Đăng nhập
Tư liệu

Tư liệu KH&CN

Một số kết quả đạt được trong lĩnh vực cải cách hành chính giai đoạn 2015-2020 trên địa bàn thành phố Đà Lạt
Ấn phẩm KHCN
Khoa học công nghệ
Đào Thị Hoa - UBND thành phố Đà Lạt
2020
Một số tài liệu bạn cần đăng nhập với tư cách thành viên thì mới có thể tải toàn văn nội dung vê theo luật sở hữu trí tuệ.
Cho phép tải công cộng

Thành phố Đà Lạt là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Lâm Đồng với diện tích 394,457 km2; phía Bắc giáp với huyện Lạc Dương, phía Đông và Đông Nam giáp với huyện Đơn Dương, phía Tây và Tây Nam giáp với huyện Lâm Hà và Đức Trọng. Đà Lạt là thành phố nổi tiếng với nhiều danh lam, thắng cảnh; hàng năm, thu hút rất nhiều du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng (trung bình hơn 5 triệu khách/năm); do đó, nhu cầu liên hệ, giải quyết công việc của các tổ chức, cá nhân là rất lớn. 
Giai đoạn 2015-2020, UBND thành phố Đà Lạt tiếp tục xác định công tác cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt. Trong đó, trọng tâm là công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), nâng cao mức độ hài lòng của người dân trong giải quyết TTHC; xây dựng chính quyền điện tử gắn với triển khai Đề án Xây dựng thành phố Đà Lạt trở thành thành phố thông minh giai đoạn 2018-2025.
Công tác cải cách TTHC
UBND thành phố Đà Lạt chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của công tác cải cách TTHC. Cụ thể:
Việc tiếp nhận và giải quyết TTHC được thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả được quan tâm đầu tư xây dựng, sửa chữa (bộ phận một cửa của thành phố Đà Lạt được bố trí tại 1 tòa nhà riêng với diện tích 246 m2; bộ phận một cửa của 16/16 phường, xã được bố trí tại trụ sở làm việc của UBND; trang bị hệ thống bốc số tự động, quầy tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, hệ thống máy tính, máy in, hệ thống camera giám sát, ghi âm hoạt động,...), đảm bảo đáp ứng nhu cầu của người dân đến tìm hiểu thông tin, thực hiện các giao dịch hành chính và giải quyết TTHC.
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của thành phố tiếp tục làm việc vào các buổi sáng thứ bảy hàng tuần để kịp thời tiếp nhận và giải quyết TTHC theo quy định tại Quyết định số 67/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc tổ chức làm việc ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận và giải quyết TTHC. Giai đoạn 2015-2020, toàn thành phố tiếp nhận 957.152 hồ sơ, giải quyết 951.730 hồ sơ, tỷ lệ giải quyết đúng hạn đạt 99,43%; trong đó, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của thành phố tiếp nhận 107.344 hồ sơ, giải quyết 103.177 hồ sơ, tỷ lệ giải quyết đúng hạn đạt 96,12%.
UBND thành phố cũng ban hành nhiều văn bản chấn chỉnh, siết chặt tình trạng giải quyết TTHC trễ hạn (nhất là thủ tục liên quan đến lĩnh vực đất đai, xây dựng), trong đó gắn trách nhiệm cụ thể đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết hồ sơ TTHC trễ hạn cho cá nhân, tổ chức. Đến nay, thành phố đã ban hành 1.108 văn bản xin lỗi đến các tổ chức, cá nhân khi giải quyết hồ sơ TTHC trễ hạn.
Chuyển giao việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của thành phố để nhân viên Bưu điện thành phố Đà Lạt thực hiện theo quy định tại Quyết định số 644/QĐ-UBND ngày 22/3/2019 của UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Đề án thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công cho Bưu điện tại các huyện Lâm Hà, Đơn Dương, Lạc Dương, thành phố Đà Lạt và thị trấn D’ran; Kế hoạch số 607/KH-UBND ngày 07/02/2020 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc Tiếp tục thực hiện chuyển giao việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của một số dịch vụ hành chính công cho Bưu điện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định tại Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Từ năm 2017 đến nay, có 1.293 lượt cá nhân, tổ chức sử dụng dịch vụ bưu chính công ích để chuyển hồ sơ và nhận trả kết quả giải quyết TTHC về địa chỉ thường trú. Bên cạnh đó, UBND thành phố còn phối hợp với Công an thành phố, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố, Chi cục Thuế khu vực Đà Lạt - Lạc Dương, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Đà Lạt chuyển các TTHC ngành dọc (lĩnh vực công an, quốc phòng, thuế, đất đai) để thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND thành phố và các phường, xã.
Công tác tuyên truyền CCHC được thực hiện dưới nhiều hình thức khác nhau như: rà soát, cập nhật và niêm yết công khai 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết; phát hành tờ rơi, tờ gấp; xây dựng chuyên mục tuyên truyền CCHC, hỏi đáp TTHC; hoạt động tuyên truyền về dịch vụ hành chính công với 91 TTHC mức độ 3 và 46 TTHC mức độ 4 đang được thành phố triển khai thực hiện, bước đầu đã thể hiện được lợi ích của việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến mang lại; tuyên truyền việc khai thác, sử dụng ứng dụng Đà Lạt trực tuyến.
Thực hiện rà soát, đánh giá, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung 84 TTHC; đề nghị bãi bỏ 10 TTHC; ban hành mới 2 TTHC; điều chuyển 2 TTHC. Hiện nay, 100% cơ quan, đơn vị tiếp tục xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 trong giải quyết TTHC.
Chủ động xây dựng và thực hiện đảm bảo kế hoạch kiểm tra công tác CCHC, kế hoạch đánh giá nội bộ, các đợt kiểm tra công vụ đột xuất hoặc theo kế hoạch, việc giải quyết TTHC, nhất là hồ sơ TTHC trong lĩnh vực xây dựng, đất đai. Qua các đợt kiểm tra, UBND thành phố đã đánh giá chất lượng thực hiện công tác CCHC, đưa ra những tồn tại, hạn chế để kịp thời chấn chỉnh, nhắc nhở các cơ quan, đơn vị. Từ đó, đề ra giải pháp khắc phục để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác CCHC cho những năm tiếp theo.
Công khai các thông tin về địa chỉ thư điện tử, số điện thoại của cơ quan, đơn vị tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân trong giải quyết TTHC. Giai đoạn 2015-2020, đã tiếp nhận 26 phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân liên quan đến các quy định hành chính; đã giải quyết dứt điểm tất cả phản ánh, kiến nghị này, đạt tỷ lệ 100%. 
Mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân về giải quyết TTHC tăng qua các năm, cụ thể: 
- Tại UBND các phường, xã năm 2015 là 23,1/30 điểm, đạt 77%; đến năm 2019 là 27,73/30 điểm, đạt 92,43% (tăng 15,43% so với năm 2015).
- Tại UBND thành phố Đà Lạt (do Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng điều tra), năm 2015 là 21,52/30 điểm, đạt 71,73%; năm 2019 là 31,62/35 điểm, đạt 90,34% (tăng 18,61% so với năm 2015). Trong đó, năm 2019, theo Quyết định số 588/QĐ-UBND  ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc Công bố chỉ số CCHC năm 2019 của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, Đà Lạt là địa phương đứng đầu bảng xếp hạng chỉ số CCHC các cơ quan cấp huyện trong toàn tỉnh.
Về ứng dụng công nghệ thông tin
UBND thành phố tăng cường chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ quy định tại Kế hoạch số 9113/KH-UBND ngày 04/12/2017 về Ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước giai đoạn 2018-2019 trên địa bàn thành phố Đà Lạt; xây dựng chính quyền điện tử gắn với triển khai Đề án Xây dựng thành phố Đà Lạt trở thành thành phố thông minh giai đoạn 2018-2025. Qua đó, đã đạt được nhiều kết quả khích lệ:
- Tháng 12/2019, Trung tâm điều hành thông minh thành phố Đà Lạt (Trung tâm IOC - Intelligent Operation Center) chính thức đi vào hoạt động với mục tiêu cung cấp thông tin toàn diện các hoạt động đang diễn ra trên địa bàn. Với khả năng giám sát và quản lý từ tổng thể đến chi tiết từng tình huống, như giám sát trực quan các chỉ tiêu đánh giá về tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên bản đồ số; tình hình, chất lượng dịch vụ y tế; xử lý phản ánh về bất cập đô thị; quản lý thủ tục cấp phép xây dựng; tình hình thực hiện văn bản chỉ đạo, điều hành, giải quyết dịch vụ hành chính công,… đã tạo bước đột phá trong quá trình xây dựng Đà Lạt trở thành thành phố thông minh giai đoạn 2018-2025.
Thành phố đã ban hành Quy chế Tổ chức, quản lý, khai thác, sử dụng số liệu vận hành của Trung tâm IOC nhằm tổng hợp, quản lý, vận hành, sử dụng hiệu quả số liệu, dữ liệu về kinh tế - xã hội, giáo dục, văn hóa, an ninh trật tự (trừ dữ liệu mật); cung cấp thông tin, giải pháp xử lý cho UBND thành phố. Đến nay, Trung tâm IOC tiếp tục được vận hành, tích hợp với 260 camera tại UBND 16 phường, xã và các hệ thống thông tin ở nhiều lĩnh vực khác nhau (hiệu quả hoạt động của chính quyền và độ hài lòng của người dân; an ninh trật tự công cộng; lĩnh vực y tế, giáo dục, du lịch, quản lý và sử dụng đất đai; tương tác, giao tiếp phục vụ công dân); kết nối hiển thị các ứng dụng trên thiết bị di động tại Trung tâm giám sát đảm bảo tính chân thực, chính xác, minh bạch.
+ Ứng dụng Đà Lạt trực tuyến: được xây dựng và đưa vào sử dụng, khai thác từ ngày 01/6/2020. Đây là cầu nối, kênh tương tác giữa các tổ chức, cá nhân với chính quyền thành phố, giúp các đơn vị nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác quản lý nhà nước, kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm trên các lĩnh vực. Bên cạnh đó, thành phố đã ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh của nhân dân qua ứng dụng Đà Lạt trực tuyến để nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức trong việc trả lời các phản ánh, kiến nghị của người dân. Qua hơn 1 năm đưa vào sử dụng, khai thác ứng dụng, thành phố đã tiếp nhận 1.252 phản ánh của công dân trên 9 lĩnh vực (trật tự xây dựng; trật tự đô thị; mỹ quan thành phố; lấn chiếm lòng lề đường; an toàn vệ sinh thực phẩm; văn hóa; giá cả thị trường; quản lý, bảo vệ rừng). Đến nay, có 12.161 công dân tải, sử dụng ứng dụng; 21.210 công dân sử dụng ứng dụng để lấy số thứ tự giải quyết TTHC, sử dụng tính năng thông báo số thứ tự để sắp xếp thời gian, chủ động liên hệ thực hiện TTHC, giảm thời gian chờ đợi.
+ Quy hoạch, phát triển đô thị: công bố đầy đủ, kịp thời trên Cổng thông tin Công bố quy hoạch thành phố Đà Lạt (http://quyhoach.dalat.vn), ứng dụng Thông tin quy hoạch Đà Lạt; xây dựng cơ sở dữ liệu không gian theo mô hình dữ liệu tập trung nhằm nâng cao công tác quản lý quy hoạch, công bố thông tin cho người dân trên các lĩnh vực: quy hoạch đất đai, quy hoạch kiến trúc xây dựng, dữ liệu lớp giao thông, thông tin giá đất, xây dựng các khu chung cư mới, quy hoạch các khu đô thị, di dời nhà ở, tái kiến thiết các khu vực… trên nền tảng GIS. 
+ Du lịch thông minh: Trung tâm IOC hiện đang tiếp nhận dữ liệu được cập nhật từ 1.300 khách sạn, cơ sở lưu trú; 772 nhà hàng, địa điểm ẩm thực; 103 điểm du lịch; 75 địa điểm mua sắm; 489 điểm giải trí; 523 địa điểm tiện ích công cộng trên địa bàn (danh bạ công an, ATM, cây xăng, bệnh viện, nhà thuốc, nhà xe, bãi đỗ xe…). Việc tích hợp Cổng thông tin Du lịch thông minh (http://dalat.vn) và ứng dụng Du lịch thông minh (DalatFowerCity) giúp du khách ngoài việc sử dụng các tiện ích, còn có thể liên hệ với cơ quan chức năng để được hỗ trợ giải quyết các vấn đề phát sinh khi du lịch tại thành phố Đà Lạt. Hiện nay, có 343.223 lượt truy cập Cổng thông tin Du lịch thông minh; 14.490 lượt tải ứng dụng.
Ngoài ra, UBND thành phố cũng thực hiện tích hợp các lĩnh vực giáo dục thông minh, y tế thông minh, thành phố wifi (mạng không dây), chiếu sáng thông minh, nông nghiệp thông minh, thành phố an toàn… tạo nên nguồn dữ liệu tổng quát, tập trung, phục vụ công tác điều hành, giám sát của lãnh đạo thành phố.
- Hệ thống Một cửa điện tử và Dịch vụ công trực tuyến được triển khai thực hiện theo phương thức thuê dịch vụ. Thông tin tình trạng hồ sơ được tích hợp vào hệ thống một cửa trên Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Lâm Đồng để hỗ trợ người dân trong việc tra cứu tình hình giải quyết TTHC của các cơ quan hành chính nhà nước.
- Tiếp tục cung cấp dịch vụ hành chính công đối với 51 TTHC mức độ 3 và 19 TTHC mức độ 4. Đồng thời, đề xuất Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lâm Đồng tiếp tục duy trì, cập nhật dịch vụ công mức độ 3, 4 đối với 296 TTHC cấp huyện, xã, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại của các tổ chức, cá nhân có nhu cầu. 
- Thường xuyên sử dụng hệ thống văn phòng điện tử, thư điện tử công vụ để gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước; áp dụng chữ ký số (số hóa) trong phát hành văn bản đi. Qua đó, phát huy tính hiệu quả, nhanh chóng, kịp thời, tiết kiệm thời gian và chi phí,… đáp ứng nhu cầu điều hành trong hoạt động công vụ.
- Tiếp tục đầu tư, triển khai phần mềm quản lý việc thực hiện các văn bản chỉ đạo, điều hành, xử lý các chỉ đạo của UBND thành phố trong giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo; phần mềm quản lý xử phạt hành chính lĩnh vực văn hóa thông tin; phần mềm đăng ký và quản lý hộ tịch; phần mềm cấp phép xây dựng qua mạng và một số phần mềm chuyên ngành khác.
Trong 3 năm liên tiếp (2017-2019), UBND thành phố Đà Lạt luôn dẫn đầu bảng xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong khối các huyện, thành phố. Kết quả đánh giá là căn cứ để lãnh đạo thành phố tiếp tục xây dựng và thực hiện các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế, nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.
Với sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền; sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thành phố Đà Lạt trong công tác CCHC giai đoạn 2015-2020 đã tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân tìm hiểu, thực hiện đúng quy định về TTHC, thực hiện quyền giám sát đối với việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đồng thời, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương, đảm bảo an ninh - quốc phòng, trật tự an toàn xã hội để xây dựng chính quyền thành phố Đà Lạt “kỷ cương, liêm chính, hành động quyết liệt phục vụ nhân dân”. 

Số 6/2020

Góp ý của bạn đọc

Nhập mã bảo vệ
Hình ảnh CAPTCHA
Nhập mã Hiển thị ở trên vào hộp dưới đây
HDT HTML
HDT NewsBlog

BẢN TIN KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Số 48/2020 - 21/12/2020
Số 48/2020 Xem thêm
Số 47/2020 - 21/12/2020
Số 46/2020 - 14/12/2020
Số 45/2020 - 14/12/2020
Số 44/2020 - 02/12/2020
HDT HTML
Thống kê truy cập
  • 5.989.388
  • Đang online: 461
  • Trong tuần: 15.541
  • Trong tháng: 54.358
  • Trong năm: 713.452