Đăng nhập
Tư liệu

Tư liệu KH&CN

Nghiên cứu tuyển chọn một số giống cà phê chè (Coffea arabica l.) đạt năng suất, chất lượng cao tại Lâm Đồng
Đề tài - Dự án
Chù đề tài liệu
ThS. Đinh Thị Tiếu Oanh
2018
Một số tài liệu bạn cần đăng nhập với tư cách thành viên thì mới có thể tải toàn văn nội dung vê theo luật sở hữu trí tuệ.
Tài liệu này chỉ chia sẻ cho thành viên, bạn cần đăng ký thành viên trên hệ thống để tải tài liệu về.
Nếu chưa phải là thành viên, bạn có thể liên hệ với ban quản trị theo địa chỉ để được cấp tài khoản đăng nhập:
  • Địa chỉ: Tầng 9, Khu Trung tâm Hành chính - Số: 36 Trần Phú - Phường 4 - Đà Lạt -Lâm Đồng
  • Email: sokhcn@lamdong.gov.vn
  • Điện thoại: 063.3821377

Mục tiêu


Mục tiêu tổng quát
Phát triển giống cà phê chè có năng suất và chất lượng cao tại các vùng sinh thái phù hợp tại tỉnh Lâm đồng.
Mục tiêu cụ thể
- Đánh giá hiện trạng cơ cấu giống và những hạn chế trong sản xuất cà phê chè của tỉnh Lâm Đồng.   
- Chọn được 3 - 7 giống cà phê chè có năng suất trên 3,0 tấn nhân/ha, khối lượng 100 nhân >16 g, tỷ lệ hạt trên sàng 16 >70%, chất lượng cà phê tách đạt “tốt” đến “rất tốt” và phù hợp với các vùng sinh thái trồng cà phê chè tỉnh Lâm Đồng.
- Xây dựng 06 mô hình sản xuất cà phê chè theo hướng bền vững ứng dụng giống mới và các biện pháp kỹ thuật canh tác mới phù hợp (qui mô 1ha/mô hình tại Đà Lạt, Lạc Dương, Đơn Dương, Lâm Hà, Đức Trọng).
- Đào tạo 30 kỹ thuật viên, tập huấn 150 nông dân nắm bắt được các tiến bộ kỹ thuật trong canh tác cà phê chè theo hướng phát triển bền vững và đạt hiệu quả cao.

Bạn cần đăng nhập đề tải tài liệu
Nội dung khác

Góp ý của bạn đọc

Nhập mã bảo vệ
Hình ảnh CAPTCHA
Nhập mã Hiển thị ở trên vào hộp dưới đây
HDT HTML
HDT NewsBlog

BẢN TIN KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Số 48/2020 - 21/12/2020
Số 48/2020 Xem thêm
Số 47/2020 - 21/12/2020
Số 46/2020 - 14/12/2020
Số 45/2020 - 14/12/2020
Số 44/2020 - 02/12/2020
HDT HTML
Thống kê truy cập
  • 5.577.798
  • Đang online: 93
  • Trong tuần: 17.777
  • Trong tháng: 127.885
  • Trong năm: 301.862