Đăng nhập
Tư liệu

Tư liệu KH&CN

Công tác quản lý chất lượng nông sản Lâm Đồng trong thời gian qua và định hướng trong thời gian tới
Ấn phẩm KHCN
Khoa học công nghệ
ThS. Nguyễn Thùy Quý Tú - Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản Lâm Đồng
2020
Một số tài liệu bạn cần đăng nhập với tư cách thành viên thì mới có thể tải toàn văn nội dung vê theo luật sở hữu trí tuệ.
Cho phép tải công cộng

Công tác quản lý chất lượng nông sản Lâm Đồng trong thời gian qua và định hướng trong thời gian tới

ThS. Nguyễn Thùy Quý Tú - Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản Lâm Đồng

Quản lý chất lượng nông sản là một trong những nhiệm vụ quan trọng của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn. Để xây dựng thương hiệu, nâng cao giá trị sản phẩm thì chất lượng nông sản chính là yếu tố sống còn; chất lượng nông sản không chỉ đơn thuần thể hiện ở các chỉ tiêu về chất lượng, độ đồng đều, an toàn vệ sinh thực phẩm mà còn bao gồm các tiêu chuẩn về chế độ nuôi trồng, tính bền vững đối với môi trường sống.

Một số kết quả đã đạt được trong hoạt động quản lý chất lượng nông sản tỉnh Lâm Đồng thời gian qua

Công tác tham mưu

Đã triển khai kịp thời, hiệu quả việc tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành, kế hoạch hành động, công tác thông tin, tuyên truyền về chất lượng sản phẩm, vệ sinh an toàn thực phẩm. Qua đó, đã tác động nhất định đến sản xuất, chế biến và tiêu dùng; tiêu biểu như công tác xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình phối hợp giữa ngành nông nghiệp với Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lâm Đồng về tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng giai đoạn 2018-2020; kế hoạch hành động đảm bảo an toàn thực phẩm trên lĩnh vực nông nghiệp hàng năm; hỗ trợ áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt VietGAP trong nông nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng theo Quyết định số 67/2014/QĐ-UBND ngày 10/12/2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng; hướng dẫn các xã thực hiện tiêu chí 17.8 về an toàn thực phẩm để đạt chuẩn nông thôn mới; dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ theo Nghị định số 98/2018/NĐ-CP của Chính phủ về Khuyến khích phát triển hợp tác liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản. Ngoài ra, đã tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2105/QĐ-UBND ngày 18/10/2018 phê duyệt Các ngành hàng, sản phẩm nông nghiệp thực hiện chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Công tác đào tạo, tập huấn, xây dựng, phổ biến pháp luật

Phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam VTV1, Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại thành phố Nha Trang, Đài Phát thanh và Truyền hình Lâm Đồng, Báo Nhân dân thực hiện các chương trình, phóng sự giới thiệu về nông nghiệp sạch, các chuỗi nông sản an toàn, trung tâm sau thu hoạch, cơ sở sản xuất, sơ chế rau, quả, chè trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Thường xuyên tổ chức xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông sản và thủy sản cho người lao động của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Tổ chức tập huấn, tuyên truyền nâng cao kiến thức về an toàn thực phẩm; xây dựng chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ nông sản, tiêu chí sử dụng nhãn hiệu “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành”; nâng cao năng lực xây dựng chuỗi giá trị cho tất cả địa phương trong tỉnh...

Hỗ trợ các huyện tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức về an toàn thực phẩm cho cán bộ phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông - lâm sản và thủy sản trên địa bàn các huyện theo yêu cầu.

Công tác thanh, kiểm tra và giám sát an toàn thực phẩm

Thường xuyên tiến hành các đợt thanh, kiểm tra theo kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt với khoảng 10% các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến nông sản trên địa bàn tỉnh sẽ được kiểm tra.

Phối hợp, tham gia các đoàn kiểm tra liên ngành vào các dịp lễ, tết, tháng An toàn thực phẩm…

Ngoài ra, Chi cục còn thành lập các đợt lấy mẫu giám sát ngẫu nhiên đối với các loại nông sản của tỉnh để kiểm nghiệm, đánh giá; kết quả hơn 99% mẫu giám sát đảm bảo các chỉ tiêu về an toàn thực phẩm trong nhiều năm liền.

Đối với các mẫu không đảm bảo chỉ tiêu (từ kết quả lấy mẫu giám sát và thông báo từ cục, các địa phương…), hàng nhập khẩu không rõ nguồn gốc…, Chi cục đã tiến hành truy xuất nguồn gốc hoặc tổ chức các cuộc thanh, kiểm tra đột xuất. Trên cơ sở các vi phạm, Chi cục đã ra quyết định xử lý vi phạm hành chính, thu về hàng trăm triệu đồng cho ngân sách nhà nước.

Xây dựng nông thôn mới

Chi cục đã tiến hành thẩm định tiêu chí an toàn thực phẩm đối với xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đến nay, gần 34.000 hộ sản xuất nông sản ký cam kết sản xuất nông nghiệp đảm bảo an toàn thực phẩm.

Công tác tiếp nhận hồ sơ, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Hàng năm, Chi cục tổ chức các đoàn thẩm định, kiểm tra cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, sơ chế, chế biến, kinh doanh nông sản, thực phẩm theo yêu cầu của các cơ sở, doanh nghiệp. Tất cả hồ sơ đều được giải quyết đúng quy định, thời hạn của thủ tục hành chính.

Về hỗ trợ áp dụng theo tiêu chuẩn VietGAP và xây dựng chuỗi thực phẩm an toàn

Hỗ trợ VietGAP

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh đã tiếp nhận, hỗ trợ 184 cơ sở đề nghị được hỗ trợ áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt. Đến nay, hoạt động sản xuất nông nghiệp theo tiêu chuẩn VietGAP trên địa bàn toàn tỉnh đã đạt được kết quả khả quan với 1.223 ha rau; 302 ha chè; 236 ha cây ăn quả; 330 ha lúa; 56.880 ha cà phê (4C, UTZ, Rainforet); 4 vùng chăn nuôi theo tiêu chuẩn VietGAHP với 50 tổ hợp tác/718 hộ, quy mô 67.882 con heo, sản lượng khoảng 14.339 tấn.

Xây dựng chuỗi liên kết

Hiện nay, theo thống kê, toàn tỉnh đã xây dựng được 125 chuỗi liên kết giá trị từ sản xuất, sơ chế, chế biến đến tiêu thụ (có hợp đồng liên kết lâu dài) với sự tham gia liên kết của 75 doanh nghiệp; 40 hợp tác xã; 42 tổ hợp tác, cơ sở nhỏ lẻ; 13.148 hộ nông dân. Trong đó, có 68 chuỗi liên kết đã được các tổ chức trong nước và quốc tế chứng nhận về chất lượng sản phẩm. Hiện đã có 8,2% sản lượng rau; 1,77% sản lượng hoa; 10,1% cà phê; 17,23% chè; 97% sữa tươi; 30,4% thịt lợn hơi được tiêu thụ qua hợp đồng. Giá trị các sản phẩm tiêu thụ qua chuỗi, đặc biệt là các sản phẩm rau, củ, quả tươi tiêu thụ tại các thị trường cao cấp tăng 20-25%.

Trên địa bàn tỉnh hiện có 33 công ty, hợp tác xã đã thực hiện dán tem truy xuất nguồn gốc đối với các sản phẩm rau, củ, quả.

Một số nhiệm vụ cụ thể trong thời gian tới

Tham mưu lĩnh vực quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm

Tiếp tục thực hiện kịp thời, hiệu quả công tác tham mưu ban hành văn bản chỉ đạo, kế hoạch hành động, công tác tuyên truyền, thông tin về chất lượng sản phẩm, vệ sinh an toàn thực phẩm.

Tham mưu ban hành các văn bản quy phạm áp dụng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng như Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về Atiso - Điều kiện đảm bảo; Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 67/2014/QĐ-UBND ngày 10/12/2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng quy định về nội dung, danh mục và mức hỗ trợ áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt VietGAP trong nông nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; Quy định phân cấp quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng…

Đầu mối tham mưu, tổng hợp, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai xây dựng chuỗi giá trị theo Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ về Khuyến khích phát triển hợp tác liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản và Nghị quyết số 104/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt Chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Phối hợp với các địa phương triển khai công tác quản lý, kiểm soát chất lượng nông sản sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành”.

Thẩm định tiêu chí 17.8 về an toàn thực phẩm đối với xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Xây dựng và triển khai các phương án truy xuất nguồn gốc nông sản.

Công tác thanh, kiểm tra

Tiếp tục tổ chức các cuộc thanh, kiểm tra chuyên ngành theo kế hoạch đối với 6 cơ sở chế biến nông sản; 18 đợt kiểm tra, đánh giá định kỳ với khoảng 200 cơ sở sản xuất, sơ chế, chế biến, kinh doanh nông - lâm - thủy sản trên địa bàn toàn tỉnh.

Tăng cường thanh, kiểm tra, kiểm soát chất lượng đối với các sản phẩm nông sản Lâm Đồng và nông sản nhập khẩu.

Truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông sản bị cảnh báo vi phạm chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm.

Triển khai các chương trình, dự án phục vụ công tác chuyên môn

Triển khai thực hiện Đề án liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp tỉnh Lâm Đồng trong năm 2019.

Tiếp tục triển khai Dự án Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để xây dựng và vận hành chuỗi rau, củ, quả trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2018-2020 về quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm sơ chế, chế biến thương mại nông, lâm, thủy sản thuộc Chương trình Nông thôn miền núi giai đoạn 2018-2025.

Hỗ trợ áp dụng VietGAP theo Quyết định số 67/2014/QĐ-UBND ngày 10/12/2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng.

Chủ trì, phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh triển khai các nội dung mà Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh được giao thực hiện theo Kế hoạch số 6938/KH-BCD938 của Ban điều hành Đề án Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017-2027.

Công tác đào tạo, tập huấn, xây dựng, phổ biến pháp luật và liên kết tiêu thụ sản phẩm

Tổ chức tập huấn và xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm nông - lâm - thủy sản cho khoảng 1.000 lao động của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh nông sản và thủy sản trên địa bàn tỉnh. Tổ chức 8 lớp tập huấn, triển khai, hướng dẫn xây dựng chuỗi nhằm nâng cao năng lực quản lý cho 400 cán bộ các cấp; 4 lớp cập nhật kiến thức an toàn thực phẩm (văn bản pháp luật mới ban hành năm 2017, 2018) cho 200 người.

Tham mưu tổ chức hội nghị kết nối doanh nghiệp Lâm Đồng với thành phố Hà Nội và một số tỉnh, thành khác là thị trường tiêu thụ nông sản lớn của Lâm Đồng. Tổ chức đoàn công tác liên kết tiêu thụ nông sản an toàn tại một số địa phương trong nước.

Số 1/2020

Góp ý của bạn đọc

Nhập mã bảo vệ
Hình ảnh CAPTCHA
Nhập mã Hiển thị ở trên vào hộp dưới đây
HDT HTML
HDT NewsBlog

BẢN TIN KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Số 48/2020 - 21/12/2020
Số 48/2020 Xem thêm
Số 47/2020 - 21/12/2020
Số 46/2020 - 14/12/2020
Số 45/2020 - 14/12/2020
Số 44/2020 - 02/12/2020
HDT HTML
Thống kê truy cập
  • 5.608.282
  • Đang online: 175
  • Trong tuần: 8.893
  • Trong tháng: 8.893
  • Trong năm: 332.346