Đăng nhập
Tư liệu

Tư liệu KH&CN

Điều tra văn hóa Mạ, Chu Ru tỉnh Lâm Đồng
Sách, tạp chí
Dân tộc
Nguyễn Vũ Hoàng
2015
Một số tài liệu bạn cần đăng nhập với tư cách thành viên thì mới có thể tải toàn văn nội dung vê theo luật sở hữu trí tuệ.
Tài liệu này chỉ chia sẻ cho thành viên, bạn cần đăng ký thành viên trên hệ thống để tải tài liệu về.
Nếu chưa phải là thành viên, bạn có thể liên hệ với ban quản trị theo địa chỉ để được cấp tài khoản đăng nhập:
  • Địa chỉ: Tầng 9, Khu Trung tâm Hành chính - Số: 36 Trần Phú - Phường 4 - Đà Lạt -Lâm Đồng
  • Email: sokhcn@lamdong.gov.vn
  • Điện thoại: 063.3821377

Nghị quyết TW 5 (khóa VIII), Đảng ta khẳng định văn hóa là nền tảng của tinh thần xã hội, vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy và phát triển kinh tế - xã hội; nền văn hóa Việt Nam là nền văn hóa thống nhất mà đa dạng. Sự đặc sắc về văn hóa truyền thống của mỗi dân tộc trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam sẽ góp phần làm cho văn hóa Việt Nam thêm phong phú và độc đáo.

Ở Lâm Đồng, mỗi dân tộc bản địa đều có những nét văn hóa riêng đã được hình thành từ rất lâu đời. Đó là niềm tự hào của các tộc người ở nam Tây Nguyên cần được các nhà khoa học xã hội, nhà văn hóa nghiên cứu.

Di sản văn hóa (DSVH) của các dân tộc bản địa Lâm Đồng đang ngày càng mai một, thậm chí một số loại hình, lĩnh vực có nguy cơ mất hẳn, đặc biệt là các giá trị văn hóa phi vật thể. Thực trạng cho thấy những nghệ nhân lớn tuổi lần lượt qua đời, họ mang cả những "kho tàng vô giá" đi vào cỏi vĩnh hằng. Trong khi đó, con cháu của họ thì chối từ một cách vô tình và bàng quan với sự mất mát đáng báo động đó. Hơn nữa, sự tác động của cơ chế thị trường và ảnh hưởng của các tôn giáo mới đã biến các di sản văn hóa truyền thống của cư dân bản địa Lâm Đồng thành những "sản phẩm lạc hậu", không phù hợp với cuộc sống hiện tại. Chính vì lẽ đó "Điều tra di sản văn hoá Mạ, Churu tỉnh Lâm Đồng" là rất quan trọng và cấp thiết. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là phải xác định được vốn DSVH của các dân tộc bản địa còn những gì, cái gì đã mai một và số lượng của từng loại hình như thế nào nhằm bảo tồn và phát huy tiềm năng văn hóa truyền thống của các dân tộc ở Lâm Đồng.

Năm 1998, đề tài "Điều tra di sản văn hóa Kơho tỉnh Lâm Đồng" đã được hội đồng khoa học Tỉnh nghiệm thu đạt kết quả xuất sắc. Để tiếp tục điều tra di sản văn hóa của các dân tộc bản địa còn lại, được sự chấp nhận của Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy, sự đầu tư của Sở Khoa học Công Nghệ và Môi Trường Tỉnh; Sở Văn Hóa - Thông Tin tiến hành đề tài "Điều tra di sản văn hóa Mạ, Churu tỉnh Lâm Đồng", mục đích tiếp tục xác định vốn di sản văn hóa của hai dân tộc này.

Thông qua kết luận điều tra phân tích, khẳng định giá trị, nét độc đáo của di sản văn hóa Mạ, Churu; từ đó đề xuất các giải pháp thích hợp, tích cực cho việc bảo tồn và phát huy, biến các di sản truyền thống Mạ, Churu nói riêng, di sản văn hóa của các dân tộc bản địa Lâm Đồng nói chung thành tài sản văn hóa góp phần phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Nội dung nghiên cứu của đề tài tập trung vào hai lĩnh vực: văn hóa vật chất, gồm các phương diện kiến trúc, nghề thủ công truyền thống, ẩm thực, trang phục, dụng cụ sinh hoạt văn hóa (chiêng ché). Đối với văn hóa tinh thần khảo sát thực trạng tính ngưỡng, phong tục, lễ hội, văn hóa dân gian và âm nhạc dân gian. Giải pháp thúc đẩy việc bảo tồn, phát huy và nâng cao giá trị di sản văn hóa của hai dân tộc Mạ, Churu xuất phát từ sự nghiên cứu thực trạng của đối tượng.

Phương pháp nghiên cứu chủ yếu là phương pháp điền dã, kết hợp với phương pháp thống kê theo thôn xã để mô tả và xác định số lượng di sản văn hóa vật chất ở những nơi cư dân Mạ và cư dân Churu sinh sống. Đối với văn hóa tinh thần, áp dụng phương pháp ghi chép (phỏng vấn, ghi âm...) thu thập văn bản học, loại hình học phục vụ cho việc tổng hợp, phân tích, đánh giá theo từng phương diện, từng loại hình. Bên cạnh đó, đề tài có tham khảo và sử dụng thêm một số nghiên cứu về người Mạ, người Churu của các tác giả và các công trình đã công bố.

Bạn cần đăng nhập đề tải tài liệu

Góp ý của bạn đọc

Nhập mã bảo vệ
Hình ảnh CAPTCHA
Nhập mã Hiển thị ở trên vào hộp dưới đây
HDT HTML
HDT NewsBlog

BẢN TIN KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Số 48/2020 - 21/12/2020
Số 48/2020 Xem thêm
Số 47/2020 - 21/12/2020
Số 46/2020 - 14/12/2020
Số 45/2020 - 14/12/2020
Số 44/2020 - 02/12/2020
HDT HTML
Thống kê truy cập
  • 5.365.508
  • Đang online: 156
  • Trong tuần: 2.930
  • Trong tháng: 89.572
  • Trong năm: 89.572