Đăng nhập
Tư liệu

Tư liệu KH&CN

Hoạt động hỗ trợ vốn phát triển nông nghiệp và nông thôn
Ấn phẩm KHCN
Khoa học công nghệ
Nguyễn Thị Minh Ngọc - Trung tâm Hỗ trợ phát triển HTX - Liên minh HTX tỉnh Lâm Đồng
2020
Một số tài liệu bạn cần đăng nhập với tư cách thành viên thì mới có thể tải toàn văn nội dung vê theo luật sở hữu trí tuệ.
Cho phép tải công cộng

Vốn kinh doanh là một vấn đề vô cùng khó khăn và nan giải đối với các hợp tác xã (HTX), đặc biệt là các HTX mới thành lập. Hầu hết những HTX này có vốn điều lệ thấp, tài sản tích lũy chưa nhiều; vì vậy, điều kiện triển khai thực hiện phương án kinh doanh, dịch vụ phục vụ thành viên còn gặp nhiều hạn chế.

Trong thời gian qua, bên cạnh việc ký kết chương trình hợp tác với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh Lâm Đồng để tạo điều kiện thuận lợi cho các HTX vay vốn, Liên minh HTX tỉnh Lâm Đồng cũng đã huy động các nguồn vốn ưu đãi để hỗ trợ cho HTX gồm: vốn từ Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX của Liên minh HTX Việt Nam; vốn từ Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Lâm Đồng; vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm.

Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Lâm Đồng (Quỹ Hỗ trợ)

Được thành lập theo Quyết định số 519/QĐ-UBND ngày 09/3/2010 của UBND tỉnh Lâm Đồng; chính thức đi vào hoạt động từ tháng 10/2010. Quỹ Hỗ trợ có chức năng, nhiệm vụ sau:

- Tiếp nhận vốn điều lệ do ngân sách tỉnh cấp; huy động vốn từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để hoạt động cho vay ưu đãi, hỗ trợ tạo điều kiện phát triển HTX, liên hiệp HTX.

- Thực hiện cho các HTX vay vốn với lãi suất ưu đãi.

Tính đến ngày 30/6/2020, Quỹ Hỗ trợ có nguồn vốn hoạt động trên 15,5 tỷ đồng; trong đó, vốn điều lệ do ngân sách tỉnh cấp: 13,9 tỷ đồng; vốn hình thành từ tài sản và các quỹ tích lũy: trên 1,6 tỷ đồng.

Trong những năm qua, Quỹ Hỗ trợ đã thực hiện công tác hỗ trợ vốn cho 64 lượt vay với tổng doanh số cho vay trên 36 tỷ đồng, thu hút vốn đối ứng từ các thành viên và HTX hơn 40 tỷ đồng; trong đó, chủ yếu cho vay HTX nông nghiệp chiếm tỷ lệ 85,73% tổng doanh số cho vay. Tỷ trọng cho vay ngắn hạn chiếm tỷ lệ 51,87% tổng doanh số cho vay; cho vay trung hạn chiếm tỷ lệ 48,13% tổng doanh số cho vay. Số vốn cho một HTX vay cao nhất hiện nay là 1,7 tỷ; thấp nhất là 30 triệu đồng. Lãi suất cho vay bằng 60% lãi suất cho vay của ngân hàng thương mại cùng thời điểm và cùng loại vay.

Dư nợ của Quỹ Hỗ trợ đến ngày 30/06/2020 là 13,7 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 88,39% tổng nguồn vốn; 98,56% vốn điều lệ được cấp).

Về hình thức bảo đảm tiền vay: chủ yếu cho vay có tài sản đảm bảo chiếm tỷ lệ 99,78% tổng dư nơ; cho vay không có tài sản đảm bảo chiếm tỷ lệ 0,22% tổng dư nợ. Tài sản đảm bảo cho các HTX vay vốn chủ yếu là của bên thứ 3, rất ít HTX có tài sản để thế chấp.

HTX vay vốn để xây dựng nhà lưới, nhà kính, hệ thống tưới tự động; xây dựng kho chế biến nông sản; mua sắm phương tiện vận tải, máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất, nguyên - vật liệu sản xuất, phân bón cung cấp cho các thành viên trong HTX…

Bên cạnh việc đảm bảo cho vay đúng đối tượng, đúng mục đích sử dụng và theo đúng kế hoạch đề ra, Quỹ Hỗ trợ luôn quan tâm để các HTX tiếp cận mức lãi suất thấp nhất, tạo điều kiện hỗ trợ cho HTX giảm bớt khó khăn trong hoạt động sản xuất - kinh doanh. Trong 6 tháng đầu năm 2020, do tình hình dịch bệnh Covid-19 xảy ra trên diện rộng và diễn biến phức tạp đã làm ảnh hưởng đến tất cả hoạt động sản xuất - kinh doanh của HTX. Trước tình hình đó, Quỹ Hỗ trợ đã linh hoạt áp dụng 2 mức lãi suất khi cho HTX vay vốn và gia hạn vốn vay là 3,6%/năm kể từ lúc cho vay cho đến 3 tháng sau ngày Thủ tướng Chính phủ công bố hết dịch; thời gian còn lại áp dụng mức lãi suất 4,8%/năm. Đây có thể được coi là mức lãi suất ưu đãi hiện nay.

Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX của Liên minh HTX Việt Nam (Quỹ Hỗ trợ Trung ương)

Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX - thuộc Liên minh HTX Việt Nam cho vay các dự án đầu tư của HTX, mức vốn cho vay đối với một dự án không quá 80% tổng mức đầu tư của dự án; thời hạn cho vay tối đa không quá 5 năm.

Lãi suất cho vay đầu tư bằng 60% lãi suất cho vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước. Lãi suất cho vay này được xác định tại thời điểm ký hợp đồng tín dụng và cố định trong suốt thời gian vay vốn. HTX phải sử dụng tài sản hợp pháp của HTX, tài sản hình thành từ vốn vay và tài sản bảo lãnh của bên thứ 3 để bảo đảm số tiền vay vốn tại Quỹ. Các HTX vay vốn chủ yếu để đầu tư xây dựng nhà kính, hệ thống tưới; mua phương tiện vận tải; xây dựng kho chế biến nông sản…

Liên minh HTX tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với Quỹ Hỗ trợ Trung ương xét và cho 7 HTX trên địa bàn tỉnh vay vốn với doanh số cho vay trên 25 tỷ đồng; số vốn vay cao nhất hiện nay là 10 tỷ đồng/HTX. Các HTX đã trả vốn gốc được hơn 7 tỷ đồng; dư nợ còn lại hơn 18 tỷ đồng. Các HTX đều trả gốc và lãi đúng thời hạn quy định.

Nguồn vốn từ Quỹ Hỗ trợ Trung ương đã giúp các HTX có nhu cầu vốn lớn tại tỉnh Lâm Đồng được vay với lãi suất ưu đãi và ổn định trong các năm vay vốn; nhờ đó, các HTX yên tâm sản xuất - kinh doanh mà không sợ lãi suất dao động theo thị trường, giúp HTX tính toán chi phí chặt chẽ hơn, từ đó quản lý được tài chính của HTX.

Quỹ quốc gia về việc làm

Nguồn vốn Quỹ quốc gia về việc làm do Liên minh HTX Việt Nam cấp phân bổ về địa phương, giải ngân thông qua Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Lâm Đồng.

Liên minh HTX tỉnh Lâm Đồng đã định hướng nguồn vốn này cho các thành viên HTX vay tín chấp để mua máy móc, thiết bị, nguyên - vật liệu tiến hành sản xuất - kinh doanh với mức vốn vay hiện nay là 100 triệu đồng/người; đối tượng cho vay chủ yếu là HTX, thành viên HTX địa bàn nông thôn để tạo việc làm.

Liên minh HTX tỉnh Lâm Đồng được Liên minh HTX Việt Nam cấp 2,075 tỷ đồng và luôn giải ngân hết, không để xảy ra tình trạng tồn đọng vốn, đáp ứng kịp thời nhu cầu về vốn của các HTX.

Lãi suất cho vay từ nguồn vốn này dao động từ 0,275-0,66%/tháng. Riêng đối với những HTX có lao động là người khuyết tật, đồng bào dân tộc thiểu số, được hưởng lãi suất ưu đãi ở mức 0,275%/tháng.

Thời hạn vay vốn thấp nhất là 12 tháng; cao nhất là 60 tháng.

Nguồn vốn Quỹ quốc gia về việc làm là nguồn vốn vay tín chấp, do đó, các HTX, thành viên HTX dễ dàng tiếp cận, giúp thành viên HTX phát triển kinh tế hộ gia đình, tiến đến phát triển kinh tế HTX, góp phần phát triển kinh tế của địa phương.

Trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng trong những năm gần đây, HTX phát triển tương đối mạnh, vì vậy, nhu cầu về vốn của các HTX ngày càng tăng cao. Tổng hợp nhu cầu vốn của các dự án vay vốn từ 3 nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ, Quỹ Hỗ trợ Trung ương, Quỹ quốc gia về việc làm đạt trên 104,5 tỷ đồng; trong đó, vốn cho vay đạt trên 59,5 tỷ đồng; huy động vốn đối ứng của các HTX đạt trên 45 tỷ đồng.

Tính đến thời điểm 30/6/2020, dư nợ cho vay của các HTX đạt trên 33,7 tỷ đồng. Việc vay vốn của các HTX đã giải quyết việc làm cho hơn 590 lao động. Đáp ứng một phần nhu cầu vốn kinh doanh cho các HTX với mức lãi suất ưu đãi, tạo điều kiện cho các HTX giảm bớt chi phí sử dụng vốn. Dự án vay vốn từ các Quỹ đều hoạt động tốt, phát huy hiệu quả đồng vốn, tuân thủ đúng quy trình thực hiện nghiệp vụ cho vay.

Nhìn chung, các nguồn vốn trên đã phát huy hiệu quả mạnh mẽ do HTX tiếp cận nguồn vốn với thủ tục nhanh chóng, lãi suất ưu đãi; đồng thời, Liên minh HTX là đơn vị trực tiếp quản lý các HTX nên nắm bắt tình hình nhanh chóng và tiến hành hỗ trợ kịp thời khi các HTX gặp khó khăn.

Số 5/2020

Góp ý của bạn đọc

Nhập mã bảo vệ
Hình ảnh CAPTCHA
Nhập mã Hiển thị ở trên vào hộp dưới đây
HDT HTML
HDT NewsBlog

BẢN TIN KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Số 48/2020 - 21/12/2020
Số 48/2020 Xem thêm
Số 47/2020 - 21/12/2020
Số 46/2020 - 14/12/2020
Số 45/2020 - 14/12/2020
Số 44/2020 - 02/12/2020
HDT HTML
Thống kê truy cập
  • 5.597.025
  • Đang online: 120
  • Trong tuần: 3.154
  • Trong tháng: 147.112
  • Trong năm: 321.089