Đăng nhập
Tư liệu

Tư liệu KH&CN

Một số vấn đề có bản về tôn giáo tỉnh Lâm Đồng và Công tác tôn giáo trong tình hình mới từ năm 1995-2000
Sách, tạp chí
Dân tộc
Phạm Báng
2015
Một số tài liệu bạn cần đăng nhập với tư cách thành viên thì mới có thể tải toàn văn nội dung vê theo luật sở hữu trí tuệ.
Cho phép tải công cộng

Tháng 6 năm 1976 Quốc hội khoá VI nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam quyết định sát nhập hai tỉnh Lâm Đồng và Tuyên Đức thành tỉnh Lâm Đồng.

            Hiện nay, trên toàn Tỉnh có 9 huyện (Đức Trọng, Đơn Dương, Lâm Hà, Di Linh, Đa Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên, Bảo Lâm) và thành phố Đà Lạt, Thị xã Bảo Lộc. Diện tích tự nhiên là 10.276 km2, độ cao trung bình từ 800-1000 m so với mặt biển, địa hình khá phức tạp đã tạo cho Lâm Đồng một vị trí chiến lược quan trọng.

            Dân số toàn Tỉnh có 810.000 người với gần 30 sắc tộc khác nhau (Kinh, K'Ho, Mạ...).

            Lâm Đồng có 4 tôn giáo chính: Phật giáo, Công giáo, Tin lành, Cao Đài. Số lượng tín đồ là 438.000 người, chiếm trên 50% dân số toàn Tỉnh.

            Ngoài ra, còn một số tín ngưỡng dân gian khác như: Đạo Bà Hai, Tổ tiên chính giáo, Thánh Mẫu... Tuy không có bộ máy giáo hội nhưng số lượng cũng có khoảng 5000 người.

            Từ đầu thập niên 40 của thế kỷ này, Lâm Đồng đã là một Tỉnh có tỉ lệ giáo dân động, có nhiều cơ sở tôn giáo hình thành và phát triển, những công trình kiến trúc được tôn tạo đã góp phần làm phong phú cho di sản văn hoá của Tỉnh.

            Việc nghiên cứu lịch sử hình thành và phát triển các tôn giáo tại Lâm Đồng có ý nghĩa không chỉ về mặt khoa học mà còn về phương diện chính trị, văn hoá-xã hội. Nhằm giúp cho các ủy Đảng và chính quyền địa phương đề ra những chủ trương, biện pháp xử lý các hoạt động tôn giáo.

            Xuất phát từ tình hình đặc điểm trên, Ban Tôn giáo tỉnh Lâm Đồng chọn viết đề tài về tôn giáo với tựa đề: "Một số vấn đề cơ bản về tôn giáo tỉnh Lâm Đồng và công tác tôn giáo trong tình hình mới từ năm 1995-2000".

HDT HTML
HDT NewsBlog

BẢN TIN KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Số 48/2020 - 21/12/2020
Số 48/2020 Xem thêm
Số 47/2020 - 21/12/2020
Số 46/2020 - 14/12/2020
Số 45/2020 - 14/12/2020
Số 44/2020 - 02/12/2020
HDT HTML
Thống kê truy cập
  • 5.365.567
  • Đang online: 79
  • Trong tuần: 2.989
  • Trong tháng: 89.631
  • Trong năm: 89.631