Đăng nhập
Tư liệu

Tư liệu KH&CN

Đánh giá và đề xuất định hướng phát triển cây hồ tiêu trên địa bàn huyện Lâm Hà
Đề tài - Dự án
Chù đề tài liệu
KS. Nguyễn Minh An
2018
Một số tài liệu bạn cần đăng nhập với tư cách thành viên thì mới có thể tải toàn văn nội dung vê theo luật sở hữu trí tuệ.
Tài liệu này chỉ chia sẻ cho thành viên, bạn cần đăng ký thành viên trên hệ thống để tải tài liệu về.
Nếu chưa phải là thành viên, bạn có thể liên hệ với ban quản trị theo địa chỉ để được cấp tài khoản đăng nhập:
  • Địa chỉ: Tầng 9, Khu Trung tâm Hành chính - Số: 36 Trần Phú - Phường 4 - Đà Lạt -Lâm Đồng
  • Email: sokhcn@lamdong.gov.vn
  • Điện thoại: 063.3821377

1. Mục tiêu:

Xác định tính thích ứng và hiệu quả kinh tế của cây hồ tiêu trên địa bàn huyện Lâm Hà. Trên cơ sở thực tiễn và cơ sở khoa học để định hướng quy hoạch, kế hoạch phát triển cây hồ tiêu trên địa bàn huyện Lâm Hà giai đoạn 2016 – 2020 và các năm tiếp theo.

2. Nội dung thực hiện:

- Điều tra tình hình sản xuất, kinh doanh hồ tiêu trên địa bàn huyện Lâm Hà.

- Điều tra diện tích, năng suất, sản lượng, đất đai, sâu bệnh hại, chi phí sản xuất, sơ chế, bảo quản, tiêu thụ, điện, nước, giao thông, những khó khăn, thuận lợi của các các hộ dân… liên quan đến sản xuất cây hồ tiêu trên địa bàn huyện Lâm Hà.

- Khảo sát tình hình sản xuất và thị trường tiêu thụ hồ tiêu tại tỉnh Đăk Lăk, tỉnh Gia Lai, tỉnh Lâm Đồng .

- Khảo sát thị trường tiêu thụ hồ tiêu TP. Hồ Chí Minh.

- Thu thập, tổng hợp, phân tích thông tin về tình hình sản xuất, tiêu thụ cây hồ tiêu qua các nguồn (mạng internet, báo, đài…).

- Tổng hợp, phân tích số liệu, đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội của cây hồ tiêu.

- Đánh giá, so sánh hiệu quả kinh tế giữa cây hồ tiêu với cây cà phê, cây chè, cây dâu tằm (kế thừa số liệu kinh tế- xã hội huyện Lâm Hà giai đoạn 2011 - 2015).

- Kiến nghị, đề xuất giải pháp định hướng quy hoạch, kế hoạch phát triển cây hồ tiêu trong cơ cấu hợp lý cây trồng trên địa bàn huyện để phát triển bền vững cây hồ tiêu giai đoạn 2016 – 2020 và các năm tiếp theo, bao gồm các giải pháp về: quy hoạch, chính sách (vốn, đào tạo nghề, cơ chế hỗ trợ, chuyển giao khoa học kỹ thuật), hợp tác trong sản xuất; chế biến, tiêu thụ.

Bạn cần đăng nhập đề tải tài liệu
Nội dung khác

Góp ý của bạn đọc

Nhập mã bảo vệ
Hình ảnh CAPTCHA
Nhập mã Hiển thị ở trên vào hộp dưới đây
HDT HTML
HDT NewsBlog

BẢN TIN KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Số 48/2020 - 21/12/2020
Số 48/2020 Xem thêm
Số 47/2020 - 21/12/2020
Số 46/2020 - 14/12/2020
Số 45/2020 - 14/12/2020
Số 44/2020 - 02/12/2020
HDT HTML
Thống kê truy cập
  • 5.599.638
  • Đang online: 50
  • Trong tuần: 249
  • Trong tháng: 249
  • Trong năm: 323.702