Đăng nhập
Tư liệu

Tư liệu KH&CN

Tập hợp trí thức khoa học và công nghệ
Ấn phẩm KHCN
Khoa học công nghệ
Trương Trổ
2019
Một số tài liệu bạn cần đăng nhập với tư cách thành viên thì mới có thể tải toàn văn nội dung vê theo luật sở hữu trí tuệ.
Cho phép tải công cộng

Trong năm 2019, ngành khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng đón nhận 2 sự kiện quan trọng, có nhiều ý nghĩa; đó là Kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng (01/3/1979-01/3/2019) và 25 năm Ngày thành lập Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng (08/8/1994-08/8/2019).

Với quá trình hình thành, phát triển và hoạt động, 2 tổ chức cùng mang nội hàm khoa học và công nghệ này đều có những đóng góp không nhỏ vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, cho đến nay, vẫn còn không ít người  hiểu chưa đầy đủ về chức năng, nhiệm vụ của mỗi tổ chức, nhất là tổ chức Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng (Liên hiệp Hội).

Trong những năm gần đây, trên Bản tin Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng, có thể xem là một tờ báo về thông tin khoa học và công nghệ (KH&CN) duy nhất và lâu đời nhất của tỉnh (năm 1985), đã xuất hiện dòng chữ: Sở Khoa học và Công nghệ - Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng, mang ý nghĩa là 2 cơ quan đồng chủ quản của Bản tin. Điều này cũng đã nói lên được nhiều điều rất có ý nghĩa trong việc tập hợp trí thức KH&CN.

Trên thực tế, Sở KH&CN và Liên hiệp Hội là 2 tổ chức có vị trí, chức năng, nhiệm vụ hoàn toàn khác nhau. Sở KH&CN là cơ quan quản lý nhà nước về KH&CN, gồm hoạt động KH&CN; tiềm lực KH&CN; tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; sở hữu trí tuệ; ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ; an toàn bức xạ và hạt nhân; hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các hội khoa học kỹ thuật thuộc chuyên ngành… Có nhiệm vụ tập hợp và phát huy đội ngũ trí thức KH&CN nhằm thực hiện các nhiệm vụ KH&CN của tỉnh thông qua nguồn ngân sách sự nghiêp KH&CN. Liên hiệp Hội là tổ chức chính trị - xã hội tự nguyện; được thành lập trên cơ sở hợp tác, liên minh giữa các tổ chức Hội Khoa học và Kỹ thuật thành viên được nhà nước công nhận và bảo trợ. Liên hiệp Hội và các tổ chức thành viên có nhiệm vụ đoàn kết và tập hợp đội ngũ trí thức để thực hiện các nhiệm vụ KH&CN; tư vấn, phản biện, giám định xã hội trên cơ sở nguồn lực xã hội, có phần hỗ trợ của nhà nước; hoạt động theo quy chế đã được UBND tỉnh phê duyệt trên cơ sở Điều lệ của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (theo Quyết định số 1795/QĐ-TTg ngày 21/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ).

Như vậy, Sở KH&CN và Liên hiệp Hội đều có cùng nhiệm vụ tập hợp trí thức KH&CN. Do đó, việc xây dựng cơ chế, chính sách thích hợp cho việc tập hợp trí thức KH&CN là hết sức cần thiết.

Đối với Sở KH&CN, vấn đề tập hợp trí thức KH&CN để thực hiện các nhiệm vụ KH&CN trên địa bàn đã được kế hoạch hóa bằng nguồn ngân sách KH&CN hàng năm của tỉnh và cách thức triển khai các nhiệm KH&CN một cách tập trung, thiết thực, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao.

Đối với Liên hiệp Hội, việc tập hợp trí thức KH&CN đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, đổi mới, nhất là từ khi Chương trình số 66-CTr/TU ngày 24/10/2008 của Tỉnh ủy Lâm Đồng thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa X) về Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ công nghiệp hóa và hiện đại hóa và Chỉ thị số 48-CT/TU ngày 07/9/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng (khóa VIII) về Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước được ban hành. 

Cụ thể:

- Tổ chức các Hội thi Sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng trong 15 năm qua; trên 846 giải pháp dự thi của 1.146 tác giả tham gia, trong đó 290 giải pháp đạt giải cấp tỉnh, 25 giải pháp đạt giải quốc gia và 2 giải pháp đạt giải quốc tế.

- Tổ chức Giải thưởng KH&CN tỉnh Lâm Đồng lần thứ I năm 2015 nhằm tôn vinh các nhà khoa học có các công trình nghiên cứu KH&CN áp dụng vào sản xuất, đời sống mang lại hiệu quả lớn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

- Tổ chức các hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội như:

+ Hoạt động tư vấn: góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp gồm: Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện Bảo Lâm lần thứ V, dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Lâm Đồng lần thứ VII, dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ X (nhiệm kỳ 2015-2020); Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực của tỉnh Lâm Đồng đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020; Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp chế biến nông sản đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Quy hoạch phát triển KH&CN tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020...

Từ năm 2010 đến nay, Liên hiệp Hội đã tham mưu Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức 8 lần gặp mặt đội ngũ trí thức tiêu biểu; qua đó, đã tiếp nhận gần 600 ý kiến tư vấn về các nhiệm vụ kinh tế - xã hội và KH&CN của tỉnh.

+ Hoạt động phản biện xã hội: đến năm 2016, 2017, UBND tỉnh mới ban hành quyết định phê duyệt vài nhiệm vụ phản biện xã hội theo đề xuất của Liên hiệp Hội. 

Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội là một trong những hoạt động có thế mạnh, tuy nhiên, số nhiệm vụ mà Liên hiệp Hội thực hiện được trong thời gian qua là rất ít, nguyên nhân chính là do chưa có cơ chế, chính sách rõ ràng. 

Để thực hiện tốt việc tập hợp trí thức KH&CN, trong thời gian tới, cần tăng cường trách nhiệm của các sở, ban, ngành dưới sự lãnh, chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh; trong đó, có trách nhiệm trực tiếp của 3 cơ quan quản lý nhà nước quan trọng, đó là Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở KH&CN trong việc lập và trình phê duyệt kế hoạch về các hoạt động có liên quan đến việc tập hợp trí thức KH&CN.

Liên hiệp Hội và các tổ chức thành viên cũng cần xây dựng các kế hoạch nhằm tập hợp, thu hút trí thức KH&CN bằng những nội lực sẵn có với sự hỗ trợ cần thiết từ nguồn ngân sách KH&CN của tỉnh.

Việc “tập hợp trí thức KH&CN” đã trở thành thành ngữ được sử dụng rất nhiều trong các văn kiện của Đảng và Nhà nước khi nói về các cuộc cách mạng khoa học, kỹ thuật, công nghệ. Nhưng việc kế hoạch hóa hoạt động này còn rất mới, đây là một nút thắt cần phải tháo gỡ.

Số 5/2019

Góp ý của bạn đọc

Nhập mã bảo vệ
Hình ảnh CAPTCHA
Nhập mã Hiển thị ở trên vào hộp dưới đây
HDT HTML
HDT NewsBlog

BẢN TIN KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Số 48/2020 - 21/12/2020
Số 48/2020 Xem thêm
Số 47/2020 - 21/12/2020
Số 46/2020 - 14/12/2020
Số 45/2020 - 14/12/2020
Số 44/2020 - 02/12/2020
HDT HTML
Thống kê truy cập
  • 5.607.721
  • Đang online: 119
  • Trong tuần: 8.332
  • Trong tháng: 8.332
  • Trong năm: 331.785