Đăng nhập
Tư liệu

Tư liệu KH&CN

Công tác hỗ trợ đoàn viên, thanh niên khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo
Ấn phẩm KHCN
Khoa học công nghệ
ThS. Trương Quốc Tùng - Tỉnh đoàn Lâm Đồng
2020
Một số tài liệu bạn cần đăng nhập với tư cách thành viên thì mới có thể tải toàn văn nội dung vê theo luật sở hữu trí tuệ.
Cho phép tải công cộng

Trong thời gian qua và ngay cả thời điểm chưa phát động Chương trình Thanh niên khởi nghiệp, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Lâm Đồng đã có nhiều hoạt động hỗ trợ thanh niên lập nghiệp, tìm kiếm nhiều cơ hội, hỗ trợ tạo dựng công ăn việc làm ổn định cuộc sống. Sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025 tại Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 (Đề án 844) và Trung ương Đoàn phát động Chương trình Thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2016-2021, các hoạt động Đoàn đã được quan tâm nhiều hơn, làm sao hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp trong thanh niên, đặc biệt là khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, cùng thực hiện mục tiêu xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của tỉnh đạt cấp độ 2 (hệ sinh thái cơ bản) và mục tiêu của Chính phủ xây dựng quốc gia khởi nghiệp.
Thực tế hiện nay, không phải ai cũng có thể khởi nghiệp; tỷ lệ thành công rất thấp, chưa đến 2%. Bởi để khởi nghiệp, một thanh niên cần chuẩn bị về ý tưởng, kiến thức, về kỹ năng, vốn, cùng nhiều yếu tố khác nhau; nếu không chuẩn bị kỹ để khởi nghiệp thì khi thất bại sẽ để lại những hậu quả nặng nề về tâm lý, tốn kém và rất lãng phí về tiền bạc, nguồn lực. Bên cạnh đó, khó khăn đặt ra hiện nay trong hoạt động khởi nghiệp là nhiều thanh niên, doanh nghiệp trẻ có ý tưởng tốt, phương án đầu tư khả thi và mong muốn đầu tư phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh nhưng thiếu sự hỗ trợ, giúp đỡ của Nhà nước; thử nghiệm các hoạt động ươm tạo ý tưởng và kiểm nghiệm tính khả thi của phương án kinh doanh,... chưa được quan tâm đúng mức; nguồn vốn vay hỗ trợ cho các dự án khởi nghiệp còn rất khiêm tốn.
Để giúp các tổ chức, cá nhân khởi nghiệp thành công, cần phải được sự hỗ trợ ban đầu của Nhà nước, sự chung tay hỗ trợ của các cấp, ngành, tổ chức chính trị - xã hội trong các hoạt động xây dựng, triển khai các chương trình, chính sách, đề án hỗ trợ, đồng hành với các cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp từ khi hình thành ý tưởng, phương án khởi nghiệp cho đến khi tham gia thị trường. Hướng đến là khơi dậy và hun đúc tinh thần khởi nghiệp, tinh thần doanh nhân trong thanh niên; tạo niềm tin, khơi dậy tính sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, năng động trong sản xuất, kinh doanh. Cùng với đó là tiếp thêm lửa cho các bạn trẻ trên con đường lập thân, lập nghiệp của mình, Tỉnh đoàn Lâm Đồng đã xây dựng các chương trình, kế hoạch hỗ trợ thanh niên tỉnh Lâm Đồng khởi nghiệp tập trung vào 4 nội dung, giải pháp hết sức cụ thể, thiết thực.
Nâng cao nhận thức của cán bộ đoàn các cấp và đoàn viên, thanh niên về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; xây dựng phong trào thanh niên khởi nghiệp
Định kỳ hàng năm, Tỉnh đoàn tổ chức tập huấn cho lực lượng cán bộ Đoàn - Hội chuyên trách các cấp làm công tác hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, bản tin trên website, fanpage của Tỉnh đoàn nhằm giới thiệu về các gương thanh niên khởi nghiệp tiểu biểu, mô hình làm ăn hiệu quả của thanh niên, qua đó góp phần động viên, cổ vũ thanh niên thi đua khởi nghiệp, lập nghiệp, nâng cao nhận thức của xã hội về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. 
Khuyến khích cán bộ đoàn chủ động, tích cực tham gia các hoạt động phát triển kinh tế, khởi nghiệp sáng tạo; nêu gương, truyền cảm hứng cho đoàn viên, thanh niên trong việc tự học tập, trang bị kỹ năng, kiến thức khởi nghiệp. 
Hàng năm, tổ chức các cuộc giao lưu giữa đoàn viên, thanh niên với các doanh nhân thành đạt, nói chuyện chuyên đề về khởi nghiệp trong thanh niên. Thường xuyên tổ chức các hoạt động vinh danh những doanh nhân trẻ khởi nghiệp tiêu biểu; các mô hình, ý tưởng khởi nghiệp xuất sắc.
Tìm kiếm, phát triển và hỗ trợ các ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp trong thanh niên vào thực tiễn
Định kỳ hàng năm, Tỉnh đoàn Lâm Đồng tổ chức Cuộc thi “Ý tưởng và mô hình khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Lâm Đồng”, thu hút đông đảo các bạn đoàn viên, thanh niên hưởng ứng, tham gia với hơn 50 ý tưởng, mô hình, dự án khởi nghiệp mỗi năm. Thông qua Cuộc thi, Tỉnh đoàn đã phát hiện, hỗ trợ các nhóm khởi nghiệp sáng tạo hoàn thiện các ý tưởng để triển khai nhân rộng; đồng thời, sàng lọc, lựa chọn nhiều ý tưởng hay, xuất sắc tham gia Đề án 740 của UBND tỉnh Lâm Đồng về Hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020 và tiếp tục giới thiệu tham gia các Hội thi, Cuộc thi lớn tầm khu vực và toàn quốc về khởi nghiệp. 
Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh tổ chức các hoạt động quảng bá sản phẩm tại các hội chợ trong và ngoài tỉnh; tổ chức các buổi kêu gọi đầu tư; hỗ trợ các chương trình xúc tiến thương mại… Qua đó, nhiều dự án khởi nghiệp đã có bước phát triển mạnh như Dự án Hana group, Dự án rượu nấm Linh chi. 
Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh và Trung tâm Nghiên cứu Kinh doanh và Hỗ trợ Doanh nghiệp (BSA), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức các buổi tập huấn, huấn luyện chuyên sâu về kiến thức và kỹ năng khởi nghiệp theo từng lĩnh vực cho các bạn trẻ trong quá trình khởi nghiệp với đội ngũ chuyên gia là các doanh nhân thành đạt, giảng viên của các trường đại học hàng đầu trong nước. Từng bước tập hợp các bạn trẻ khởi nghiệp nhằm xây dựng cộng đồng thanh niên khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
Xây dựng mô hình vườn ươm khởi nghiệp và sáng tạo nhằm tạo môi trường, động lực mạnh mẽ để các bạn đoàn viên, thanh niên ra sức sáng tạo khởi nghiệp. Phối hợp với Công ty TNHH Đầu tư và Hỗ trợ Khởi nghiệp Lâm Viên hỗ trợ hoàn thiện, phát triển và kết nối nhà đầu tư cho các dự án khởi nghiệp sáng tạo của các bạn đoàn viên, thanh niên.
Tăng cường tiếp cận vốn cho đoàn viên, thanh niên khởi nghiệp
Phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Lâm Đồng khai thác hiệu quả nguồn vốn vay giải quyết việc làm để hỗ trợ vay vốn cho đoàn viên, thanh niên khởi nghiệp. Phân bổ nguồn vốn Quỹ Quốc gia về việc làm từ nguồn vốn kênh Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cho các dự án, ý tưởng, mô hình khởi nghiệp của đoàn viên, thanh niên với tổng mức cho vay do Tỉnh đoàn quản lý là 769 triệu đồng.
Giới thiệu, đề xuất và hỗ trợ đoàn viên, thanh niên khởi nghiệp có nhu cầu về vốn và đảm bảo các điều kiện cần thiết tiếp cận các nguồn vốn từ Quỹ Hỗ trợ khởi nghiệp, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ, Quỹ Khuyến công, Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã, Quỹ Hỗ trợ nông dân... của tỉnh Lâm Đồng với lãi suất ưu đãi.
Tiếp tục củng cố, duy trì và phát triển các tổ, nhóm trợ vốn giúp nhau lập nghiệp, khởi nghiệp; phát huy nội lực trong thanh niên.
Kiến nghị chính sách khởi nghiệp đối với thanh niên
Định kỳ, tổ chức các buổi tọa đàm, đối thoại giữa chính quyền với doanh nghiệp, thanh niên để hỗ trợ chính sách cho thanh niên khởi nghiệp như: năm 2017, Tỉnh đoàn tham mưu Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức diễn đàn đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh và đoàn viên, thanh niên với chủ đề “Thanh niên Lâm Đồng khởi nghiệp và chung tay bảo vệ môi trường”; năm 2018, tổ chức buổi tọa đàm “Khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao” với sự tham gia của TS. Phạm S - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng…
Thiết lập các kênh liên lạc thường xuyên nhằm tham vấn, trao đổi, kiến nghị chính sách với cơ quan quản lý nhà nước để đồng hành cùng cộng đồng khởi nghiệp trong quá trình khởi sự kinh doanh đổi mới sáng tạo.
Để tiếp tục xây dựng phong trào khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong đoàn viên, thanh niên tỉnh nhà và góp phần nâng hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của tỉnh lên cấp độ 2, đòi hỏi cần tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ quá trình hình thành và phát triển các doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, phát huy tối đa sự phối hợp, tham gia giữa Tỉnh đoàn Lâm Đồng với các thành phần tạo nên hệ sinh thái khởi nghiệp gồm các đơn vị quản lý nhà nước, doanh nghiệp, trường đại học, tổ chức tư vấn, cung cấp dịch vụ, nhà đầu tư,...; đồng thời, tăng cường công tác đào tạo, thông tin, truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh niên và cộng đồng về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. 

Số 4/2020

Góp ý của bạn đọc

Nhập mã bảo vệ
Hình ảnh CAPTCHA
Nhập mã Hiển thị ở trên vào hộp dưới đây
HDT HTML
HDT NewsBlog

BẢN TIN KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Số 48/2020 - 21/12/2020
Số 48/2020 Xem thêm
Số 47/2020 - 21/12/2020
Số 46/2020 - 14/12/2020
Số 45/2020 - 14/12/2020
Số 44/2020 - 02/12/2020
HDT HTML
Thống kê truy cập
  • 6.277.794
  • Đang online: 103
  • Trong tuần: 30.936
  • Trong tháng: 170.627
  • Trong năm: 1.001.858