Đăng nhập
Tư liệu

Tư liệu KH&CN

Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa từ năm 2019 đến nay
Ấn phẩm KHCN
KHCN & Doanh nghiệp
Nguyễn Tú Uyên - Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Lâm Đồng
2020
Một số tài liệu bạn cần đăng nhập với tư cách thành viên thì mới có thể tải toàn văn nội dung vê theo luật sở hữu trí tuệ.
Cho phép tải công cộng

Thực hiện Quyết định số 100/QĐ-TTg ngày 19/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc, Sở Khoa học và Công nghệ đã tham mưu cho UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Kế hoạch số 6736/KH-UBND ngày 16/10/2019 về việc thực hiện Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. 
Để thực hiện kế hoạch này, các nội dung cần triển khai gồm: tổ chức tuyên truyền, quảng bá về lợi ích và tầm quan trọng của Đề án truy xuất nguồn gốc; triển khai áp dụng và phổ biến các tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn quốc gia về hệ thống truy xuất nguồn gốc; tập huấn, chia sẻ kinh nghiệm áp dụng các giải pháp, công nghệ truy xuất nguồn gốc; xây dựng cơ sở hạ tầng truy xuất nguồn gốc; xây dựng dữ liệu, danh mục sản phẩm, nhóm sản phẩm trọng điểm ưu tiên triển khai truy xuất nguồn gốc; quy định các sản phẩm bắt buộc áp dụng truy xuất nguồn gốc và lộ trình phù hợp theo nguyên tắc mức độ an toàn, khả năng thực thi và yêu cầu của thị trường xuất khẩu; hỗ trợ các doanh nghiệp hoạt động về truy xuất nguồn gốc. 
Trong đó, hoạt động hỗ trợ các doanh nghiệp về truy xuất nguồn gốc tập trung vào các nội dung:
- Thực hiện khảo sát, phân loại để lựa chọn doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu tham gia Đề án theo quy mô, nhóm sản phẩm, thị trường, yêu cầu quản lý; tập trung vào các doanh nghiệp có sản phẩm trọng điểm, sản phẩm đã được chứng nhận nhãn hiệu và các sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở địa phương theo chuỗi giá trị (Chương trình mỗi xã một sản phẩm - OCOP).
- Tư vấn, hướng dẫn thủ tục đăng ký mã số, mã vạch, xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc, triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc, kết nối đến Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia.
- Hướng dẫn các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh sử dụng mã số, mã vạch, áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc, các tiêu chuẩn quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế, đảm bảo khả năng tương tác, trao đổi dữ liệu với các hệ thống truy xuất nguồn gốc của doanh nghiệp trong nước và quốc tế.
- Hướng dẫn các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, đơn vị cung cấp dịch vụ giải pháp trong việc xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc theo các quy định của pháp luật trên nền tảng các doanh nghiệp đã áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng hoặc sản phẩm đã được chứng nhận chất lượng; hướng dẫn công tác chứng nhận hệ thống truy xuất nguồn gốc để đảm bảo chuẩn hóa, minh bạch hóa thông tin truy xuất nguồn gốc.
- Hỗ trợ xây dựng một số mô hình điểm truy xuất nguồn đến năm 2020, ưu tiên đối với các sản phẩm đã được chứng nhận nhãn hiệu.
Trong năm 2019, để triển khai Đề án truy xuất nguồn gốc hiệu quả, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất Lượng tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện 1 phóng sự; tổ chức 1 hội nghị triển khai đề án với 100 người tham dự, 2 lớp đào tạo cho 107 người; phối hợp với Trung tâm Mã số, Mã vạch Quốc gia thực hiện khảo sát 9 doanh nghiệp đăng ký tham gia áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc.
Với sự quan tâm, chỉ đạo, hỗ trợ của Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, UBND tỉnh Lâm Đồng, UBND huyện Đạ Tẻh; sự phối hợp của các doanh nghiệp, việc triển khai Đề án trong thời gian qua đã đạt được những kết quả tích cực. Một số doanh nghiệp đã áp dụng hiệu quả các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa; từ đó, tạo tiền đề cho việc áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc thuận lợi hơn. 
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn tồn tại một số khó khăn trong quá trình triển khai Đề án như: kinh phí triển khai Đề án đến năm 2020 được trích từ nguồn kinh phí của Dự án Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 225/QĐ-UBND ngày 04/02/2016, Quyết định số 148/QĐ-UBND ngày 22/01/2019 của UBND tỉnh Lâm Đồng. Kinh phí hỗ trợ cho doanh nghiệp còn thấp (40.000.000 đồng/doanh nghiệp) nên số lượng doanh nghiệp tham gia còn ít. Đồng thời, các văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tài liệu hướng dẫn về truy xuất nguồn gốc chưa được ban hành nên chưa có căn cứ thực hiện, lập dự toán kinh phí triển khai Đề án. Doanh nghiệp của tỉnh Lâm Đồng chủ yếu là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, do đó, sẽ gặp khó khăn trong việc đối ứng kinh phí triển khai và duy trì hệ thống truy xuất nguồn gốc.
Trong thời gian tới, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất Lượng tỉnh Lâm Đồng sẽ tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về Đề án; tổ chức các hội nghị, lớp tập huấn để nâng cao nhận thức cho các doanh nghiệp về truy xuất nguồn gốc và triển khai hỗ trợ các mô hình truy xuất. 

Các doanh nghiệp có nhu cầu tham gia Đề án, vui lòng liên hệ:

Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 0263 3532247

Fax: 0263 3827508

Email: pqltccl@lamdong.gov.vn

Số 3/2020
 

Góp ý của bạn đọc

Nhập mã bảo vệ
Hình ảnh CAPTCHA
Nhập mã Hiển thị ở trên vào hộp dưới đây
HDT HTML
HDT NewsBlog

BẢN TIN KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Số 48/2020 - 21/12/2020
Số 48/2020 Xem thêm
Số 47/2020 - 21/12/2020
Số 46/2020 - 14/12/2020
Số 45/2020 - 14/12/2020
Số 44/2020 - 02/12/2020
HDT HTML
Thống kê truy cập
  • 6.277.896
  • Đang online: 89
  • Trong tuần: 31.038
  • Trong tháng: 170.729
  • Trong năm: 1.001.960