Đăng nhập
cà phê arabica lang biang

Cà phê Arabica Langbiang

Quy chế nhằm mục đích tập hợp các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện Lạc Dương cùng xây dựng, sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Cà phê Arabica Lang Biang” thành một nhãn hiệu có uy tín của cộng đồng những người trồng, sản xuất, chế biến, kinh doanh cà phê của địa phương. Xem thêm
Hdt NewsColSlide

TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Tóm tắt kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ giai đoạn 2018 - 2019 Xem thêm
Tóm tắt kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ giai đoạn 2017 - 2018 Xem thêm
Tóm tắt kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ giai đoạn 2016 - 2017 Xem thêm
Tóm tắt kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ giai đoạn 2015 - 2016 Xem thêm
Tóm tắt kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ giai đoạn 2014 - 2015 Xem thêm
Tóm tắt kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ giai đoạn 2013 - 2014 Xem thêm
HDT HTML
HDT HTML
HDT UserOnline
Thống kê truy cập
  • 6.506.801
  • Đang online: 351
  • Trong tuần: 7.541
  • Trong tháng: 12.391
  • Trong năm: 1.230.865