Đăng nhập
Tư liệu

Tư liệu KH&CN

Giá trị cốt lõi để khởi nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thành công
Ấn phẩm KHCN
Khoa học công nghệ
TS. Phạm S - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng
2020
Một số tài liệu bạn cần đăng nhập với tư cách thành viên thì mới có thể tải toàn văn nội dung vê theo luật sở hữu trí tuệ.
Cho phép tải công cộng

Trong 16 năm qua, tỉnh Lâm Đồng đã ban hành rất nhiều chính sách cụ thể nhằm khuyến khích các tổ chức, cá nhân huy động mọi nguồn lực để tạo đột phá phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với lộ trình và nguồn lực hợp lý tùy theo điều kiện tiểu vùng sinh thái và loại cây trồng, vật nuôi cụ thể; nhờ đó, Lâm Đồng được Trung ương đánh giá là tỉnh đứng đầu cả nước về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. 
Các lĩnh vực công nghệ cao được ứng dụng phù hợp như: công nghệ sinh học; công nghệ nhà kính, nhà lưới; công nghệ xử lý môi trường đất, nước; công nghệ tự động hóa; công nghệ thông tin; công nghệ nano; công nghệ thủy canh, khí canh; công nghệ tưới nước tiết kiệm; công nghệ sau thu hoạch; kỹ thuật chăn nuôi tiên tiến; giải pháp IoT, blockchain, chuyển đổi số... với yêu cầu cao để phát triển kinh tế nông nghiệp hiệu quả nhất, nhưng phải chú trọng đến môi trường. Do đó, trong quá trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tỉnh Lâm Đồng luôn tuân thủ nguyên tắc “ứng dụng công nghệ trong một doanh nghiệp hay một vùng sản xuất có sự tương hỗ, hỗ trợ nhau cùng phát triển; hạn chế tối đa đến tuyệt đối các xung đột có tác động tiêu cực ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế và môi trường”.
Thông qua việc áp dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp, diện tích ứng dụng công nghệ cao của tỉnh Lâm Đồng ngày càng được mở rộng, từ 45 ha (năm 2004), đến nay, đã có 64.000 ha (tăng 1.422 lần), chiếm khoảng 20% diện tích đất canh tác. Doanh thu từ sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao từ 25 triệu đồng/ha (năm 2005) lên 185 triệu đồng/ha (năm 2020), tăng 7,4 lần; trong đó, có hàng ngàn ha có doanh thu hàng tỷ đồng/ha/năm. Riêng thành phố Đà Lạt, năm 2005, doanh thu khoảng 65 triệu đồng/ha; đến năm 2020, đạt 450 triệu đồng/ha/năm (tăng 6,9 lần và đứng đầu cả nước). Nhờ ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp, nhiều doanh nghiệp và nông dân có thể phát triển nông nghiệp với quy mô sản xuất hàng hóa ngày càng lớn, nông sản xuất khẩu năm sau cao hơn năm trước 20%; nhiều bà con nông dân có đời sống sung túc hơn. Nhờ có thu nhập cao nên nông dân có điều kiện tham gia đóng góp hạ tầng trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Nhiều hợp tác xã, doanh nghiệp có mức tăng trưởng nhanh cũng nhờ phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
Qua nghiên cứu thực tế, nhiều doanh nghiệp và nông dân thu nhập hàng tỷ đồng nhờ thông qua ứng dụng công nghệ cao do có sự tương hỗ các công nghệ để tạo ra doanh thu cao. Tùy loại rau, hoa, khi ứng dụng đồng bộ các công nghệ cao, năng suất sẽ cao hơn 2-3 lần, giá trị nông sản cao hơn 1,5-2 lần so với sản xuất truyền thống. Một số doanh nghiệp điển hình như: Công ty TNHH TM-DV Trường Hoàng trồng lan Hồ điệp, doanh thu 24 tỷ đồng/ha/năm; Công ty TNHH Hoa Mặt Trời trồng lan Vũ nữ, doanh thu 7,2 tỷ đồng/ha/năm; Công ty TNHH Đà Lạt GAP trồng cà chua vô hạn, doanh thu 5,6-7 tỷ đồng/ha/năm; Công ty TNHH Đà Lạt Rau thủy canh với mô hình trình diễn trồng rau thủy canh và dịch vụ du lịch vườn rau thủy canh rất hiệu quả, mang lại doanh thu hàng chục tỷ đồng mỗi năm. Nhiều mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đã khai thác giá trị tổng hợp ngành nông nghiệp thông qua phát triển du lịch canh nông ở Lâm Đồng trong những năm gần đây là do các bạn trẻ làm chủ trang trại. Có thể nói, ứng dụng đồng bộ nông nghiệp công nghệ cao đã góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tăng thu nhập cho nông dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng trong suốt thời gian qua.
Trên cơ sở thực hiện thành công Chương trình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2004-2015, nhằm đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và thích ứng với biến đổi khí hậu, Tỉnh ủy Lâm Đồng đã ban hành Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 11/11/2016 về Phát triển nông nghiệp toàn diện, bền vững và hiện đại giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025; đồng thời, UBND tỉnh Lâm Đồng cũng ban hành Đề án hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020 tại Quyết định số 740/QĐ-UBND ngày 18/4/2017. Theo đó, bên cạnh các chính sách hỗ trợ khởi nghiệp nói chung, trong đó có khởi nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nói riêng, mức hỗ trợ cho mỗi dự án là 50% chi phí tư vấn pháp lý, dịch vụ đào tạo nguồn nhân lực, sở hữu trí tuệ…; 50% chi phí áp dụng khoa học và công nghệ tạo sản phẩm mới; 3% lãi suất sau đầu tư (thời gian hỗ trợ tối đa 36 tháng kể từ khi các tổ chức tín dụng hoàn thành thủ tục vay vốn); hỗ trợ vay vốn tại Quỹ Hỗ trợ khởi nghiệp, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ, Quỹ Khuyến công… nhằm tạo đột phá trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Ngoài ra, ngày 18/5/2020, UBND tỉnh đã cũng ban hành Quyết định số 854/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp thông minh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2020. Với những chính sách được ban hành bám sát với yêu cầu thực tế và phát huy mọi nguồn lực, do đó, tỉnh Lâm Đồng ngày càng có nhiều đề án khởi nghiệp mang lại hiệu quả; nhiều trang trại/doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp thông minh 4.0 ngày càng gia tăng và có thể phát huy hết lợi thế, tiềm năng sẵn có của địa phương.
Trong những năm qua, một số bạn trẻ có đam mê khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo ở Lâm Đồng đã chịu khó học tập, nắm bắt xu thế phát triển của thời đại để khởi nghiệp và đã đạt được một số thành công nhất định trên nhiều lĩnh vực tại các tỉnh/thành phố lớn khác trong cả nước. Tuy nhiên, trước lợi thế so sánh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của tỉnh Lâm Đồng, nhiều bạn trẻ có ý chí khát vọng làm giàu đã trở về quê hương Lâm Đồng để khởi nghiệp; đồng thời, một bộ phận thanh niên tại địa phương cũng đang quan tâm khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Tuy vậy, thực tế cũng có nhiều bạn trẻ còn băn khoăn, chưa xác định định hướng khởi nghiệp, phương thức triển khai như thế nào cho hiệu quả; do đó, chúng tôi xin khuyến nghị 9 giá trị cốt lõi để khởi nghiệp thành công trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đó là:
Thứ nhất, khi khởi nghiệp, các bạn cần nắm rõ tính đặc thù của ngành nông nghiệp nói chung, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nói riêng khác hẳn với khởi nghiệp trong các ngành, nghề khác; nông nghiệp là ngành luôn bị ảnh hưởng của biến đổi khí hậu; sản xuất hầu hết đều ở môi trường tự nhiên; phạm vi sản xuất đòi hỏi phải có quy mô diện tích đất nhất định; sản xuất yêu cầu hàm lượng khoa học và công nghệ cao; giá cả luôn chịu tác động của thị trường trong nước và quốc tế… để từ đó có quyết định khởi nghiệp tốt nhất;
Thứ hai, phải có tư duy xuyên suốt trong quá trình khởi nghiệp là luôn khẳng định nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là yêu cầu tất yếu trong suốt quá trình sản xuất thích ứng với biến đổi khí hậu và hội nhập quốc tế;
Thứ ba, cần xác định loại cây trồng, vật nuôi có lợi thế so sánh với điều kiện sinh thái, khả năng công nghệ và nguồn lực tài chính của mình;
Thứ tư, cần xác định quỹ đất sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của mình hình thành từ nguồn nào: quỹ đất hoàn toàn đã có quyền sử dụng đất, quỹ đất thuê lại, quỹ đất liên kết với nông dân; từ đó, có hình thức tổ chức sản xuất và phương pháp quản lý phù hợp; 
Thứ năm, phải xác định các yếu tố công nghệ cao đầu vào phù hợp với loại cây trồng, vật nuôi theo định hướng khởi nghiệp để mang lại hiệu quả kinh tế là chính;
Thứ sáu, định hướng ngay kênh tiêu thụ nông sản có tính dài dạn, đây là yếu tố cực kỳ quan trọng để thành công hay thất bại cho doanh nghiệp; do đó, khi khởi nghiệp, phải chọn sản xuất cây/con gì, mức độ ứng dụng công nghệ đến mức nào, sản xuất đơn thuần hay chế biến sâu để có thể xác định thị trường tiêu thụ hiệu quả, bền vững; 
Thứ bảy, nắm bắt các chủ trương, chính sách của Trung ương và địa phương để vận dụng trong quá trình khởi nghiệp nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất; 
Thứ tám, luôn khát vọng cái mới, đặc biệt là tiếp cận khoa học và công nghệ theo xu thế thời đại cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0; luôn đổi mới cách quản trị doanh nghiệp để đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững;
Thứ chín, cần chú trọng lấy khoa học và công nghệ làm khâu đột phá để phát triển bền vững trong suốt quá trình hoạt động sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp. 

Số 5/2020

Góp ý của bạn đọc

Nhập mã bảo vệ
Hình ảnh CAPTCHA
Nhập mã Hiển thị ở trên vào hộp dưới đây
HDT HTML
HDT NewsBlog

BẢN TIN KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Số 48/2020 - 21/12/2020
Số 48/2020 Xem thêm
Số 47/2020 - 21/12/2020
Số 46/2020 - 14/12/2020
Số 45/2020 - 14/12/2020
Số 44/2020 - 02/12/2020
HDT HTML
Thống kê truy cập
  • 5.596.942
  • Đang online: 168
  • Trong tuần: 3.071
  • Trong tháng: 147.029
  • Trong năm: 321.006