Đăng nhập
Tư liệu

Tư liệu KH&CN

Tổng quan chính sách đổi mới sáng tạo kỹ thuật số
Tổng luận
Khoa học công nghệ
Cục Thông tin KH&CN quốc gia
2019
Một số tài liệu bạn cần đăng nhập với tư cách thành viên thì mới có thể tải toàn văn nội dung vê theo luật sở hữu trí tuệ.
Cho phép tải công cộng

Công nghệ số đang làm thay đi các quá trình và kết quả đi mi sáng to, nó cho phép to ra các sn phm và mô hình kinh doanh số mi như thị trưng trc tuyến và dch vụ di đng theo yêu cu và góp phn ci tiến các sn phm và mô hình truyn thng như ô tô kết ni. Công nghệ số cũng làm biến đi các quy trình đi mi sáng to, vì phân tích dữ liu ln, mô phng o và in 3D mở ra nhng cơ hi mi để phát trin, to mu và thử nghim các sn phm mi. Tuy nhiên, tim năng ca đi mi kỹ thut số thưng chưa đưc hin thc hóa. Không phi tt cả các chủ thể đu sn sàng nỗ lc vì mc tiêu này. Trong bi cnh đó, các chính phủ đóng vai trò quan trng hỗ trợ đi mi kỹ thut số bng các chiến lưc và sáng kiến chính sách đi mi cụ thể mang li li ích cho nn kinh tế.

Về yêu cu, các chính sách cn xử nhng hn chế về năng lc và tht bi ca thị trưng nh hưng đến hệ sinh thái đi mi sáng to trong bi cnh chuyn đi s. Đc bit, các chính sách chỗ trợ phổ biến công nghệ số và giúp các công ty thc hin chuyn đi số cũng như đm bo rng đi mi kỹ thut số góp phn gii quyết thách thc xã hi và môi trưng mi. Vic áp dng cách tiếp cn chính sách đi mi hệ thng, bao gm thiết kế chính sách đi mxem xét đến toàn bộ hn hp chính sách và mi liên kết gia các lĩnh vc chính sách để gii quyết nhng thách thc xã hi phc tp, rt quan trng trong vic đnh hình các chính sách đi mi trong kỷ nguyên s. Đnh hưng chuyn đi hệ thng này cn có sự phi hp xây dng tm nhìn chung cho tương lai để khai thác các cơ hi công nghệ theo các mc tiêu kinh tế xã hi.

Góp ý của bạn đọc

Nhập mã bảo vệ
Hình ảnh CAPTCHA
Nhập mã Hiển thị ở trên vào hộp dưới đây
HDT HTML
HDT NewsBlog

BẢN TIN KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Số 48/2020 - 21/12/2020
Số 48/2020 Xem thêm
Số 47/2020 - 21/12/2020
Số 46/2020 - 14/12/2020
Số 45/2020 - 14/12/2020
Số 44/2020 - 02/12/2020
HDT HTML
Thống kê truy cập
  • 5.629.407
  • Đang online: 194
  • Trong tuần: 30.018
  • Trong tháng: 30.018
  • Trong năm: 353.471