Đăng nhập
Tư liệu

Tư liệu KH&CN

Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu công chứng - chứng thực và dữ liệu ngăn chặn
Ấn phẩm KHCN
Khoa học công nghệ
Nguyễn Hồng Ngọc - Trung tâm Ứng dụng Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng
2020
Một số tài liệu bạn cần đăng nhập với tư cách thành viên thì mới có thể tải toàn văn nội dung vê theo luật sở hữu trí tuệ.
Cho phép tải công cộng

Trong hoạt động công chứng, việc xây dựng hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu công chứng gồm các thông tin về nguồn gốc tài sản, tình trạng giao dịch của tài sản và các thông tin về biện pháp ngăn chặn được áp dụng đối với tài sản có liên quan đến hợp đồng, giao dịch đã được công chứng thông tin về hợp đồng, giao dịch liên quan đến các giao dịch và hướng dẫn việc quản lý, khai thác hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu công chứng là một biện pháp bảo vệ, ngăn ngừa các rủi ro cho công chứng viên nói riêng và hoạt động công chứng nói chung đối với việc chứng nhận một giao kết hợp đồng, giao dịch đúng quy định. Việc xây dựng hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu công chứng sẽ góp phần bảo đảm an toàn pháp lý nhà nước, hạn chế rủi ro cho việc công chứng các hợp đồng, giao dịch. Cơ sở dữ liệu công chứng gồm các thông tin về nguồn gốc tài sản, tình trạng giao dịch của tài sản và các thông tin về biện pháp ngăn chặn được áp dụng đối với tài sản có liên quan đến hợp đồng, giao dịch đã được công chứng.

Theo Điều 62 Luật Công chứng năm 2014, UBND cấp tỉnh có trách nhiệm xây dựng hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu công chứng gồm các thông tin về nguồn gốc tài sản, tình trạng giao dịch của tài sản và các thông tin về biện pháp ngăn chặn được áp dụng đối với tài sản có liên quan đến hợp đồng, giao dịch đã được công chứng; ban hành quy chế khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng. Nói một cách đơn giản, trước đây người dân phải tự tìm hiểu các thông tin liên quan đến tài sản cần giao dịch, nay chỉ bằng thao tác đơn giản trên hệ thống phần mềm, công chứng viên sẽ giúp họ tra cứu thông tin một cách chính xác, nhanh chóng. Do đó, với cơ sở dữ liệu công chứng này, người dân có thể hoàn toàn yên tâm khi thực hiện các giao dịch; đồng thời hạn chế tình trạng bị lừa gạt do thiếu thông tin.

Trước yêu cầu trên, xã hội hóa dịch vụ công, trong đó xã hội hóa dịch vụ công chứng là một giải pháp quan trọng. Công chứng là hoạt động có ý nghĩa quan trọng nhằm duy trì trật tự pháp luật ổn định trong các giao dịch, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể tham gia giao dịch, bảo đảm ổn định trật tự xã hội, phòng ngừa tranh chấp xảy ra, đồng thời cung cấp chứng cứ đáng tin cậy khi xảy ra các tranh chấp.

 

Trong những năm qua, việc đổi mới hoạt động công chứng theo hướng từng bước xã hội hóa nhằm nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước kết hợp với tự quản của tổ chức xã hội - nghề nghiệp công chứng đã có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, bên cạnh việc gia tăng các văn phòng công chứng được ủy quyền còn tiềm ẩn nhiều rủi ro đi kèm. Trên thực tế đã phát sinh trường hợp một tài sản có thể được giao dịch công chứng nhiều lần ở các văn phòng khác nhau, gây tổn thất về kinh tế và ảnh hưởng đến uy tín của các bên liên quan. Việc tra cứu thông tin giao dịch và tài sản phong tỏa, báo cáo, thống kê hợp đồng, giao dịch định kỳ và đột xuất ở các tổ chức hành nghề công chứng tại một số địa phương vẫn đang thực hiện một cách thủ công, dẫn đến lãng phí nguồn lực, thời gian mà hiệu quả mang lại không cao.

Xuất phát từ nhu cầu thực tế, để giải quyết những rủi ro về hoạt động công chứng - chứng thực, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, năm 2010, Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng đã đặt hàng Trung tâm Ứng dụng Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng xây dựng giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động công chứng để chia sẻ thông tin về cơ sở dữ liệu công chứng trên toàn tỉnh; từ đó, hệ thống phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực và dữ liệu ngăn chặn (phần mềm) được hình thành và bắt đầu hoạt động vào cuối năm 2010 trên nền internet, giúp khắc phục những khó khăn, rủi ro trong hoạt động công chứng. Hệ thống được chuyển giao, tập huấn cho 10 tổ chức hành nghề công chứng và các phòng chuyên môn của Sở Tư pháp; đến nay, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã phát triển trên 30 tổ chức hành nghề công chứng.

Mô hình kết nối hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu công chứng
Mô hình kết nối hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu công chứng

Từ nhu cầu chỉ chia sẻ cơ sở dữ liệu công chứng giữa các tổ chức hành nghề công chứng theo phân cấp, phân quyền trên phần mềm dưới sự kiểm soát của Sở Tư pháp, hiện nay, hệ thống công chứng đã mở rộng khai thác, chia sẻ thông tin dữ liệu công chứng cho các đơn vị liên quan trong phạm vi toàn tỉnh như văn phòng đăng ký đất đai, tổ chức hành nghề công chứng tại các huyện/thành phố, xã/phường/thị trấn và các đơn vị khác.

Phần mềm hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu công chứng
Phần mềm hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu công chứng

Việc triển khai hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu công chứng đã góp phần ngăn ngừa các giao dịch không đảm bảo, hạn chế rủi ro cho các công chứng viên về hoạt động công chứng, đặc biệt là đảm bảo an toàn pháp lý cho các tổ chức, cá nhân khi thực hiện các giao dịch dân sự, kinh tế trên địa bàn tỉnh.

Qua nhiều năm triển khai, duy trì, phát triển hệ thống phần mềm công chứng, đội ngũ kỹ thuật của Trung tâm Ứng dụng Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng đã nghiên cứu, tiếp thu những ý kiến đóng góp của Sở Tư pháp và Hội Công chứng viên trong và ngoài tỉnh, từ đó, phần mềm đã được bổ sung, hoàn thiện các tính năng đáp ứng yêu cầu của các tổ chức và hoạt động ổn định trên nền internet. Phần mềm được các đơn vị đang sử dụng đánh giá cao về hiệu quả mang lại.

Tính năng nổi bật của hệ thống phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu công chứng

Phần mềm chạy trên nền web, có khả năng kết nối từ xa, được thiết kế trên hệ thống cơ sở dữ liệu mạnh, lưu trữ dữ liệu khổng lồ trong thời gian dài. Ưu điểm của sản phẩm là tạo dựng cơ sở dữ liệu dùng chung để các tổ chức công chứng chia sẻ thông tin nhằm hạn chế rủi ro cho công chứng viên; đồng thời, ngăn chặn các giao dịch giả. Tính năng này giúp tiết kiệm thời gian, chi phí trong hoạt động công chứng.

Bên cạnh đó, việc thiết lập kênh thông tin liên lạc giữa Sở Tư pháp với các tổ chức hành nghề công chứng tại các huyện/thành phố, xã/phường/thị trấn, các văn phòng đăng ký đất đai,… sẽ giúp tăng cường sự quản lý giữa nhà nước đối với hoạt động công chứng; đây là yếu tố quan trọng giúp phần mềm được đánh giá cao.

Nhờ cơ chế phân quyền linh hoạt, các công chứng viên và đơn vị liên quan khác sử dụng đúng chức năng và quyền hạn khi khai thác dữ liệu, thực hiện công việc trên hệ thống phần mềm. Mỗi loại tài sản ngăn chặn hay tài sản giao dịch trong hợp đồng đều được hỗ trợ các thông tin riêng. Điều này giúp việc lưu trữ trở nên đầy đủ và chính xác, việc tra cứu đơn giản hơn. Người sử dụng có thể tra cứu một cách nhanh chóng các thông tin cần thiết dựa trên phương thức tìm kiếm toàn văn hoặc theo từ khóa sẽ truy xuất được kết quả liên quan. Thông tin giao dịch của tài sản trong hợp đồng được hệ thống tự động lưu lại sau mỗi lần giao dịch, giúp tạo nên lịch sử giao dịch với đầy đủ thông tin của tài sản, là cơ sở đáng tin cậy cho công chứng viên xác định tính hợp lệ của giao dịch tiếp theo.

Ngoài ra, một tính năng nổi bật khác của phần mềm là dữ liệu ngăn chặn được phân loại rõ ràng, do cơ quan có thẩm quyền hay cá nhân, tổ chức khác gửi đến. Đây là cơ sở để các công chứng viên xác định mức độ tin cậy của dữ liệu ngăn chặn. Thông tin dữ liệu ngăn chặn và thông tin lịch sử giao dịch của tài sản được thiết kế khoa học, hợp lý. Người sử dụng chỉ cần nhập thông tin tìm kiếm 1 lần thì có thể tra cứu được cả 2 loại thông tin. Hệ thống được thiết kế sẵn sàng cho các tổ chức hành nghề công chứng chia sẻ với nhau các thông tin dữ liệu ngăn chặn, lịch sử giao dịch của tài sản trong hợp đồng.

Đến nay, Trung tâm Ứng dụng Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng đã triển khai, chuyển giao thành công hệ thống phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu công chứng cho các tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận, Ninh Thuận; được các tỉnh đón nhận, sử dụng hiệu quả. Thời gian tới, Trung tâm sẽ tiếp tục chuyển giao hệ thống phần mềm cho Sở Tư pháp và Hội Công chứng viên các tỉnh/thành phố có nhu cầu.

Số 1/2020

Góp ý của bạn đọc

Nhập mã bảo vệ
Hình ảnh CAPTCHA
Nhập mã Hiển thị ở trên vào hộp dưới đây
HDT HTML
HDT NewsBlog

BẢN TIN KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Số 48/2020 - 21/12/2020
Số 48/2020 Xem thêm
Số 47/2020 - 21/12/2020
Số 46/2020 - 14/12/2020
Số 45/2020 - 14/12/2020
Số 44/2020 - 02/12/2020
HDT HTML
Thống kê truy cập
  • 5.583.295
  • Đang online: 200
  • Trong tuần: 23.274
  • Trong tháng: 133.382
  • Trong năm: 307.359