Đăng nhập
Tư liệu

Tư liệu KH&CN

Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia
Tổng luận
KHCN & Doanh nghiệp
Ban biên tập
2020
Một số tài liệu bạn cần đăng nhập với tư cách thành viên thì mới có thể tải toàn văn nội dung vê theo luật sở hữu trí tuệ.
Cho phép tải công cộng

Chương trình phát triển thương mại điện tử (TMĐT) quốc gia gồm tổng hợp các đề án được phê duyệt hàng năm, do Bộ Công Thương và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện.
Đối tượng tham gia
- Đơn vị chủ trì thực hiện các Đề án thuộc Chương trình gồm: cơ quan quản lý nhà nước về TMĐT Trung ương và địa phương; Hiệp hội TMĐT Việt Nam và các hiệp hội ngành hàng.
Các đơn vị chủ trì được tiếp nhận kinh phí để triển khai thực hiện các Đề án thuộc Chương trình và có trách nhiệm quyết toán kinh phí theo quy định.
- Đối tượng thụ hưởng của Chương trình: các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.
Nội dung của Chương trình
Xây dựng, phát triển các hệ thống hạ tầng TMĐT
- Xây dựng hệ thống hỗ trợ giao dịch trực tuyến tích hợp thanh toán, hóa đơn điện tử và các giải pháp xác thực thông tin giao dịch; triển khai trung tâm giải quyết tranh chấp trong TMĐT kết hợp với thanh toán đảm bảo;
- Xây dựng hệ thống quản lý trực tuyến dịch vụ chuyển phát và hoàn tất đơn hàng cho TMĐT;
- Xây dựng hệ thống hóa đơn điện tử cho các giao dịch bán hàng trực tuyến;
- Xây dựng các tiêu chuẩn trao đổi thông điệp dữ liệu trong TMĐT;
- Xây dựng trục TMĐT quốc gia;
- Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý hoạt động TMĐT;
- Xây dựng hệ thống đánh giá tín nhiệm doanh nghiệp và người tiêu dùng trong TMĐT;
- Xây dựng hệ thống giải quyết tranh chấp trực tuyến cho TMĐT;
- Xây dựng hệ thống chứng thực điện tử, xác thực thông tin trong các giao dịch TMĐT;
- Xây dựng và phát triển hạ tầng công nghệ để quản lý chứng từ điện tử, quản lý lưu thông hàng hóa trong giao dịch thương mại;
- Phát triển hạ tầng thẻ thông minh tích hợp thanh toán và các dịch vụ TMĐT, liên kết đa ngành, đa dịch vụ trên nền tảng công nghệ số.
Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và kỹ năng ứng dụng TMĐT cho cộng đồng
- Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và kỹ năng ứng dụng TMĐT cho cộng đồng thông qua các hoạt động truyền thông trên báo giấy, báo điện tử, truyền thanh, truyền hình, ấn phẩm, mạng xã hội và các hình thức khác;
- Xây dựng các giải pháp tra cứu, cảnh báo tín nhiệm của các chủ thể trong TMĐT; ban hành các bộ tiêu chí xếp hạng đối với doanh nghiệp TMĐT, người tiêu dùng tham gia giao dịch TMĐT;
- Tổ chức thường niên Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam và các sự kiện thúc đẩy phát triển TMĐT ở thị trường trong nước, mở rộng liên kết, phối hợp với các chương trình tương tự của các quốc gia, vùng lãnh thổ trong khu vực và trên 
thế giới;
- Tổ chức các cuộc thi, triển lãm, giải thưởng về TMĐT;
- Xây dựng chỉ số phát triển TMĐT Việt Nam, xuất bản sách trắng hàng năm về TMĐT.
Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực TMĐT
- Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước cho doanh nghiệp về TMĐT theo địa phương và lĩnh vực kinh doanh;
- Đào tạo kiến thức, kỹ năng TMĐT cho giáo viên các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp, phát triển mạng lưới giảng viên, chuyên gia có kinh nghiệm về giảng dạy, truyền đạt kiến thức, kỹ năng về TMĐT;
- Xây dựng hệ thống học liệu phục vụ nghiên cứu, giảng dạy và học tập về TMĐT;
- Xây dựng và tổ chức triển khai các chương trình đào tạo TMĐT cho sinh viên gắn với chuyên ngành cụ thể, có sự tham gia của các doanh nghiệp TMĐT lớn trong và ngoài nước. Kết nối nhu cầu tuyển dụng nhân lực TMĐT giữa nhà trường, doanh nghiệp, cộng đồng;
- Xây dựng các tiêu chuẩn, chứng chỉ về kỹ năng ứng dụng TMĐT; đưa ra khuyến nghị áp dụng trong việc tuyển dụng và phát triển nguồn nhân lực cho TMĐT.
Phát triển các sản phẩm, giải pháp TMĐT
- Xây dựng bộ giải pháp hỗ trợ kinh doanh trực tuyến để giúp các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ triển khai ứng dụng TMĐT;
- Xây dựng và duy trì sàn giao dịch TMĐT nhằm quảng bá hình ảnh, thương hiệu của các doanh nghiệp Việt Nam;
- Hỗ trợ, nâng cao năng lực cho doanh nghiệp xuất khẩu tham gia các sàn giao dịch TMĐT uy tín trong nước và thế giới;
- Xây dựng và hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng các giải pháp công nghệ (công nghệ mã vạch, QR code, chip NFC, công nghệ blockchain...) để truy xuất nguồn gốc, xuất xứ của sản phẩm;
- Xây dựng các giải pháp để phát triển ứng dụng TMĐT trên nền thiết bị di động và phát triển nội dung số cho TMĐT;
- Triển khai các chương trình, giải pháp để xây dựng thương hiệu trực tuyến cho các hàng hóa, dịch vụ chủ lực của 
Việt Nam;
- Phát triển các giải pháp xây dựng nội dung và tiếp thị trực tuyến dành cho doanh nghiệp;
- Phát triển giải pháp bảo mật và an toàn thông tin cho các giao dịch điện tử;
- Hỗ trợ xây dựng và triển khai thí điểm các mô hình trình diễn kỹ thuật, mô hình ứng dụng công nghệ mới trong TMĐT;
- Phát triển các giải pháp và tiện ích hỗ trợ cho dịch vụ công trực tuyến về thống kê, quản lý dữ liệu, kết nối người dùng trên nền tảng thiết bị thông minh;
- Xây dựng, triển khai mô hình trung tâm hỗ trợ phân phối sản phẩm, hàng hóa, đặc biệt là các hàng hóa sản xuất trong nước trên môi trường trực tuyến;
- Xây dựng các hệ thống và giải pháp hỗ trợ đào tạo trực tuyến về TMĐT;
- Phát triển giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt tại các điểm giao dịch, thúc đẩy các nền tảng POS thông minh, dùng chung tại điểm bán hàng.
Tư vấn xây dựng kế hoạch ứng dụng TMĐT
- Thống kê, khảo sát, thu thập số liệu về hoạt động TMĐT của doanh nghiệp và người tiêu dùng;
- Nghiên cứu thị trường có liên quan đến TMĐT;
- Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển TMĐT theo địa phương và lĩnh vực kinh doanh, đặc biệt là các lĩnh vực có tiềm năng xuất khẩu cao.
Hợp tác quốc tế về TMĐT
- Tham gia đàm phán nội dung TMĐT trong các cơ chế hợp tác đa phương;
- Tham gia các cơ chế hợp tác vùng/tiểu vùng về phát triển TMĐT;
- Tham gia các cơ chế giải quyết tranh chấp xuyên biên giới trong TMĐT;
- Tham gia các đoàn khảo sát, học tập kinh nghiệm quốc tế trong quản lý và phát triển hoạt động TMĐT;
- Tổ chức các hoạt động kết nối doanh nghiệp TMĐT trong và ngoài nước, thúc đẩy hoạt động TMĐT qua biên giới và thương mại phi giấy tờ;
- Tổ chức thực hiện và xây dựng các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp triển khai các cam kết về TMĐT trong các Hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam là thành viên.
Nâng cao năng lực quản lý và tổ chức hoạt động phát triển TMĐT
- Tập huấn ngắn hạn trong nước và nước ngoài cho các tổ chức, cơ quan quản lý nhà nước về TMĐT;
- Xuất bản tài liệu hướng dẫn, tài liệu tham khảo kinh nghiệm quản lý nhà nước về TMĐT tại các quốc gia phát triển;
- Tổ chức khảo sát, xây dựng, triển khai và tổng kết đánh giá các cơ chế quản lý thí điểm với những mô hình TMĐT mới;
- Tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn thường xuyên và chuyên sâu cho các lực lượng thực thi pháp luật về chống hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán hàng giả, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên môi trường trực tuyến;
- Trang bị phương tiện, thiết bị công nghệ cho các lực lượng thực thi pháp luật về TMĐT;
- Hoàn thiện hệ thống đăng ký, quản lý website và ứng dụng TMĐT;
- Xây dựng hệ thống giám sát, cảnh báo với các sàn và website/ứng dụng TMĐT lớn nhằm loại bỏ kịp thời thông tin về hàng hóa vi phạm trên sàn;
- Xây dựng các giải pháp hỗ trợ công tác quản lý, giám sát thực thi và xử lý vi phạm trong hoạt động TMĐT;
- Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động TMĐT.
Hỗ trợ các ngành hàng, địa phương ứng dụng TMĐT
- Triển khai các đề án hỗ trợ phát triển TMĐT theo ngành hàng tại từng địa phương;
- Xây dựng mô hình chuỗi cung ứng thông minh, vận dụng dữ liệu lớn để dự báo thị trường cho một số mặt hàng nông sản chủ lực;
- Xây dựng gian hàng quốc gia trên các sàn giao dịch TMĐT uy tín của thế giới; hỗ trợ, nâng cao năng lực cho doanh nghiệp xuất khẩu tham gia những gian hàng này;
- Phối hợp với các sàn giao dịch TMĐT lớn của Việt Nam tổ chức khu hàng Việt trên sàn; chọn lọc đưa vào các thương hiệu uy tín, có hàm lượng nội địa hóa cao để hỗ trợ và quảng bá;
- Đào tạo kỹ năng và hỗ trợ kinh phí cho doanh nghiệp vừa và nhỏ trong các ngành hàng tiêu biểu tham gia các sàn TMĐT lớn trong và ngoài nước;
- Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về sản phẩm tiêu biểu của các địa phương và hỗ trợ đưa các sản phẩm ra thị trường thông qua TMĐT;
- Tổ chức chuỗi cung ứng TMĐT cho các mặt hàng nông sản, xây dựng mối liên kết giữa doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp logistics và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ TMĐT để mở rộng thị trường tiêu thụ cho nông sản Việt Nam.
Theo Quyết định số 645/QĐ-TTg ngày 15/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển TMĐT quốc gia giai đoạn 2021-2025.

Số 3/2020

Góp ý của bạn đọc

Nhập mã bảo vệ
Hình ảnh CAPTCHA
Nhập mã Hiển thị ở trên vào hộp dưới đây
HDT HTML
HDT NewsBlog

BẢN TIN KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Số 48/2020 - 21/12/2020
Số 48/2020 Xem thêm
Số 47/2020 - 21/12/2020
Số 46/2020 - 14/12/2020
Số 45/2020 - 14/12/2020
Số 44/2020 - 02/12/2020
HDT HTML
Thống kê truy cập
  • 6.277.684
  • Đang online: 131
  • Trong tuần: 30.826
  • Trong tháng: 170.517
  • Trong năm: 1.001.748