Đăng nhập
Tư liệu

Tư liệu KH&CN

Lâm Đồng đã có nền tảng LGSP - sẵn sàng chia sẻ dữ liệu thông suốt
Ấn phẩm KHCN
Khoa học công nghệ
Trương Nga - Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông - Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lâm Đồng
2020
Một số tài liệu bạn cần đăng nhập với tư cách thành viên thì mới có thể tải toàn văn nội dung vê theo luật sở hữu trí tuệ.
Cho phép tải công cộng

LGSP (Local Government Service Platform) là nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của cấp bộ, tỉnh chứa các dịch vụ dùng chung để chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi một bộ, ngành, địa phương với các hệ thống bên ngoài; mô hình liên kết của LGSP theo kiến trúc Chính phủ điện tử của cơ quan cấp bộ chủ quản hoặc kiến trúc Chính quyền điện tử của cơ quan cấp tỉnh chủ quản phù hợp với Khung kiến trúc Chính phủ điện tử.

Mô hình thành phần cơ bản của LGSP
Mô hình thành phần cơ bản của LGSP

Theo Nghị quyết số 121/NQ-CP ngày 31/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ, đến hết năm 2020, 100% các bộ, địa phương phải có nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu dùng chung cấp bộ/tỉnh (LGSP - Local Government Service Platform) và kết nối với Hệ thống kết nối, liên thông các hệ thống thông tin ở Trung ương và địa phương (NGSP - National Government Service Platform) để khai thác các cơ sở dữ liệu quốc gia, hệ thống thông tin có quy mô, phạm vi từ Trung ương đến địa phương. Đây là mục tiêu quan trọng nhằm tạo lập nền tảng kết nối, chia sẻ dữ liệu thông suốt từ Trung ương đến địa phương.

Bên cạnh đó, dữ liệu ngày càng trở nên quan trọng trong việc phát triển các dịch vụ hướng đến Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số. Tận dụng thế mạnh của công nghệ để khai thác dữ liệu số, từ đó có thể tạo ra nhiều dịch vụ tiện lợi hơn, nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp, hướng đến hiện thực hóa nguyên tắc “lấy người dùng làm trung tâm”. Việc các địa phương sớm hoàn thành LGSP, kết nối với nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia là rất cấp thiết và không thể trì hoãn. Bởi lẽ, nó phù hợp với nhu cầu thiết yếu của thực tế, xu hướng phát triển và bám sát chỉ đạo của Chính phủ. Tuy nhiên, thực tế không phải các bộ, địa phương đều có điều kiện để kịp đầu tư hoặc thuê dịch vụ công nghệ thông tin để đưa nền tảng quan trọng này vào sử dụng trong năm 2020. Vấn đề kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin là đặc biệt quan trọng, việc này giúp các cơ quan trao đổi và sử dụng thông tin một cách đồng bộ, nâng cao chất lượng dịch vụ công cung cấp cho người dân và doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý và điều hành, giúp hỗ trợ đưa ra các quyết định dựa trên việc sử dụng thông tin, dữ liệu đầy đủ và nhất quán.

Tại Lâm Đồng, hiện nay, các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, huyện trên địa bàn tỉnh đã và đang sử dụng các hệ thống cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin dùng chung do các bộ, ngành triển khai thống nhất từ Trung ương đến cấp xã. Các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu này hiện đang hoạt động độc lập, phục vụ nhu cầu quản lý riêng lẻ của từng ngành, lĩnh vực; đáp ứng cơ bản các yêu cầu quản lý nhà nước trong nội bộ của các cơ quan (hiện có 6 cơ sở dữ liệu quốc gia đang triển khai, 103 hệ thống thông tin do bộ, ngành triển khai trên phạm vi toàn quốc; trên địa bàn tỉnh, đã tiếp nhận và đưa vào sử dụng 58 hệ thống thông tin dùng chung và nhiều phần mềm dùng riêng). 

Với nền tảng LGSP này, thông tin nghiệp vụ có thể được trao đổi theo chiều ngang/dọc giữa các cơ quan nhà nước thuộc bộ, tỉnh. Tăng khả năng kết nối, cộng tác, truy cập hiệu quả và dễ dàng tích hợp dữ liệu để trao đổi giữa các sở, ban, ngành với nhau và với những người dùng dịch vụ như công dân, doanh nghiệp, cán bộ, công chức. 

Theo Khung kiến trúc chung, LGSP dùng để tích hợp các hệ thống thông tin có quy mô cấp tỉnh, huyện, sở nhằm kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin trong nội bộ tỉnh; là đầu mối kết nối ra bên ngoài. Khả năng bảo mật đảm bảo rằng thông tin và dữ liệu bí mật sẽ được phân loại và bảo vệ tương ứng. LGSP là thành phần nền tảng để triển khai Chính quyền điện tử của địa phương theo kiến trúc hướng dịch vụ, cho phép phát triển nhanh chóng, bổ sung và triển khai các dịch vụ, dễ dàng bảo trì và nâng cao hiệu suất làm việc, do đó, việc thiết kế, triển khai LGSP của địa phương cần phù hợp với tiêu chuẩn trong nước và quốc tế, đảm bảo tính chuẩn hóa, tăng khả năng thành công trong thiết kế, triển khai thành phần này tại địa phương.
Nền tảng chia sẻ, tích hợp cấp tỉnh (LGSP) được kết nối đến các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Lâm Đồng từ tỉnh đến huyện qua đường kết nối nội bộ trong tỉnh (LAN/MAN/WAN); việc truy cập, kết nối sẽ dựa trên hạ tầng liên thông sẵn có.

Ngoài ra, các cá nhân, doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng Nền tảng chia sẻ, tích hợp cấp tỉnh (LGSP) cũng có thể truy cập qua kênh kết nối internet thông thường. Các ứng dụng trong LGSP sẽ được xây dựng theo mô hình các cổng thông tin, ứng dụng để đáp ứng nhu cầu của cá nhân, doanh nghiệp.

Quan trọng hơn, sẽ giúp tối đa hóa giá trị dữ liệu, nâng cao chất lượng dịch vụ công cung cấp cho người dân, doanh nghiệp theo hướng lấy người dùng làm trung tâm; nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành theo hướng dựa trên dữ liệu; phát huy tối đa hiệu quả đầu tư của Nhà nước, tránh đầu tư trùng lặp, gây lãng phí giữa các ngành/lĩnh vực và trong toàn tỉnh. 

Việc triển khai nền tảng LGSP giúp Lâm Đồng đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số sẵn sàng phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông (ICT Index), hoàn thiện chính quyền điện tử. Đặc biệt, đây còn là tiền đề quan trọng thúc đẩy xây dựng Chính phủ số, phát triển nền kinh tế số và xã hội số tại tỉnh Lâm Đồng. 

Số 6/2020

Góp ý của bạn đọc

Nhập mã bảo vệ
Hình ảnh CAPTCHA
Nhập mã Hiển thị ở trên vào hộp dưới đây
HDT HTML
HDT NewsBlog

BẢN TIN KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Số 48/2020 - 21/12/2020
Số 48/2020 Xem thêm
Số 47/2020 - 21/12/2020
Số 46/2020 - 14/12/2020
Số 45/2020 - 14/12/2020
Số 44/2020 - 02/12/2020
HDT HTML
Thống kê truy cập
  • 5.989.018
  • Đang online: 237
  • Trong tuần: 15.171
  • Trong tháng: 53.988
  • Trong năm: 713.082