Đăng nhập
Tư liệu

Tư liệu KH&CN

Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất - kinh doanh trong đại dịch Covid-19
Ấn phẩm KHCN
KHCN & Doanh nghiệp
Nguyễn Hữu Tâm - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Lâm Đồng
2020
Một số tài liệu bạn cần đăng nhập với tư cách thành viên thì mới có thể tải toàn văn nội dung vê theo luật sở hữu trí tuệ.
Cho phép tải công cộng

Những tháng đầu năm 2020, Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành liên tục chỉ đạo các địa phương triển khai quyết liệt, chủ động, hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới. Cùng với cả nước chung tay phòng, chống dịch Covid-19, ngày 24/4/2020, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Chương trình hành động số 4102/CTr-UBND thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất - kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. 
Trước thực trạng doanh nghiệp nói chung, khách hàng vay nói riêng gặp nhiều khó khăn trong quá trình sản xuất - kinh doanh do đại dịch Covid-19, ngày 13/3/2020, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 01/2020/TT-NHNN quy định về việc tổ chức tín dụng, ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; Công điện số 02/CĐ-NHNN của Thống đốc NHNN ngày 11/3/2020 về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới. 
Chính sách tín dụng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Thông tư số 01/2020/TT-NHNN đã định hướng cho các tổ chức tín dụng trong toàn quốc nói chung và Lâm Đồng nói riêng triển khai kịp thời các giải pháp nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Cụ thể như sau:
Tập trung cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo chỉ đạo tại Thông tư số 01/2020/TT-NHNN
Các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh thực hiện quán triệt và triển khai thực hiện Thông tư số 01/2020/TT-NHNN quy định về việc tổ chức tín dụng, ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 cũng như được cụ thể hóa tại quy định nội bộ của các đơn vị. Trong đó, tập trung vào các nội dung chính sau: 
- Tổ chức tín dụng thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ, thực hiện miễn, giảm lãi, phí khi khoản nợ phát sinh từ hoạt động cấp tín dụng đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:
+ Nghĩa vụ trả nợ gốc và/hoặc lãi đến hạn thanh toán trong khoản thời gian kể từ ngày 23/01/2020 đến ngày liền kề sau 3 tháng kể từ ngày Thủ tướng Chính phủ công bố hết dịch Covid-19;
+ Khách hàng không có khả năng trả nợ đúng hạn nợ gốc và/hoặc lãi theo hợp đồng, thỏa thuận đã ký do doanh thu, thu nhập sụt giảm bởi ảnh hưởng của dịch Covid-19.
- Tổ chức tín dụng được giữ nguyên nhóm nợ đã phân loại theo quy định của Ngân hàng Nhà nước tại thời điểm gần nhất trước ngày 23/01/2020 đối với: số dư nợ đã được cơ cấu lại thời hạn trả nợ; số dư nợ được miễn, giảm lãi, phí; gồm cả phần dư nợ đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi và điều chỉnh nhóm nợ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước trong khoảng thời gian từ ngày 23/01/2020 đến ngày liền kề sau 15 ngày kể từ ngày Thông tư số 01/2020/TT-NHNN có hiệu lực thi hành (13/3/2020).
- Tổ chức tín dụng quyết định, chịu trách nhiệm cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ theo quy định tại Thông tư số 01/2020/TT-NHNN đảm bảo giám sát chặt chẽ, an toàn, phòng ngừa, ngăn chặn việc lợi dụng cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ để trục lợi, phản ảnh sai lệch chất lượng tín dụng.
Đối với các Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Hội đồng quản trị các Quỹ tín dụng nhân dân khẩn trương ban hành quy định nội bộ về cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ theo quy định. Trong đó, lưu ý quy định cụ thể các tiêu chí, đối tượng, thời hạn được áp dụng; các cá nhân, bộ phận tham gia phê duyệt; các quy định cụ thể về thời hạn cơ cấu lại, mức lãi, phí miễn giảm, thời hạn giữ nguyên nhóm nợ…; tần suất rà soát, kiểm tra, đánh giá khả năng trả nợ của thành viên/khách hàng sau khi được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ theo đúng tinh thần và các quy định của Thông tư số 01/2020/TT-NHNN.
- Các tổ chức tín dụng niêm yết công khai quy định nội bộ về việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi và điều chỉnh nhóm nợ đối với khách hàng gặp khó khăn do dịch Covid-19 tại trụ sở giao dịch và trên các phương tiện truyền thông.
Để tuyên truyền sâu, rộng chính sách hỗ trợ khách hàng vay đến người dân và doanh nghiệp, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Lâm Đồng, Hiệp hội Doanh nghiệp trẻ, Ban quản lý Khu du lịch hồ Tuyền Lâm, Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Lâm Đồng hỗ trợ ngành Ngân hàng trong việc chuyển tải thông tin đến người dân, doanh nghiệp biết để phối hợp với các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh nhằm góp phần hỗ trợ khách hàng vay tháo gỡ khó khăn; đồng thời, nắm bắt các vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp muốn phục hồi và thúc đẩy sản xuất - kinh doanh thông tin cho Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lâm Đồng.     
Tiếp tục cho vay mới
Các tổ chức tín dụng tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian xét duyệt hồ sơ vay vốn nhằm nâng cao khả năng tiếp cận vốn vay của khách hàng. Cân đối nguồn vốn và chủ động tiếp cận doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn, nắm bắt những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp để xem xét và thẩm định cho vay vốn với lãi suất ưu đãi nhằm tháo gỡ khó khăn giúp khách hàng vay, doanh nghiệp ổn định hoạt động sản xuất - kinh doanh. 
Tiếp tục triển khai có hiệu quả chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; xây dựng nông thôn mới; cho vay khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch. 
Giảm mặt bằng lãi suất cho vay
Ngày 12/5/2020, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Quyết định số 920/QĐ-NHNN về điều chỉnh mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế theo quy định tại Thông tư số 39/TT-NHNN ngày 30/12/2016 về mức 5%/năm, đối với Quỹ tín dụng nhân dân và tổ chức tài chính vi mô về mức 
6%/năm (giảm 0,5%/năm so với trước đó, áp dụng thống nhất trong toàn ngành).
Trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, các tổ chức tín dụng trên cơ sở khả năng tài chính và ý kiến chỉ đạo từ hội sở (đối với ngân hàng thương mại) tiết kiệm chi phí hoạt động, nâng cao hiệu quả kinh doanh để có điều kiện giảm lãi suất cho vay nhằm chia sẻ khó khăn với khách hàng, đảm bảo an toàn tài chính trong hoạt động. Lãi suất cho vay các loại phổ biến thời gian qua giảm từ 0,5-1,5%/năm.
Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt
Ngành Ngân hàng trên địa bàn tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch số 4315/KH-UBND ngày 12/7/2018 của UBND tỉnh triển khai Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt và Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các địch vụ công: thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng thông qua:
- Tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng công nghệ, đa dạng hóa và đẩy mạnh sử dụng các phương tiện, dịch vụ thanh toán mới, hiện đại phù hợp với các chuẩn mực và thông lệ quốc tế; tăng cường hoạt động giám sát, đảm bảo an ninh, an toàn đối với hệ thống thanh toán.
- Xem xét miễn, giảm phí dịch vụ thanh toán điện tử nhằm hỗ trợ trực tiếp cho người sử dụng dịch vụ, nhất là phí thanh toán trực tuyến đối với các dịch vụ hành chính công.
Kết quả triển khai chính sách tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất - kinh doanh sau đại dịch
Đến hết tháng 6/2020, các tổ chức tín dụng trên địa bàn đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ cho 434 khách hàng với số dư nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ là 683 tỷ đồng; miễn, giảm lãi 5,82 tỷ đồng cho 3.255 khách hàng vay; cho 7.140 khách hàng vay mới với doanh số cho vay lũy kế từ ngày 23/01/2020 là 10.545 tỷ đồng.
Trong những tháng còn lại của năm 2020, các doanh nghiệp trên địa bàn còn gặp rất nhiều khó khăn. Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất tơ tằm, trà, cà phê… tiếp tục thực hiện các đơn hàng đã ký kết, nhưng khó thỏa thuận các đơn hàng mới nên việc sản xuất trong tình trạng duy trì, cầm chừng. Các doanh nghiệp chăn nuôi bên cạnh khó khăn chung còn chịu ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi, giá con giống cao nên các doanh nghiệp chưa mạnh dạn đầu tư. Các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực du lịch, nhà hàng, khách sạn... ngưng đầu tư mở rộng và tập trung duy trì hoạt động hiện có. Do đó, nhu cầu vốn vay trong thời gian tới không dự đoán cao và nợ xấu tăng.
Trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ tiếp tục có các quy định sửa đổi, bổ sung Thông tư số 01/2020/TT-NHNN quy định về việc tổ chức tín dụng, ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo hướng: những chính sách, giải pháp hỗ trợ của ngành Ngân hàng đối với người dân, doanh nghiệp trước làn sóng Covid-19 lần thứ 2 tại Việt Nam; tháo gỡ vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp vừa và nhỏ trong tiếp cận vốn; vấn đề quản lý cơ cấu nguồn vốn tín dụng hướng vào hoạt động sản xuất - kinh doanh, kiểm soát cho vay lĩnh vực rủi ro; tiết giảm chi phí hoạt động, giảm lương, thưởng, lợi nhuận để tiếp tục giảm lãi suất cho vay thực chất đối với các khoản vay hiện hữu và các khoản cho vay mới, hỗ trợ và đồng hành cùng doanh nghiệp, người dân vượt qua khó khăn, góp phần phục hồi sản xuất - kinh doanh.
Bên cạnh đó, ngành Ngân hàng tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông về các chương trình, chính sách tín dụng, đặc biệt là các giải pháp của ngành Ngân hàng nhằm đáp ứng nhu cầu vay vốn của người dân, doanh nghiệp để chính sách tín dụng đi vào đời sống, hỗ trợ thiết thực cho người dân và doanh nghiệp khôi phục, duy trì hoạt động sản xuất - kinh doanh, từng bước vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Số 3/2020

Góp ý của bạn đọc

Nhập mã bảo vệ
Hình ảnh CAPTCHA
Nhập mã Hiển thị ở trên vào hộp dưới đây
HDT HTML
HDT NewsBlog

BẢN TIN KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Số 48/2020 - 21/12/2020
Số 48/2020 Xem thêm
Số 47/2020 - 21/12/2020
Số 46/2020 - 14/12/2020
Số 45/2020 - 14/12/2020
Số 44/2020 - 02/12/2020
HDT HTML
Thống kê truy cập
  • 6.277.652
  • Đang online: 133
  • Trong tuần: 30.794
  • Trong tháng: 170.485
  • Trong năm: 1.001.716