Đăng nhập
Tư liệu

Tư liệu KH&CN

Áp dụng cơ chế đặt hàng trong thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng
Ấn phẩm KHCN
Khoa học công nghệ
Võ Thị Hảo
2019
Một số tài liệu bạn cần đăng nhập với tư cách thành viên thì mới có thể tải toàn văn nội dung vê theo luật sở hữu trí tuệ.
Cho phép tải công cộng

Luật Khoa học và Công nghệ 2013 ra đời đã tạo môi trường pháp lý để hoạt động khoa học và công nghệ đổi mới và phát triển, nhất là thông qua việc xác định rõ cơ chế đặt hàng và trách nhiệm cụ thể của các cấp, ngành, tổ chức khi đặt ra nhiệm vụ khoa học và công nghệ cũng như trách nhiệm của các nhà khoa học khi nhận đặt hàng, qua đó đã góp phần giải quyết không ít khó khăn, vướng mắc trong thực tế sản xuất, đời sống hiện nay. 

Theo cơ chế này, cơ quan đặt hàng phải bảo đảm mọi cam kết với bên nhận đặt hàng như cung cấp phương tiện, kinh phí đầy đủ, kịp thời để bên nhận đặt hàng thực hiện; đồng thời, xác định rõ trách nhiệm trong tổ chức ứng dụng, nhân rộng kết quả sau nghiệm thu khi bên nhận đặt hàng bàn giao sản phẩm khoa học và công nghệ đáp ứng yêu cầu. Việc thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo cơ chế đặt hàng cũng làm rõ vai trò, trách nhiệm của các tổ chức khoa học và công nghệ trong nghiên cứu và chuyển giao kết quả nghiên cứu phục vụ sản xuất và đời sống. Có thể nói, cơ chế đặt hàng được coi như một giải pháp gắn kết chặt chẽ giữa nghiên cứu khoa học và thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu quả ứng dụng các kết quả đề tài/dự án nghiên cứu khoa học và công nghệ. 

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ 2013 và các nghị định, thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ 2013, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 42/2015/QĐ-UBND ngày 18/5/2015 về quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng. Theo đó, một trong những điểm nổi bật của quy định quản lý này là các nhiệm vụ khoa học và công nghệ chỉ được thực hiện khi có địa chỉ ứng dụng cụ thể, được các sở, ngành, địa phương đặt hàng và cam kết ứng dụng kết quả tạo ra sau khi nhiệm vụ hoàn thành; các tổ chức, cơ quan ứng dụng kết quả dự kiến có đủ uy tín, năng lực tiếp nhận và triển khai hiệu quả sản phẩm tạo ra. Bên cạnh đó, điều kiện để được tham gia thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ phải là các tổ chức đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ. Vì vậy, các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đều bảo đảm tính khả thi, sát với yêu cầu thực tiễn đặt ra. Việc sửa đổi, thay thế Quyết định số 42/2015/QĐ-UBND bằng Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 09/7/2019 về quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng một lần nữa đã khẳng định tầm quan trọng của việc áp dụng cơ chế đặt hàng trong thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh.

Một số kết quả đã đạt được

Công tác nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp: được các sở, ban, ngành quan tâm đặt hàng thực hiện; đã tập trung nghiên cứu, chọn lọc, lai tạo các giống cây trồng có năng suất cao, chất lượng tốt phục vụ sản xuất; xây dựng các quy trình kỹ thuật, biện pháp canh tác phù hợp với từng loại cây trồng, vùng sinh thái... để chuyển giao cho nông dân.

Về giống cây trồng: tiến hành nghiên cứu tuyển chọn, nhân giống các loại rau, hoa phục vụ thị trường nội địa và xuất khẩu; nghiên cứu các biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại trên các đối tượng cây trồng chủ lực của Đà Lạt và vùng phụ cận; ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP tại địa bàn các huyện trong tỉnh; hoàn thiện quy trình và xây dựng thử nghiệm mô hình trồng cà chua theo hướng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại huyện Đức Trọng, Đơn Dương; xây dựng quy trình canh tác cây bơ theo tiêu chuẩn VietGAP; nghiên cứu phòng trừ bệnh thối rễ, vàng lá trên cây cà phê; chọn lọc các giống cà phê chè có năng suất, chất lượng cao, phù hợp với các vùng trọng điểm trồng cà phê trong tỉnh tại Lâm Hà, Đà Lạt, Đơn Dương, Lạc Dương… 

Các nghiên cứu về nấm ăn, nấm dược liệu đạt kết quả khá tốt; đã tiến hành xây dựng thành công quy trình nuôi cấy nấm Đông trùng hạ thảo tại Lâm Đồng và chuyển giao cho doanh nghiệp xây dựng mô hình triển khai thực tế thông qua thực hiện các dự án nông thôn miền núi cấp nhà nước; xây dựng các mô hình ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất nấm dược liệu quý và nấm ăn cao cấp theo hướng quy mô công nghiệp tại một số huyện trong tỉnh (Đơn Dương, Bảo Lộc, Đức Trọng, Cát Tiên, Lâm Hà, Đạ Tẻh); xây dựng mô hình nuôi trồng nấm Linh chi đỏ trên hỗn hợp giá thể gỗ Quế tại Đơn Dương, Lạc Dương…

Về chăn nuôi - thủy sản: đã tiến hành nghiên cứu lai tạo các giống bò thịt cao sản với bò vàng địa phương để nâng cao năng suất và chất lượng đàn bò; ứng dụng kỹ thuật RT-PCR để phát hiện sớm một số bệnh nguy hiểm trên gia súc; triển khai nghiên cứu quy trình sinh sản nhân tạo giống cá Hồi vân (Oncorhynchus mykiss) tại Lâm Đồng; nghiên cứu xác định một số tác nhân gây bệnh là ký sinh trùng, nấm và vi khuẩn trên trứng và cá nước lạnh nuôi tại Lâm Đồng…

Trong lĩnh vực tài nguyên môi trường: đã triển khai nghiên cứu phương án cân bằng nước. Nghiên cứu các tai biến địa chất: nứt, sụt, trượt lở đất và đề xuất các biện pháp cảnh báo, ngăn ngừa và khắc phục trên địa bàn thành phố Đà Lạt. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ địa không gian (GPS, RS, GIS) để quản lý tài nguyên thiên nhiên Khu dự trữ sinh quyển thế giới Langbiang tỉnh Lâm Đồng; kết quả nghiên cứu của đề tài góp phần tích cực vào hoạt động giám sát, cảnh báo sớm sự thay đổi mục đích sử dụng đất; giám sát và cảnh báo sớm mất rừng và suy thoái rừng… phục vụ công tác quản lý bền vững tài nguyên thiên nhiên tại Khu dự trữ sinh quyển thế giới Langbiang. Kết quả nghiên cứu tiếp tục được cơ quan chủ trì hoàn thiện và nhân rộng phục vụ công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng trong giai đoạn tới.

Ngoài ra, các sở, ngành quản lý cũng đã đề xuất đặt hàng, phối hợp với các doanh nghiệp triển khai một số dự án nông thôn miền núi cấp nhà nước đã được Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt thực hiện nhằm ứng dụng, chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật cho các vùng có điều kiện kinh tế khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số với các mô hình về trồng dâu nuôi tằm; nấm ăn, nấm dược liệu; thâm canh cây công nghiệp và cây ăn quả (cà phê, chè, ca cao, bơ…); chăn nuôi gia súc, gia cầm… đã mang lại hiệu quả cao hơn về năng suất, chất lượng so với trước đây, góp phần phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân vùng dự án. 

Thông qua triển khai thực hiện các đề tài, dự án khoa học và công nghệ các cấp với kinh phí từ các nguồn vốn, chương trình khác nhau, thời gian qua trên toàn tỉnh, các cơ quan chủ trì đã tổ chức hàng ngàn lớp tập huấn, hội thảo nhằm chuyển giao tiến bộ kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi, hướng dẫn sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cho người dân trên địa bàn. Bên cạnh đó, việc phát hành các bản tin Khoa học và Công nghệ phục vụ nông nghiệp nông thôn, Khoa học công nghệ và Doanh nghiệp Lâm Đồng cũng đã góp phần quan trọng trong công tác tuyên truyền, nhân rộng, phổ biến quy trình kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp, hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến đến doanh nghiệp và người dân.  

Có thể nói, việc gắn kết giữa công tác nghiên cứu và chuyển giao kết quả phục vụ sản xuất, đời sống thông qua áp dụng cơ chế đặt hàng trong nghiên cứu đã từng bước khẳng định vai trò của khoa học và công nghệ, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Qua đó, tăng cường mối liên kết giữa nhà nước - nhà khoa học - doanh nghiệp - người dân; đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học trong các viện nghiên cứu, trường đại học gắn với yêu cầu của thực tiễn sản xuất, gắn trách nhiệm của các cơ quan đề xuất và đơn vị thụ hưởng tạo nên một chuỗi khép kín, giúp làm tăng hiệu quả ứng dụng của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sau khi kết thúc, đưa nhanh kết quả của các nghiên cứu vào thực tiễn sản xuất, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh ngày càng phát triển.

Số 6/2019

Góp ý của bạn đọc

Nhập mã bảo vệ
Hình ảnh CAPTCHA
Nhập mã Hiển thị ở trên vào hộp dưới đây
HDT HTML
HDT NewsBlog

BẢN TIN KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Số 48/2020 - 21/12/2020
Số 48/2020 Xem thêm
Số 47/2020 - 21/12/2020
Số 46/2020 - 14/12/2020
Số 45/2020 - 14/12/2020
Số 44/2020 - 02/12/2020
HDT HTML
Thống kê truy cập
  • 5.629.527
  • Đang online: 228
  • Trong tuần: 30.138
  • Trong tháng: 30.138
  • Trong năm: 353.591