Đăng nhập
Tư liệu

Tư liệu KH&CN

Một số kết quả ứng dụng khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
Ấn phẩm KHCN
Khoa học công nghệ
Ths. Quản Hành Quân - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng
2020
Một số tài liệu bạn cần đăng nhập với tư cách thành viên thì mới có thể tải toàn văn nội dung vê theo luật sở hữu trí tuệ.
Cho phép tải công cộng

Trên cơ sở các chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đã được UBND tỉnh phê duyệt; định hướng phát triển khoa học và công nghệ của ngành, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng đã kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch thực hiện ngay từ đầu năm. Chính vì vậy, hoạt động ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã được triển khai đồng bộ trên địa bàn 12 huyện và thành phố của tỉnh và đã đạt được một số kết quả nhất định.

Hoạt động ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Hiện nay, các huyện, thành phố đang triển khai 21 nhiệm vụ trong năm theo kế hoạch với tổng kinh phí 1.958 triệu đồng. Đến nay, các nhiệm vụ đã thực hiện theo đúng tiến độ đề ra; từng bước giải quyết các yêu cầu thực tiễn trong sản xuất của người dân trên địa bàn; mang lại hiệu quả và có tiềm năng phát triển. Cụ thể như mô hình trồng Chè hoa vàng dưới tán vườn cây trên địa bàn huyện Đạ Huoai; mô hình trồng Chanh không hạt tại huyện Đam Rông; mô hình trồng cây dược liệu tại các huyện Lâm Hà, Lạc Dương, Đức Trọng; mô hình xử lý nước nhiễm phèn cho các hộ dân còn gặp nhiều khó khăn tại huyện Đạ Tẻh,… Các mô hình đang triển khai đều có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân nông thôn.

Công tác nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh

Hiện đang triển khai khoảng 20 nhiệm vụ, với kinh phí được duyệt đến thời điểm hiện tại khoảng trên 6.400 triệu đồng. Các nhiệm vụ này được triển khai theo yêu cầu đề xuất đặt hàng phục vụ phát triển của các ngành có liên quan. Cụ thể như sau:

Trong lĩnh vực nông nghiệp

Đang triển khai 6 nhiệm vụ, chủ yếu tập trung giải quyết các vấn đề về giống, bệnh cây trồng; phát triển thử nghiệm một số giống cây trồng, vật nuôi có hiệu quả kinh tế cao. Ngay sau khi ký kết hợp đồng, các nhiệm vụ đã tiến hành xây dựng các mô hình ứng dụng, tổ chức đào tạo, tập huấn cho cán bộ kỹ thuật tại các địa phương, cơ sở để cùng tham gia triển khai ứng dụng vào thực tế sản xuất, như nhiệm vụ "Nghiên cứu phòng trừ bệnh xoăn lá virus hại cà chua tại các vùng trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng" đã xây dựng 2 mô hình vườn ươm và 6 mô hình vườn trồng trên địa bàn huyện Đơn Dương, Đức Trọng; nhiệm vụ "Nghiên cứu chọn tạo giống khoai tây có năng suất cao, chất lượng tốt, kháng bệnh mốc sương có thể sản xuất quanh năm tại Đà Lạt và vùng phụ cận", đến nay, đã có kết quả và cung cấp giống cho bà con nông dân trồng trên thực tế đồng ruộng; nhiệm vụ "Nghiên cứu chọn tạo bộ giống Atichoke chất lượng cao tại Lâm Đồng" đang trong quá trình di thực, nhân giống vô tính để tiến hành xây dựng mô hình trồng thử nghiệm trên thực tế nhằm tạo ra ít nhất 2 giống có năng suất, thích nghi với điều kiện khí hậu địa phương và có khả năng kháng chịu sâu, bệnh.

Nhìn chung, các nhiệm vụ đang triển khai đã tập trung giải quyết các yêu cầu cụ thể trong sản xuất nông nghiệp; hoạt động nghiên cứu đã gắn với triển khai ứng dụng ngay thông qua việc xây dựng mô hình thử nghiệm trên thực tế đồng ruộng để hướng dẫn, tập huấn kỹ thuật cho nông dân tham gia thực hiện.

Trong lĩnh vực dược liệu

Đang triển khai 3 nhiệm vụ liên quan đến chế biến các sản phẩm từ dược liệu thế mạnh của địa phương gồm Dâu tằm, lan Gấm, Húng chanh. Các đề tài này tập trung giải quyết công nghệ chế biến, xử lý, bảo quản sau thu hoạch để nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm dược liệu trồng tại địa phương. Cụ thể, Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar) thực hiện đề tài "Nghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất cao khô từ lá Dâu tằm (Morus alba L.) dùng làm dược liệu", đến nay, đã hoàn thiện quy trình chế biến cao khô và đang trong giai đoạn sản xuất thử nghiệm để đưa ra thị trường. Đề tài "Nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất trà túi lọc từ lá Húng chanh (theo y học cổ truyền) và đánh giá tác dụng của sản phẩm" do Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng thực hiện, đến nay, đã hoàn thiện quy trình sơ chế, đang thử nghiệm đóng gói, khảo sát liều dùng, độc tính để chuẩn bị đưa ra thị trường. Đối với đề tài "Nghiên cứu hoàn thiện quy trình sản xuất trà dược liệu túi lọc từ cây lan Gấm tại Đà Lạt, Lâm Đồng" do Viện Nghiên cứu Khoa học Tây Nguyên chủ trì; đến nay, đã hoàn thiện quy trình trồng trên giá thể, cây phát triển tốt, chuẩn  bị thu hái để đưa vào sản xuất thử nghiệm và hoàn thiện quy trình sản xuất trà.

Trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường

4 nhiệm vụ đang thực hiện có liên quan đến tác động của biến đổi khí hậu, sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao như đề tài "Đánh giá hiện trạng thoái hóa đất trong sản xuất rau, hoa tại thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận" do Trung tâm Nghiên cứu Đất, Phân bón và Môi trường phía Nam chủ trì thực hiện, đề tài đang tiến hành khảo sát, lấy mẫu phân tích các chỉ tiêu có liên quan nhằm xác định nguyên nhân tác động đến hiện tượng thoái hóa đất để xây dựng mô hình xử lý phù hợp; đề tài "Nghiên cứu tính toán cân bằng nước và đề xuất giải pháp sử dụng hợp lý nguồn nước phục vụ sản xuất theo hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp, thích ứng với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng" do Trung tâm Nghiên cứu Thủy nông và Cấp nước thực hiện, đề tài đang thu thập số liệu quan trắc, đo đạc phục vụ cho việc tính toán để đưa ra giải pháp khắc phục phù hợp; đề tài "Đánh giá công tác phòng, chống thiên tai có nguồn gốc từ khí tượng, thủy văn xảy ra trước năm 2015 và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả của công tác này đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng" do Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lâm Đồng thực hiện và đề tài “Nghiên cứu các tai biến địa chất: nứt, sụt, trượt lở đất và đề xuất các biện pháp cảnh báo, ngăn ngừa và khắc phục trên địa bàn thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng” do Viện Địa lý Tài nguyên thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, đề tài đang triển khai thu thập thông tin, đo đạc, quan trắc, xử lý số liệu; trên cơ sở đó, tiến hành đánh giá, xác định nguyên nhân và đưa ra biện pháp cảnh báo, phòng ngừa và khắc phục sự cố phù hợp.

Chuyển giao, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất

Có 5 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp nhà nước đang triển khai áp dụng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng được đánh giá có hiệu quả, có khả năng nhân rộng, đó là nhiệm vụ "Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để phát triển bền vững ngành trồng dâu, nuôi tằm tại huyện Đạ Tẻh" đã thu hút nhiều hộ dân tham gia trong phát triển nghề trồng dâu, nuôi tằm, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Bên cạnh đó, dự án “Nghiên cứu các giải pháp quản lý tổng hợp phòng trừ bọ xít muỗi (Helopeltis spp) gây hại trên một số cây trồng chủ lực tại Lâm Đồng và vùng phụ cận trước ảnh hưởng của biến đổi khí hậu” do Viện Bảo vệ thực vật chủ trì thực hiện đang được triển khai, hy vọng sẽ phát huy được hiệu quả, ngăn ngừa dịch hại, giảm thiểu thiệt hại cho bà con nông dân. Bên cạnh đó, các dự án liên kết vùng như dự án “Nghiên cứu và ứng dụng khoa học và công nghệ trong xây dựng mô hình liên kết sản xuất nho rượu gắn với chế biến vang nho tại Ninh Thuận và Lâm Đồng” và “Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật xây dựng mô hình sản xuất giống và trồng cây Magic-S tại vùng đệm Khu Dự trữ sinh quyển thế giới LangBiang” đang trong quá trình triển khai thực hiện, qua kiểm tra theo dõi, bước đầu đã có những kết quả và có khả năng ứng dụng trong thực tiễn sản xuất.

Đánh giá chung

Các nhiệm vụ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất tại địa bàn các huyện, thành phố trong tỉnh trong thời gian qua được triển khai và bước đầu mang lại hiệu quả nhất định, có tác động gián tiếp và trực tiếp trên phạm vi rộng, ở nhiều lĩnh vực sản xuất đời sống, chủ yếu tập trung giải quyết các yêu cầu cụ thể, thiết thực của người dân, các vấn đề bức thiết trong lĩnh vực nông nghiệp, dược liệu, tài nguyên môi trường.

Trong thời gian tới, bên cạnh việc hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch đã được duyệt, cần kiểm tra, đôn đốc việc triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ để bảo đảm chất lượng, có hiệu quả; đồng thời, hỗ trợ chủ nhiệm và đơn vị chủ trì giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện.

Số 1/2020

Góp ý của bạn đọc

Nhập mã bảo vệ
Hình ảnh CAPTCHA
Nhập mã Hiển thị ở trên vào hộp dưới đây
HDT HTML
HDT NewsBlog

BẢN TIN KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Số 48/2020 - 21/12/2020
Số 48/2020 Xem thêm
Số 47/2020 - 21/12/2020
Số 46/2020 - 14/12/2020
Số 45/2020 - 14/12/2020
Số 44/2020 - 02/12/2020
HDT HTML
Thống kê truy cập
  • 5.583.309
  • Đang online: 214
  • Trong tuần: 23.288
  • Trong tháng: 133.396
  • Trong năm: 307.373