Đăng nhập
Tư liệu

Tư liệu KH&CN

Đánh giá kết quả cuộc thi ý tưởng và mô hình khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2018-2019
Ấn phẩm KHCN
Khoa học công nghệ
ThS. Trương Quốc Tùng - Tỉnh đoàn Lâm Đồng
2020
Một số tài liệu bạn cần đăng nhập với tư cách thành viên thì mới có thể tải toàn văn nội dung vê theo luật sở hữu trí tuệ.
Cho phép tải công cộng

Thực hiện các chủ trương của Đảng, hưởng ứng phong trào quốc gia về khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp do Thủ tướng Chính phủ phát động và Chương trình “Đồng hành với thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp” do Trung ương Đoàn triển khai tại Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XI nhiệm kỳ 2017-2022, trong những năm qua, các phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Thanh niên khởi nghiệp”, thông qua Cuộc thi ý tưởng và mô hình khởi nghiệp sáng tạo do Tỉnh đoàn Lâm Đồng tổ chức, đã từng bước tạo lập được môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; khuyến khích, cổ vũ tinh thần khởi nghiệp trong thanh niên; phát huy tính sáng tạo, năng động của thanh niên; góp phần đẩy mạnh phong trào thanh niên sáng tạo, khởi nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Công tác triển khai, phối hợp
Theo từng năm, dựa trên các hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương Đoàn và UBND tỉnh về khởi nghiệp, Tỉnh đoàn Lâm Đồng đã xây dựng chương trình, kế hoạch chỉ đạo các cấp bộ Đoàn về công tác hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp. Đồng thời, phát động Cuộc thi Ý tưởng và mô hình khởi nghiệp sáng tạo (Cuộc thi) đến toàn bộ các cấp bộ Đoàn và đoàn viên, thanh niên trong tỉnh. Qua từng năm, Cuộc thi đã có sự thay đổi, hoàn thiện hơn để đáp ứng đầy đủ các nội dung chuyên môn và công tác tổ chức với các phần thi chú trọng vào quá trình phát triển của các dự án khởi nghiệp tham gia. Cụ thể, sau khi tổng hợp hồ sơ, các tác giả có ý tưởng, dự án khởi nghiệp tham gia Cuộc thi sẽ được tập huấn những kiến thức, kỹ năng nền tảng về khởi nghiệp; sau khi tập huấn, các tác giả có cơ hội một lần nữa để chỉnh sửa, hoàn thiện lại dự án khởi nghiệp của mình; tiếp đó, Ban Tổ chức sẽ lựa chọn các ý tưởng, mô hình dự án khởi nghiệp xuất sắc tham gia vòng tương tác trực tiếp với Ban Giám khảo để có sự đánh giá toàn diện về chuyên môn và đưa ra góp ý hoàn thiện dự án trong tương lai. Nhờ đó, tác giả của các ý tưởng, mô hình dự án khởi nghiệp tham gia Cuộc thi sẽ có điều kiện trau dồi về kiến thức, từng bước trưởng thành về tư duy khởi nghiệp.
Bên cạnh đó, Tỉnh đoàn Lâm Đồng luôn chủ động liên hệ, phối hợp với các cơ quan chuyên môn, tổ chức, cá nhân tổ chức Cuộc thi như Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh, Công ty TNHH Đầu tư và Hỗ trợ khởi nghiệp Lâm Viên, Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và Hỗ trợ doanh nghiệp (BSA),… để hỗ trợ về kinh phí tổ chức, thuê chuyên gia, mentor, hoạt động xúc tiến thương mại, tìm kiếm nhà đầu tư trong các lĩnh vực tham gia đồng hành. Do đó, các dự án được đánh giá cao tại Cuộc thi sẽ có nhiều cơ hội được phát triển và thương mại hóa ra thị trường.
Công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức phong trào
Sau khi phát động Cuộc thi Ý tưởng và mô hình khởi nghiệp sáng tạo vào tháng 3 hàng năm, Ban Tổ chức Cuộc thi đã có nhiều hình thức tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông, website Tỉnh đoàn, fanpage “Tuổi trẻ Lâm Đồng”; phát hành hồ sơ và thể lệ, phiếu đăng ký, biểu mẫu dự án đến từng cơ sở Đoàn trên toàn tỉnh. Trong các buổi giao ban, hội nghị của Đoàn luôn quán triệt chỉ đạo các cấp bộ Đoàn triển khai hiệu quả Cuộc thi đến đông đảo đoàn viên, thanh niên. Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền nên Cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo đoàn viên, thanh niên trong tỉnh; số lượng các ý tưởng, mô hình dự án khởi nghiệp tham gia tăng qua từng năm, chất lượng ngày càng nâng cao.
Hoạt động của Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Cuộc thi
Từ sự nỗ lực đẩy mạnh công tác triển khai, cùng kết quả của việc tuyên truyền về Cuộc thi, giai đoạn 2018-2019, Ban Tổ chức đã nhận được nhiều ý tưởng, mô hình dự án khởi nghiệp của các tác giả tham dự trên các lĩnh vực: sản xuất nông nghiệp; chế biến sản phẩm nông nghiệp; thiết bị nông nghiệp; dịch vụ nông nghiệp; sáng chế khoa học và công nghệ; bảo tồn văn hóa dân tộc; bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế;…
Hàng năm, dựa trên các lĩnh vực có ý tưởng, mô hình dự án tham gia, Ban Tổ chức thành lập Ban Giám khảo gồm các chuyên gia trên các lĩnh vực mà ý tưởng, mô hình dự án khởi nghiệp đăng ký dự thi, doanh nhân trên cùng lĩnh vực, chuyên gia về chính sách khởi nghiệp để cùng thẩm định và chấm điểm độc lập. Nhờ chọn lựa thành viên Ban Giám khảo và triển khai xây dựng các tiêu chí chấm điểm phù hợp nên việc đánh giá các ý tưởng, dự án khởi nghiệp đều mang tính khách quan và định lượng được hiệu quả mang lại trong tương lai của từng ý tưởng, mô hình dự án khởi nghiệp.
Kết quả Cuộc thi Ý tưởng và mô hình khởi nghiệp sáng tạo
Giai đoạn 2018-2019, Tỉnh đoàn Lâm Đồng đã tổ chức thành công 2 lần Cuộc thi Ý tưởng và mô hình khởi nghiệp sáng tạo. Ban Tổ chức Cuộc thi nhận được 94 ý tưởng, mô hình dự án khởi nghiệp tham gia; đã chọn 14 ý tưởng, mô hình dự án khởi nghiệp xuất sắc để trao giải và xét chọn tham dự các cuộc thi khởi nghiệp cấp Trung ương và khu vực như: Cuộc thi Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vùng Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung bộ; Cuộc thi Dự án khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn - hướng đến đối tượng đoàn viên, thanh niên có tuổi đời từ 18-35, có ý tưởng, đề án sản xuất, kinh doanh về các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp, diêm nghiệp, công nghiệp bảo quản, chế biến, làng nghề, thiết bị nông nghiệp, du lịch nông nghiệp, du lịch cộng đồng, công nghệ thông tin phục vụ sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp… Trong các lần tham gia, dự án Trà thảo mộc Thanh An (tác giả Lê Nguyễn Ngọc Trân) và Giải pháp bổ sung rau, củ cho cả gia đình Dalahouse (tác giả Nguyễn Thị Huyền Trâm) đã đạt giải Khuyến khích tại Cuộc thi Dự án khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn năm 2019.
Bên cạnh đó, các ý tưởng, dự án khởi nghiệp đã đạt giải cao tại Cuộc thi đều được Tỉnh đoàn giới thiệu tham gia Đề án 740 của UBND tỉnh Lâm Đồng về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đến năm 2020. Cụ thể, trong năm 2018, Tỉnh đoàn Lâm Đồng đã giới thiệu và được UBND tỉnh phê duyệt 4 dự án khởi nghiệp tham gia Đề án 740 là Dự án sản xuất máy lọc nước ngọt thông minh cho ngư dân đi biển; Túi gội đầu từ lá dâu tằm; Phát triển du lịch nông nghiệp tại Làng K’ho; Rượu nấm Linh chi - Gaco. Trong giai đoạn 2018-2019, Tỉnh đoàn Lâm Đồng cũng đã phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan tổ chức nhiều buổi trưng bày, triển lãm với các gian hàng khởi nghiệp, doanh nhân trẻ; trong đó, các ý tưởng, dự án khởi nghiệp đạt giải cao trong Cuộc thi được ưu tiên tại vị trí tốt nhất trong buổi trưng bày, triển lãm. Các ý tưởng, dự án khởi nghiệp còn được Tỉnh đoàn giới thiệu cho Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh hỗ trợ kết nối, quảng bá sản phẩm; giới thiệu cho Công ty TNHH Đầu tư và Hỗ trợ khởi nghiệp Lâm Viên để tìm kiếm các nhà đầu tư.
Ngoài ra, các ý tưởng, dự án khởi nghiệp sau khi đạt giải trong Cuộc thi cũng đã có sự thành công nhất định trong kinh doanh, khẳng định được thương hiệu và sản phẩm có sự phát triển, đáp ứng nhu cầu của khách hàng như: dự án Nghiên cứu chế tạo các loại máy nông nghiệp thiết kế theo yêu cầu của khách hàng của tác giả Nguyễn Kim Long (huyện Đơn Dương) đạt giải Nhất tại Cuộc thi Ý tưởng và mô hình khởi nghiệp sáng tạo lần thứ II năm 2019; dự án Thiết kế máy lọc nước biển thông minh dựa trên công nghệ màng MD cho ngư dân biển của nhóm tác giả Trường Đại học Đà Lạt đạt giải Nhất tại Cuộc thi Ý tưởng và mô hình khởi nghiệp sáng tạo lần thứ I năm 2018… Điều này chứng tỏ, Cuộc thi không chỉ là một hoạt động phong trào để tìm kiếm, đánh giá, tuyên dương các ý tưởng, mô hình dự án khởi nghiệp của các bạn trẻ mà còn là một “công cụ” hỗ trợ và phát triển các dự án được triển khai vào thực tiễn đời sống.
Đánh giá chung
Qua kết quả của Cuộc thi Ý tưởng và mô hình khởi nghiệp sáng tạo trong giai đoạn 2018-2019, có thể nhận thấy, nhờ sự nỗ lực của Tỉnh đoàn Lâm Đồng trong công tác tuyên truyền, tổ chức, hỗ trợ đồng hành mà số lượng và chất lượng của các ý tưởng, mô hình dự án khởi nghiệp tham gia dự thi ngày càng được nâng cao theo từng năm. Nhiều ý tưởng, dự án khởi nghiệp đã có sản phẩm được đưa ra thị trường và đạt được hiệu quả kinh tế nhất định; một số ý tưởng, dự án khởi nghiệp có chất lượng tốt tiếp tục được hỗ trợ để trở thành sản phẩm thương mại trong tương lai.
Tuy nhiên, để các ý tưởng, dự án khởi nghiệp có thể phát triển và trở thành các doanh nghiệp trưởng thành có đóng góp thiết thực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, cần thêm sự hỗ trợ của các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan trong tỉnh; đặc biệt, phải phát triển và hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Lâm Đồng, tạo ra sự liên kết, kết nối và nâng cao năng lực của các chủ thể trong hệ sinh thái, hướng đến hỗ trợ, thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. 

Số 5/2020

Góp ý của bạn đọc

Nhập mã bảo vệ
Hình ảnh CAPTCHA
Nhập mã Hiển thị ở trên vào hộp dưới đây
HDT HTML
HDT NewsBlog

BẢN TIN KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Số 48/2020 - 21/12/2020
Số 48/2020 Xem thêm
Số 47/2020 - 21/12/2020
Số 46/2020 - 14/12/2020
Số 45/2020 - 14/12/2020
Số 44/2020 - 02/12/2020
HDT HTML
Thống kê truy cập
  • 5.607.514
  • Đang online: 270
  • Trong tuần: 8.125
  • Trong tháng: 8.125
  • Trong năm: 331.578