Đăng nhập
Tư liệu

Tư liệu KH&CN

Phát triển các làng nghề truyền thống phục vụ du lịch gắn với bảo tồn di sản văn hóa
Ấn phẩm KHCN
Khoa học công nghệ
Võ Đại Dũng - Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng
2020
Một số tài liệu bạn cần đăng nhập với tư cách thành viên thì mới có thể tải toàn văn nội dung vê theo luật sở hữu trí tuệ.
Cho phép tải công cộng

Ngày 07/7/2006, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 66/2006/NĐ-CP về phát triển ngành nghề nông thôn, nay được thay thế bởi Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn; đây là cơ sở pháp lý quan trọng cho phát triển ngành nghề nông thôn, nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống, sản phẩm tiểu thủ công nghiệp.
Trên cơ sở đó, tỉnh Lâm Đồng luôn quan tâm, hỗ trợ, phát triển nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống; đã ban hành một số văn bản triển khai thực hiện như: Quyết định số 50/2008/QĐ-UBND ngày 07/11/2008 ban hành Quy định công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống; Quyết định số 172/QĐ-UBND ngày 22/01/2014 phê duyệt Đề án bảo tồn và phát triển làng nghề tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2014-2016, định hướng đến năm 2020; Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 06/3/2018 phê duyệt Đề án bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc bản địa, khôi phục và phát triển các làng nghề truyền thống gắn với hoạt động du lịch trên địa bàn Lâm Đồng giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030…
Với chức năng, nhiệm vụ, vai trò tham mưu, tham gia phát triển ngành nghề nông thôn, sản phẩm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, Sở Công Thương đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 59/2016/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 Quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Lâm Đồng” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ; Quyết định số 48/2019/QĐ-UBND ngày 21/11/2019 ban hành Quy chế quản lý kinh phí khuyến công địa phương và quy định mức chi cho các hoạt động khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. 
Hiện nay, toàn tỉnh có 30 làng nghề (11 làng nghề và 19 làng nghề truyền thống). Trong đó, UBND tỉnh đã ban hành quyết định công nhận 18 nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống gồm 2 nghề truyền thống (làm nhẫn bạc, dệt thổ cẩm); 5 làng nghề (1 nuôi trồng nấm mèo, 3 dâu tằm tơ); 6 làng nghề truyền thống tiểu thủ công nghiệp (1 rượu cần, 5 dệt thổ cẩm); 5 làng nghề truyền thống làng hoa (Vạn Thành, Thái Phiên, Đa Thiện, Xuân Thành, Hà Đông).
Thời gian qua, để góp phần đẩy mạnh phát triển làng nghề, sản phẩm thủ công mỹ nghệ, ngành nghề nông thôn, Sở Công Thương đã hỗ trợ các đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư xây dựng nhà xưởng, máy móc, thiết bị sản xuất; ứng dụng công nghệ vào sản xuất; xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất; hỗ trợ cơ sở công nghiệp nông thôn, Nghệ nhân tham gia trưng bày, giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm thông qua các kỳ hội chợ triển lãm, hội nghị kết nối cung - cầu tiêu thụ sản phẩm; tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu.
Đến nay, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã ký quyết định công nhận 10 Nghệ nhân tỉnh Lâm Đồng trong lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp, nghề thủ công mỹ nghệ; trong đó, bà Nguyễn Thị Hữu Hạnh vinh dự được Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam công nhận là Nghệ nhân Ưu tú trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ - nghề thêu tại Quyết định số 1824/QĐ-CTN ngày 19/8/2016.
Năm 2020, hỗ trợ 19 sản phẩm, nhóm sản phẩm của 18 cơ sở công nghiệp nông thôn đã được UBND tỉnh Lâm Đồng công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Lâm Đồng năm 2019 tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực miền Trung - Tây Nguyên tại tỉnh Quảng Bình.
Bên cạnh đó, Sở Công Thương cũng đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các sở, ngành, địa phương hỗ trợ một số nội dung về bảo tồn và phát triển làng nghề; các nội dung liên quan thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Hỗ trợ hoạt động xúc tiến thương mại như thông tin, tuyên truyền; tham gia hội chợ, triển lãm thương mại; hội chợ hàng Việt về nông thôn; kết nối cung - cầu; hội nghị kết nối giao thương, hội thảo trong và ngoài nước; phát hành ấn phẩm. Trong năm 2019, hỗ trợ cấp quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành” cho 291 đơn vị; trong đó, hoa (233 đơn vị), rau (36 đơn vị). cà phê arabica (18 cơ sở kinh doanh), du lịch canh nông (4 đơn vị). Hỗ trợ ứng dụng thương mại điện tử thông qua các hoạt động tuyên truyền, đào tạo - tập huấn, xây dựng phát triển bộ thương hiệu trực tuyến. Hỗ trợ bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh sản phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương. Hỗ trợ tháo gỡ khó khăn trong quá trình xuất khẩu; triển khai các chương trình nâng cao năng lực hội nhập thông qua tuyên truyền, hội nghị, tập huấn…
Trong thời gian tới, Sở Công Thương sẽ tập trung thực hiện và phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm tiếp tục hỗ trợ, phát triển nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống, sản phẩm thủ công mỹ nghệ như:
Thứ nhất, bổ sung và hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút đầu tư, đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng môi trường đầu tư của tỉnh ngày càng thân thiện, minh bạch, thông thoáng và ổn định để thu hút các nguồn vốn bên ngoài; đồng thời, thực hiện các giải pháp bảo đảm đầu tư, giúp các doanh nghiệp, đơn vị trong tỉnh duy trì và phát triển sản xuất ở các làng nghề, ngành nghề nông thôn. 
Thứ hai, bảo tồn và khôi phục các làng nghề truyền thống lâu đời, hình thành và phát triển làng nghề mới, xây dựng thử nghiệm một số làng nghề điển hình thành làng nghề văn hóa và du lịch trên cơ sở kết hợp yếu tố truyền thống với yếu tố hiện đại và phát triển bền vững.
Thứ ba, tăng cường tuyên truyền, tiếp tục hoàn chỉnh hệ thống chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường làng nghề nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại các làng nghề.
Thứ tư, đẩy mạnh công tác tổ chức, tham gia hội chợ triển lãm, giới thiệu sản phẩm trong nước và quốc tế, đăng ký thương hiệu, mẫu mã, bao bì, chất lượng sản phẩm... Thành lập các hội làng nghề, tăng cường quản lý thị trường. 
Thứ năm, tập huấn, đào tạo truyền nghề, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu ngày càng phát triển tại các làng nghề, làng nghề công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp gắn với phát triển du lịch, dịch vụ. Đẩy mạnh công tác cấp Giấy công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống cho các cơ sở. 

Số 4/2020

Góp ý của bạn đọc

Nhập mã bảo vệ
Hình ảnh CAPTCHA
Nhập mã Hiển thị ở trên vào hộp dưới đây
HDT HTML
HDT NewsBlog

BẢN TIN KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Số 48/2020 - 21/12/2020
Số 48/2020 Xem thêm
Số 47/2020 - 21/12/2020
Số 46/2020 - 14/12/2020
Số 45/2020 - 14/12/2020
Số 44/2020 - 02/12/2020
HDT HTML
Thống kê truy cập
  • 6.277.837
  • Đang online: 146
  • Trong tuần: 30.979
  • Trong tháng: 170.670
  • Trong năm: 1.001.901