Đăng nhập
Tư liệu

Tư liệu KH&CN

Đánh giá hiệu quả lợi ích xã hội của dự án xử lý nước thải tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
Đề tài - Dự án
Chù đề tài liệu
CN. Đoàn Thị Ái Nhi
2018
Một số tài liệu bạn cần đăng nhập với tư cách thành viên thì mới có thể tải toàn văn nội dung vê theo luật sở hữu trí tuệ.
Tài liệu này chỉ chia sẻ cho thành viên, bạn cần đăng ký thành viên trên hệ thống để tải tài liệu về.
Nếu chưa phải là thành viên, bạn có thể liên hệ với ban quản trị theo địa chỉ để được cấp tài khoản đăng nhập:
  • Địa chỉ: Tầng 9, Khu Trung tâm Hành chính - Số: 36 Trần Phú - Phường 4 - Đà Lạt -Lâm Đồng
  • Email: sokhcn@lamdong.gov.vn
  • Điện thoại: 063.3821377
Đề tài nghiên cứu “Hiệu quả lợi ích xã hội dự án xử lý nước thải của các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng ”được tiến hành tại tỉnh Lâm Đồng, thời gian từ tháng 4/2015 đến tháng 05/2016 . Mục tiêu của nghiên cứu là phân tích chi phí đầu tư và vận hành của dự án xây dựng hệ thống xử lý nước thải của các cơ sở y tế tại tỉnh Lâm Đồng; định giá trị lợi ích của dự án xây dựng hệ thống xử lý nước thải của các cơ sở y tế tại tỉnh Lâm Đồng dựa vào phương pháp định giá ngẫu nhiên; và dựa trên kết quả phân tích lợi ích và chi phí để đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án xây
dựng hệ thống xử lý nước thải của các cơ sở y tế tại tỉnh Lâm Đồng.

Bạn cần đăng nhập đề tải tài liệu
Nội dung khác

Góp ý của bạn đọc

Nhập mã bảo vệ
Hình ảnh CAPTCHA
Nhập mã Hiển thị ở trên vào hộp dưới đây
HDT HTML
HDT NewsBlog

BẢN TIN KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Số 48/2020 - 21/12/2020
Số 48/2020 Xem thêm
Số 47/2020 - 21/12/2020
Số 46/2020 - 14/12/2020
Số 45/2020 - 14/12/2020
Số 44/2020 - 02/12/2020
HDT HTML
Thống kê truy cập
  • 5.577.718
  • Đang online: 145
  • Trong tuần: 17.697
  • Trong tháng: 127.805
  • Trong năm: 301.782