Đăng nhập
Tư liệu

Tư liệu KH&CN

Tin hoạt động khoa học và công nghệ
Ấn phẩm KHCN
Khoa học công nghệ
Ban biên tập
2020
Một số tài liệu bạn cần đăng nhập với tư cách thành viên thì mới có thể tải toàn văn nội dung vê theo luật sở hữu trí tuệ.
Cho phép tải công cộng

Hội thảo khoa học Đề xuất một số giải pháp phát triển chăn nuôi bò lai hướng thịt chất lượng cao tại tình Lâm Đồng

Lâm Đồng có điều kiện tự nhiên phù hợp với phát triển chăn nuôi bò thịt chất lượng cao, tuy nhiên, hiện nay, trên địa bàn tỉnh chưa có Trung tâm giống vật nuôi nên công tác quản lý giống và thực hiện cải tạo con giống gặp khó khăn. Phần lớn chăn nuôi bò thịt hiện tập trung trong các nông hộ với quy mô nhỏ, phương thức chăn nuôi theo tập quán và tận dụng đồng cỏ tự nhiên, trình độ người chăn nuôi còn thấp, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi bò thịt còn hạn chế, công tác phòng, chống dịch bệnh gặp những khó khăn nhất định. Trước những thực tế đó, ngày 11/9/2020, Trung tâm Ứng dụng khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội thảo khoa học “Đề xuất một số giải pháp phát triển chăn nuôi bò lai hướng thịt chất lượng cao tại tỉnh Lâm Đồng” nhằm đưa ra các giải pháp phát triển chăn nuôi bò thịt trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Đây là hội thảo thuộc dự án “Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong chăn nuôi bò thịt chất lượng cao tại tỉnh Lâm Đồng”.

Tại Hội thảo, các đại biểu tham dự được nghe báo cáo kết quả của dự án và các báo cáo tham luận của đại diện Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên, Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh Lâm Đồng. Đồng thời, có sự chia sẻ, trao đổi, thảo luận để đưa ra các giải pháp phát triển chăn nuôi bò lai hướng thịt chất lượng cao; liên kết tổ chức sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm nhằm nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững ngành chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Trong những năm qua, mặc dù chăn nuôi bò thịt đã phát triển mạnh nhưng chưa tương xứng với tiềm năng của tỉnh. Vì vậy, để phát triển chăn nuôi bò lai hướng thịt chất lượng cao tại tỉnh Lâm Đồng trong thời gian tới, cần nhanh chóng củng cố và làm tốt khâu giống bò thịt; tổ chức sản xuất theo chuỗi liên kết giá trị; nâng cao chất lượng thức ăn; chủ động khống chế dịch bệnh nguy hiểm; chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học...

Hội thảo là cơ hội để các nhà khoa học, nhà quản lý, nông hộ chăn nuôi bò thịt gặp gỡ, trao đổi, tháo gỡ những khó khăn gặp phải để từng bước đưa ra các giải pháp hữu hiệu nhằm phát triển bền vững ngành chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Triển khai Dự án hạng mục “Đầu tư vùng trồng dược liệu quý

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng tại Văn bản số 7574/UBND-NN ngày 15/9/2020 về việc đề xuất triển khai dự án hạng mục Đầu tư vùng trồng dược liệu quý thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 giao Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh các nội dung triển khai thực hiện. Trên cơ sở đó, ngày 22/9/2020, Sở Khoa học và Công nghệ đã chủ trì cuộc họp triển khai Dự án hạng mục “Đầu tư vùng trồng dược liệu quý”.

Cuộc họp có sự tham gia của đơn vị chủ trì là Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng; đại diện lãnh đạo, các phòng chuyên môn của UBND huyện Lạc Dương, Đam Rông; đại diện các Sở Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Dân tộc, Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà.

Tại cuộc họp, các thành viên tham gia đã xem xét điều kiện thực tiễn của địa phương, từ đó, trao đổi các nội dung thực hiện để đảm bảo việc triển khai khả thi và hiệu quả.

Cuộc họp đã thống nhất chọn huyện Lạc Dương để xây dựng dự án với cây Atiso, sâm Ngọc Linh; huyện Đam Rông sẽ triển khai dự án theo chương trình nông thôn miền núi để hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Nghiệm thu đề tài Nghiên cứu nuôi thử nghiệm cá trắng châu Âu (Coregonus lavaretus) tại tỉnh Lâm Đồng

Ngày 25/8/2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức nghiệm thu chính thức đề tài “Nghiên cứu nuôi thử nghiệm cá trắng châu Âu (Coregonus lavaretus) tại tỉnh Lâm Đồng” do Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản III chủ trì thực hiện.

Lâm Đồng là tỉnh có tiềm năng lớn cho việc phát triển nghề nuôi cá nước lạnh. Từ năm 2006 đến nay, việc phát triển cà tầm và cá hồi vân ngày càng được mở rộng về quy mô và diện tích. Nhằm khai thác hiệu quả hơn nguồn tài nguyên nước lạnh của tỉnh, bổ sung thêm đối tượng nuôi phù hợp và mang lại giá trị cao, giảm sức ép của nghề nuôi cá nước lạnh lên 2 đối tượng là cá tầm và cá hồi vân, góp phần nâng cao giá trị mang lại của nghề nuôi cá nước lạnh, tăng thêm thu nhập cho cộng đồng dân cư và phát triển kinh tế cho những vùng nuôi cá nước lạnh, năm 2016, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng đã ký hợp đồng với Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản III để thực hiện đề tài “Nghiên cứu nuôi thử nghiệm cá trắng châu Âu (Coregonus lavaretus) tại tỉnh Lâm Đồng”.

Qua 4 năm triển khai thực hiện đề tài, nhóm chuyên gia của Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản III đã hoàn thành việc đánh giá khả năng thích nghi của cá trắng châu Âu tại tỉnh Lâm Đồng; nuôi thử nghiệm cá trắng châu Âu thương phẩm trên địa bàn tỉnh; đề xuất phương án phát triển nuôi cá trắng châu Âu tại Lâm Đồng.

Kết quả nghiên cứu sẽ là cơ sở để Lâm Đồng xem xét và mở rộng ngành nghề nuôi trồng cá nước lạnh, góp phần nâng cao giá trị, kinh tế của địa phương.

Kiểm tra tiến độ các đề tài

Vừa qua, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng đã thành lập đoàn kiểm tra tiến độ thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc kế hoạch năm 2019. Cụ thể:

Đề tài Nghiên cứu tuyển chọn bộ giống Artichoke chất lượng cao tại Lâm Đồng do Viện Nghiên cứu Khoa học Tây Nguyên thực hiện.

Đến thời điểm kiểm tra, đề tài đã tạo được 100 bình mẫu in vitro từ nguồn mẫu ex vitro thông qua nuôi cấy đỉnh sinh trưởng và xử lý nhiệt; sử dụng kỹ thuật sinh học phân tử để xác định cây sạch bệnh virus; tái sinh 100 bình chồi in vitro thông qua nuôi cấy các nguồn mẫu khác nhau; tái sinh 300 cây thông qua kỹ thuật nuôi cấy lớp mỏng tế bào và phát sinh phôi vô tính và đã đem ra trồng ngoài vườn ươm; tạo 100 cây hoàn chỉnh và chuẩn hóa cây giống in vitro; xây dựng quy trình nhân giống in vitro cây Artichoke chế biến; xây dựng quy trình nhân giống in vitro cây Artichoke ăn tươi; di thực và trồng khảo nghiệm giống Artichoke chế biến tại phường 11, thành phố Đà Lạt với số lượng 500 cây trên diện tích 200 m2.

Hiện đề tài đang theo dõi sự sinh trưởng và phát triển của 500 cây giống Artichoke ăn tươi (giống A85) trồng khảo nghiệm tại phường 11, thành phố Đà Lạt để thu thập số liệu; trồng thử nghiệm các giống A85 và A80 ngoài vườn ươm; nhập nội 5 giống.

Đề tài Nghiên cứu hoàn thiện quy trình sản xuất trà dược liệu túi lọc từ cây lan Gấm tại Đà Lạt - Lâm Đồng do Viện Nghiên cứu Khoa học Tây Nguyên chủ trì thực hiện.

Tại buổi kiểm tra, đề tài đã hoàn thiện quy trình sơ chế lan Gấm; quy trình sản xuất trà túi lọc lan Gấm và sản xuất 5 kg trà túi lọc; xây dựng bộ tiêu chuẩn chất lượng cơ sở cho sản phẩm trà túi lọc lan Gấm tại đơn vị; nghiên cứu xác định độc tính cấp và độc tính bán trường diễn của trà túi lọc lan Gấm...

Nhìn chung, các nội dung được triển khai theo đúng tiến độ đã xây dựng trong thuyết minh đề cương. Các vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai đã được đoàn kiểm tra giải đáp và hướng dẫn cụ thể.

Số 5/2020

Góp ý của bạn đọc

Nhập mã bảo vệ
Hình ảnh CAPTCHA
Nhập mã Hiển thị ở trên vào hộp dưới đây
HDT HTML
HDT NewsBlog

BẢN TIN KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Số 48/2020 - 21/12/2020
Số 48/2020 Xem thêm
Số 47/2020 - 21/12/2020
Số 46/2020 - 14/12/2020
Số 45/2020 - 14/12/2020
Số 44/2020 - 02/12/2020
HDT HTML
Thống kê truy cập
  • 5.597.023
  • Đang online: 118
  • Trong tuần: 3.152
  • Trong tháng: 147.110
  • Trong năm: 321.087