hữu trí tuệ.
Cho phép tải công cộng

Ngày 12/9/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 119/2018/NĐ-CP Quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/11/2018. Một số nội dung cơ bản của Nghị định như sau:

1. Bắt buộc mọi doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh phải sử dụng hóa đơn điện tử chậm nhất từ ngày 01/11/2020 (Khoản 2, Điều 35).

2. Nghị định số 119/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01/11/2018. Trong thời gian chuyển tiếp, từ ngày 01/11/2018 đến ngày 31/10/2020, sẽ xử lý các phát sinh như:

- Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đã thông báo phát hành hóa đơn điện tử được tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử đang sử dụng kể từ ngày 01/11/2018 (Khoản 1, Điều 36).

- Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh đang dùng hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in hoặc hóa đơn mua của cơ quan thuế được tiếp tục sử dụng đến hết ngày 31/10/2020 (Khoản 2, Điều 36).

- Trường hợp cơ sở kinh doanh đang hoạt động được yêu cầu dùng hóa đơn điện tử có mã xác thực nhưng chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin, đơn vị phải gửi dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế theo Mẫu số 03 ban hành kèm Nghị định số 119/2018/NĐ-CP cùng với việc nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng (Khoản 2, Điều 36).

- Đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập trong thời gian từ ngày 01/11/2018 đến ngày 31/10/2020 (Khoản 3, Điều 36) phải:

+ Áp dụng ngay hóa đơn điện tử.

+ Trường hợp chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin thì được sử dụng các hình thức hóa đơn theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP.

3. Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ phải lập hóa đơn điện tử, ghi đầy đủ nội dung theo quy định, không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ (Khoản 1, Điều 4).

4. Doanh nghiệp được sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế khi đáp ứng các điều kiện sau:

- Doanh nghiệp đã hoặc sẽ thực hiện giao dịch với cơ quan thuế bằng phương tiện điện tử.

- Có hệ thống phần mềm kế toán.

- Có phần mềm lập hóa đơn điện tử đáp ứng lập, tra cứu hóa đơn điện tử.

- Lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử theo quy định.

- Đảm bảo việc truyền dữ liệu hóa đơn điện tử đến người mua và cơ quan thuế.

5. Các trường hợp phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế: doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác thuộc trường hợp rủi ro cao về thuế (Khoản 3, Điều 12): hộ, cá nhân kinh doanh (Khoản 4, Điều 12) thực hiện sổ sách kế toán hoặc sử dụng thường xuyên từ 10 lao động trở lên và có doanh thu năm trước liền kề từ 03 tỷ đồng trở lên, trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp, xây dựng; hoặc từ 10 tỷ đồng trở lên trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ.

6. Trường hợp tự nguyện áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế (cuối Khoản 4, Điều 12): hộ, cá nhân kinh doanh không thuộc diện bắt buộc nhưng có thực hiện sổ sách kế toán hoặc có yêu cầu được áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

7. Hộ, cá nhân kinh doanh triển khai thí điểm hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền kết nối chuyển dữ liệu đến cơ quan thuế từ năm 2018 (Khoản 4, Điều 12) gồm:

- Hoạt động trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn; bán lẻ thuốc tân dược, hàng tiêu dùng; cung cấp dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng.

- Hoạt động tại một số địa bàn có điều kiện thuận lợi.

8. Trường hợp được cấp hóa đơn điện tử của cơ quan thuế (Khoản 6, Điều 12):

- Hộ, cá nhân kinh doanh không đáp ứng điều kiện phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế tại Khoản 4, Điều 12, Nghị định số 119/2018/NĐ-CP nhưng cần có hóa đơn để giao cho khách hàng.

- Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác được cơ quan thuế chấp nhận cấp hóa đơn điện tử để giao cho khách hàng.

Toàn văn Nghị định số 119/2018/NĐ-CP được đăng tải trên Trang thông tin điện tử Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng, tại địa chỉ: http://lamdong.gdt.gov.vn. 

Số 02/2019

Góp ý của bạn đọc

Nhập mã bảo vệ
Hình ảnh CAPTCHA
Nhập mã Hiển thị ở trên vào hộp dưới đây
HDT HTML
HDT NewsBlog

BẢN TIN KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Số 48/2020 - 21/12/2020
Số 48/2020 Xem thêm
Số 47/2020 - 21/12/2020
Số 46/2020 - 14/12/2020
Số 45/2020 - 14/12/2020
Số 44/2020 - 02/12/2020
HDT HTML
Thống kê truy cập
  • 6.277.820
  • Đang online: 129
  • Trong tuần: 30.962
  • Trong tháng: 170.653
  • Trong năm: 1.001.884