Đăng nhập
Tư liệu

Tư liệu KH&CN

Hội nghị triển khai hoạt động khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng năm 2020
Ấn phẩm KHCN
Khoa học công nghệ
Ban biên tập
2020
Một số tài liệu bạn cần đăng nhập với tư cách thành viên thì mới có thể tải toàn văn nội dung vê theo luật sở hữu trí tuệ.
Cho phép tải công cộng

Nhằm đánh giá các kết quả đã đạt được trong thời gian qua, ngày 09/01/2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ năm 2019 và triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2020.

Tham dự Hội nghị có TS. Phạm S - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, hiệp hội, hội, viện, trường, doanh nghiệp, tổ chức khoa học và công nghệ, phòng Kinh tế/Kinh tế và Hạ tầng các huyện/thành phố cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng.

Tại Hội nghị, bà Võ Thị Hảo - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng - đã báo cáo những kết quả đã đạt được trong thời gian qua. Cụ thể:

Về tổ chức bộ máy: Sở Khoa học và Công nghệ là một trong 2 sở điểm được Tỉnh ủy, UBND tỉnh chọn thực hiện việc tinh giản bộ máy theo Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII về Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII về Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Sau khi có chủ trương, Sở đã triển khai việc thu gọn các đầu mối, giảm từ 06 phòng xuống còn 04 phòng; sáp nhập Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ vào Trung tâm Ứng dụng khoa học và công nghệ.

Về đổi mới cơ chế thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp: chủ động tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 09/7/2019 quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng; trong đó, tập trung điều chỉnh cơ chế đề xuất, tuyển chọn, quản lý, thực hiện, nhân rộng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp.

Về tham gia công tác cải cách hành chính: trong năm 2019, đã tập trung triển khai hoàn thành 100% việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO tại UBND cấp xã, vượt tiến độ 24 tháng so với đề án được phê duyệt; thực hiện công tác chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng từ phiên bản TCVN ISO 9001:2008 sang phiên bản TCVN ISO 9001:2015 cho các cấp sở, ban, ngành.

Về hoạt động khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo: tiêu biểu là Cuộc thi “Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vùng Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung bộ” với sự tham gia của 27 dự án khởi nghiệp trong vùng, 13 dự án tham gia vòng chung kết vùng; kết quả tỉnh Lâm Đồng đạt 01 giải nhất và 01 giải ba, đại diện cho Vùng tham gia chung kết Cuộc thi Techfest toàn quốc. Thực hiện hoạt động kết nối đầu tư giữa startup với doanh nghiệp với số tiền được đầu tư là 70.000 USD.

Về hoạt động sáng kiến: trong năm 2019, có trên 2.000 sáng kiến được công nhận, trên 600 giải pháp kỹ thuật được áp dụng vào thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh, quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; đặc biệt, Hội đồng sáng kiến tỉnh đã công nhận 106 sáng kiến cấp tỉnh, trong đó 14 sáng kiến được đề xuất khen thưởng bậc cao.

Về chuyển biến hoạt động khoa học và công nghệ cấp huyện: toàn bộ nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp huyện tập trung ứng dụng các kết quả của đề tài cấp tỉnh, nhà nước và phù hợp với nhu cầu của địa phương; đổi mới toàn bộ quy trình từ việc đề xuất, xét duyệt danh mục, đề cương, dự toán kinh phí, hoàn thành xong trước ngày 31/12 của năm trước; huy động được các nguồn kinh phí đối ứng của địa phương.

Về phát triển các nhãn hiệu: trong năm 2019, tập trung hỗ trợ cho các nhãn hiệu để mở rộng thị trường cho các sản phẩm chủ lực của tỉnh như thương hiệu “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành” đã có 317 doanh nghiệp, hộ dân đăng ký tham gia, sản phẩm đã gia nhập được các thị trường trong và ngoài nước; nhãn hiệu “Trà B’lao” bước đầu xâm nhập thị trường Singapore, Trung quốc; hỗ trợ nhãn hiệu “Tơ lụa Bảo Lộc”, “Sầu riêng Đạ Huoai” đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tại nước ngoài.

Về hỗ trợ doanh nghiệp: hỗ trợ các doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, hội nhập quốc thông qua việc áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến, công cụ nâng cao năng suất, chất lượng như ISO 9001, ISO 22000, HACCP, 5S, KPI, MFCA,… Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ đã triển khai hỗ trợ nguồn vốn tín dụng ưu đãi để doanh nghiệp mua sắm trang thiết bị công nghệ cao cho 03 dự án chế biến nông sản.

Về hoạt động của các đơn vị sự nghiệp:

- Đề án thành lập Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Lâm Đồng: đã trình Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; rà soát hoàn chỉnh hồ sơ lần cuối trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Hoạt động của Trung tâm Ứng dụng khoa học và công nghệ: thực hiện 03 nhiệm vụ cấp nhà nước; sưu tầm, bảo tồn quỹ gen 84 giống cây trồng đặc trưng của tỉnh, 74 chủng nấm ăn nấm dược liệu, vi sinh; thực hiện 09 nhiệm vụ ứng dụng khoa học và công nghệ cấp huyện; chuyển giao phần mềm công chứng, chứng thực cho các tỉnh Lâm Đồng, Ninh Thuận, Bình Thuận.

- Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng: cung cấp các dịch vụ về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; chứng nhận VietGAP cho các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Về hoạt động thanh, kiểm tra: thực hiện 51 cuộc thanh, kiểm tra đối với 331 tổ chức, cá nhân. Qua kiểm tra, đã phát hiện và xử lý nghiêm 38 vi phạm về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và ghi nhãn hàng hóa trong kinh doanh xăng - dầu, vàng trang sức, mỹ nghệ, thiết bị điện - điện tử, khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)... với số tiền phạt trên 301 triệu đồng. Thực hiện tốt công tác phối, kết hợp giữa các sở, ngành, địa phương và Ban chỉ đạo 389.

Nhìn chung, trong năm 2019, Sở Khoa học và Công nghệ đã chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch.

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu tham dự cũng có những trao đổi, thảo luận về thuận lợi, khó khăn trong hoạt động khoa học và công nghệ; qua đó, kiến nghị UBND tỉnh kịp thời ban hành các cơ chế, chính sách phù hợp để nâng cao hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, hỗ trợ các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, TS. Phạm S - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã đánh giá cao những kết quả mà Sở Khoa học và Công nghệ đã đạt được trong năm 2019. Trong đó, nổi bật là công tác tinh gọn bộ máy tổ chức theo tinh thần Nghị quyết số 18, 19 của Trung ương; phối hợp tốt với Viện Nghiên cứu Hạt nhân Đà Lạt trong việc tổ chức diễn tập ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân năm 2019; tổ chức thành công Hội thảo quốc tế phát triển Sâm Việt Nam công nghệ cao lần thứ nhất tại Lâm Đồng; phối hợp với các hội, đoàn thể (Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lâm Đồng, Tỉnh đoàn Lâm Đồng...) tổ chức hiệu quả phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng nêu ra những khó khăn còn tồn tại cần phải khắc phục và một số phương hướng, nhiệm vụ Sở Khoa học và Công nghệ cần tập trung thực hiện để đạt hiệu quả cao trong năm 2020.

Nhân dịp này, TS. Phạm S cũng đã tặng Giấy khen của UBND tỉnh cho các tập thể đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc; Bằng khen của UBND tỉnh cho Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Lâm Đồng vì đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019.

Bên cạnh đó, bà Võ Thị Hảo cũng đã tặng Giấy khen của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cho các tập thể đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý hoạt động khoa học và công nghệ cấp huyện năm 2019. 

Góp ý của bạn đọc

Nhập mã bảo vệ
Hình ảnh CAPTCHA
Nhập mã Hiển thị ở trên vào hộp dưới đây
HDT HTML
HDT NewsBlog

BẢN TIN KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Số 48/2020 - 21/12/2020
Số 48/2020 Xem thêm
Số 47/2020 - 21/12/2020
Số 46/2020 - 14/12/2020
Số 45/2020 - 14/12/2020
Số 44/2020 - 02/12/2020
HDT HTML
Thống kê truy cập
  • 5.577.624
  • Đang online: 88
  • Trong tuần: 17.603
  • Trong tháng: 127.711
  • Trong năm: 301.688