Đăng nhập
Tư liệu

Tư liệu KH&CN

Đo lường, đánh giá Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo
Tổng luận
Chù đề tài liệu
Cục Thông tin KH&CN quốc gia
2020
Một số tài liệu bạn cần đăng nhập với tư cách thành viên thì mới có thể tải toàn văn nội dung vê theo luật sở hữu trí tuệ.
Cho phép tải công cộng

Đổi mới sáng tạo (ĐMST) đang nổi lên như là yếu tố quan trọng hàng đầu trong các động lực tăng trưởng kinh tế, tạo ưu thế cạnh tranh. Nhiều quốc gia phát triển và đang phát triển, như Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapo,... đang hướng tới “Nền kinh tế ĐMST” (Innovation Economy), lấy ĐMST làm động lực. Ở giai đoạn lấy ĐMST làm động lực phát triển, nguồn chủ yếu để tạo ra ưu thế cạnh tranh là năng lực ĐMST, thiết kế và sản xuất các sản phẩm và dịch vụ mới ở những công nghệ mũi nhọn. Đây cũng là xu hướng tất yếu, đặc biệt là được thúc đẩy mạnh mẽ bởi cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Việc xây dựng “nền kinh tế ĐMST” thành công phụ thuộc phần lớn vào năng lực ĐMST, hay nói cách khác là phải xây dựng được hệ sinh thái ĐMST (Innovation Ecosystem) (HSTĐMST) hiệu quả. Việc xây dựng và phát triển HSTĐMST có vai trò quyết định trong việc thúc đẩy quá trình ĐMST và nâng cấp liên tục năng lực công nghệ của doanh nghiệp, ngành, lĩnhvực, địa phương và quốc gia. Cách tư duy này mở ra cơ hội cho tất cả các quốc gia nhằm giải quyết những thách thức lớn về tăng trưởng dài hạn và quan trọng hơn nó góp phần làm gia tăng sức cạnh tranh của mỗi quốc gia trên thế giới.

Khái niệm hệ sinh thái đang được dùng khá phổ biến trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội, như hệ sinh thái kinh doanh (business ecosystem), hệ sinh thái phần mềm (software ecosystem), hệ sinh thái công nghiệp (industrial ecosystem), hệ sinh thái kinh doanh kỹ thuật số (digital business ecosystem), hệ sinh thái khởi nghiệp (entrepreneurship ecosystem),.. Trong lĩnh vực ĐMST những năm gần đây cũng đã nổi lên khái niệm HSTĐMST là sự nâng cấp từ hệ thống ĐMST kết hợp với ý tưởng hệ sinh thái.

Khái niệm HSTĐMST đang ngày càng nhận đượcsự quan tâm trên toàn thế giới. Các chính phủ và các nhà công nghiệp mong muốn thúc đẩy HSTĐMST để tạo dựng môi trường thuận lợi một cách có hệ thống và khuyến khích các tổ chức tạo ra tri thức và nắm bắt giá trị kinh doanh. Đặc biệt, trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, các ngành công nghiệp mới nổi đang phát triển nhanh, liên kết chặt chẽ giữa khoa học, công nghệ và kinh doanh, nên các HSTĐMST đòi hỏi phải có sự quan tâm nhiều hơn nữa. Việc quan tâm phát triển HSTĐMST sẽ giúp nâng cao năng lực ĐMST của quốc gia, vùng, ngành, doanh nghiệp... bởi hai thuộc tính cốt lõi của HSTĐMST là chuỗi giá trị tích hợp và tương tác mạng lưới.

Góp ý của bạn đọc

Nhập mã bảo vệ
Hình ảnh CAPTCHA
Nhập mã Hiển thị ở trên vào hộp dưới đây
HDT HTML
HDT NewsBlog

BẢN TIN KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Số 48/2020 - 21/12/2020
Số 48/2020 Xem thêm
Số 47/2020 - 21/12/2020
Số 46/2020 - 14/12/2020
Số 45/2020 - 14/12/2020
Số 44/2020 - 02/12/2020
HDT HTML
Thống kê truy cập
  • 5.596.760
  • Đang online: 189
  • Trong tuần: 2.889
  • Trong tháng: 146.847
  • Trong năm: 320.824