Đăng nhập
Tư liệu

Tư liệu KH&CN

Thực trạng và giải pháp phát triển thương hiệu “Đà Lạt- Kết tinh kỳ diệu từ đất lành” trên địa bàn thành phố Đà Lạt
Ấn phẩm KHCN
Khoa học công nghệ
Nguyễn Đình Thiện
2019
Một số tài liệu bạn cần đăng nhập với tư cách thành viên thì mới có thể tải toàn văn nội dung vê theo luật sở hữu trí tuệ.
Cho phép tải công cộng

Thành phố Đà Lạt có diện tích đất tự nhiên hơn 39.000 ha, trong đó diện tích đất sản xuất nông nghiệp chiếm khoảng 10.500 ha; tốc độ tăng trưởng của lĩnh vực nông nghiệp hàng năm đạt 11-12%, chiếm tỷ trọng 9,9% trong cơ cấu kinh tế. 

Với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng, Đà Lạt rất thuận lợi cho phát triển nông nghiệp, đặc biệt là canh tác rau, hoa, chè, cà phê. Ngành nông nghiệp có thể xem như một ngành nghề sản xuất truyền thống của Đà Lạt; người nông dân Đà Lạt có nhiều kinh nghiệm trong việc sản xuất nông nghiệp, tạo nên nét đặc trưng riêng về quy trình và kỹ thuật sản xuất của vùng so với các khu vực, vùng, miền khác. Thành phố Đà Lạt và các địa phương phụ cận là vùng chuyên canh rau, hoa lớn nhất cả nước; do đó, người nông dân Đà Lạt có nhiều cơ hội tiếp cận và ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, mang lại hiệu quả kinh tế cao thông qua các chương trình khuyến nông, tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật được triển khai thường xuyên. 

Vì vậy, việc đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nhằm phát triển các sản phẩm thế mạnh của địa phương là vô cùng cần thiết để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, phù hợp với các mục tiêu quốc gia và quốc tế, đáp ứng yêu cầu của thị trường trong nước và xuất khẩu; tăng giá trị thu nhập trên cùng đơn vị diện tích; xây dựng và xác lập thương hiệu, nâng cao sức cạnh tranh của các sản phẩm đặc thù; xây dựng, phát triển nền nông nghiệp của địa phương theo hướng sản xuất hàng hóa lớn và hiện đại. 

Trong những năm qua, lĩnh vực nông nghiệp, du lịch của thành phố Đà Lạt tiếp tục phát triển theo hướng toàn diện, bền vững, hiện đại, đặc biệt là lĩnh vực sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đã đạt được những thành tựu to lớn. Đến nay, diện tích sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn thành phố đạt 5.737 ha, chiếm 54,6% tổng diện tích đất sản xuất nông nghiệp; thu nhập bình quân đạt khoảng 350 triệu đồng/ha (trong đó, rau cao cấp đạt 700 triệu đồng/ha; hoa đạt 900 triệu đồng/ha; chè cành chất lượng cao đạt 370 triệu đồng/ha; cà phê công nghệ cao đạt 230 triệu đồng/ha).

Năm 2009, Làng hoa Vạn Thành (phường 5), Làng hoa Thái Phiên (phường 12) được UBND tỉnh Lâm Đồng công nhận đạt tiêu chí làng nghề truyền thống. Đến nay, trên địa bàn thành phố đã có 5 vùng trồng hoa đạt tiêu chí làng nghề truyền thống (Vạn Thành, Thái Phiên, Xuân Thành, Hà Đông, Đa Thiện) với tổng diện tích canh tác hoa đạt khoảng 674 ha, sản lượng trên 900 triệu cành/năm. Với truyền thống cần cù, thông minh, sáng tạo và nhanh nhạy trong việc nắm bắt thị trường, nông dân ở các làng hoa, đặc biệt là thế hệ trẻ đã nhanh chóng đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật, cơ giới hóa, tự động hóa, đồng thời tiếp thu công nghệ cao áp dụng vào sản xuất các loại hoa cắt cành, cung ứng cho thị trường, mang lại hiệu quả kinh tế cao trên cùng một đơn vị diện tích. Sau khi được công nhận là làng nghề truyền thống, đời sống của người nông dân vùng trồng hoa ngày càng khởi sắc.

Với những tiềm năng, lợi thế sẵn có, trong khuôn khổ Chương trình hợp tác giữa UBND tỉnh Lâm Đồng, Viện Hàn lâm Khoa học - Xã hội Việt Nam và Cơ quan hợp tác quốc tế (JICA) Nhật Bản tại Việt Nam, tổ chức JICA Nhật Bản đã hỗ trợ tỉnh Lâm Đồng thực hiện dự án “Xây dựng mô hình phát triển nông nghiệp theo hướng tiếp cận đa ngành và cải thiện môi trường đầu tư trong nông nghiệp”. Theo đó, UBND tỉnh Lâm Đồng đã đầu tư xây dựng, phát triển thương hiệu “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành” nhằm thúc đẩy các mặt hàng nông sản chủ lực của địa phương phát triển, thu hút du khách với sứ mệnh mang những điều kỳ diệu kết tinh từ miền đất đặc biệt đến với mọi người.
Thương hiệu “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành” là thành quả của dự án “Khảo sát và xây dựng chiến lược thương hiệu và quảng bá nông sản và du lịch canh nông của tỉnh Lâm Đồng”; được hình thành trên cơ sở những sản phẩm đặc trưng, có thế mạnh gắn liền với quá trình hình thành và phát triển của Đà Lạt, gồm các sản phẩm rau, hoa, cà phê Arabica, du lịch canh nông; đã được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) công nhận và cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành” tại Quyết định số 87022/QĐ-SHTT ngày 08/12/2017. Từ tháng 10/2018 đến nay, UBND thành phố Đà Lạt đã tiến hành cấp quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành” cho 280 đơn vị, tổ chức, cá nhân với 4 nhóm sản phẩm là Rau Đà Lạt, Hoa Đà Lạt, Cà phê Arabica và Du lịch canh nông. Sau 2 năm xây dựng, thương hiệu “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành” đã đạt được những kết quả nhất định và ngày càng bay xa. 

Để tiếp tục phát huy thương hiệu “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành” và các thương hiệu thế mạnh khác của thành phố, từ nay đến năm 2020, sản phẩm rau tập trung vào kênh bán lẻ hiện đại, siêu thị trong nước và xuất khẩu; sản phẩm hoa thông qua các kênh tiêu thụ tại các siêu thị, hệ thống cửa hàng; cà phê Arabica qua hệ thống bán lẻ ở siêu thị; tổ chức tour du lịch canh nông để đưa du khách tham quan, trải nghiệm, tìm hiểu, nghiên cứu phương thức sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao - thế mạnh của thành phố Đà Lạt và đặc biệt hạn chế tình trạng làm giả thương hiệu nông sản Đà Lạt. 

Trong thời gian tới, để phát triển thương hiệu “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành”, cần tiếp tục thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

Một là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, tập huấn pháp luật về sở hữu trí tuệ, vai trò, tầm quan trọng của thương hiệu ở Việt Nam và quốc tế nhằm đảm bảo quyền lợi của doanh nghiệp; lựa chọn một số doanh nghiệp điển hình để hỗ trợ việc sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành”.

Hai là, tiếp tục hỗ trợ các đơn vị, tổ chức sản xuất và kinh doanh nông sản đã được cấp quyền sử dụng thương hiệu tham gia các hội chợ, triển lãm, trưng bày giới thiệu sản phẩm... nhằm tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu nông sản Đà Lạt. 

Ba là, thực hiện tốt công tác hậu kiểm sản phẩm sử dụng thương hiệu “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành” nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định trong quá trình sử dụng thương hiệu; kiểm tra, kiểm soát thị trường, chấn chỉnh các hoạt động kinh doanh nông sản nhập nội, các hành vi giả mạo thương hiệu để đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng và bảo vệ uy tín của thương hiệu.

Bốn là, việc xây dựng và phát triển thương hiệu phụ thuộc rất lớn vào nỗ lực từ phía các đơn vị, doanh nghiệp; nhà nước chỉ đóng vai trò hỗ trợ thông qua các cơ chế, chính sách. Do đó, các đơn vị, doanh nghiệp phải coi hoạt động xây dựng, phát triển và bảo vệ thương hiệu là hoạt động bảo vệ chính sản phẩm của mình. Đầu tư về mọi mặt một cách có hiệu quả cho hoạt động xây dựng thương hiệu; xem chi phí xây dựng, phát triển và bảo vệ thương hiệu là chi phí thiết thực, hợp lý; có kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực, thiết lập đội ngũ chuyên trách về xây dựng và phát triển thương hiệu. 

Năm là, các đơn vị, doanh nghiệp cần chủ động đầu tư, mở rộng quy mô sản xuất, cải tiến và đổi mới công nghệ, áp dụng thành tựu khoa học kỹ thuật, không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm; trong đó, cần chú trọng công tác bảo quản sản phẩm sau thu hoạch, sáng tạo kiểu dáng, xây dựng mối quan hệ thân thiện với người tiêu dùng, gắn lợi ích của đơn vị, doanh nghiệp với lợi ích người tiêu dùng… góp phần xây dựng, tích lũy giá trị thương hiệu ngày càng cao.  

Sáu là, hỗ trợ hình thành các mô hình sản xuất liên kết giữa các doanh nghiệp, hiệp hội, nhà sản xuất, nhà khoa học; xây dựng và phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị an toàn thực phẩm, đảm bảo truy nguyên nguồn gốc trong quá trình tiêu thụ sản phẩm… đáp ứng yêu cầu trong nước và xuất khẩu. 

Số 6/2019

Góp ý của bạn đọc

Nhập mã bảo vệ
Hình ảnh CAPTCHA
Nhập mã Hiển thị ở trên vào hộp dưới đây
HDT HTML
HDT NewsBlog

BẢN TIN KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Số 48/2020 - 21/12/2020
Số 48/2020 Xem thêm
Số 47/2020 - 21/12/2020
Số 46/2020 - 14/12/2020
Số 45/2020 - 14/12/2020
Số 44/2020 - 02/12/2020
HDT HTML
Thống kê truy cập
  • 5.629.544
  • Đang online: 118
  • Trong tuần: 30.155
  • Trong tháng: 30.155
  • Trong năm: 353.608