Đăng nhập
Bản tin khoa học công nghệ phục vụ lãnh đạo

BẢN TIN KHCN PHỤC VỤ LÃNH ĐẠO

Có thể khẳng định, lực lượng cán bộ nghiên cứu và phát triển (KH&CN) - lực lượng nòng cốt, trực tiếp tham gia vào hoạt động đổi mới sáng tạo, là động lực phát triển KH&CN và kinh tế - xã hội của đất nước. Xem thêm
Phóng xạ di chuyển không biên giới và không thể quan sát bằng mắt thường, vì thế dù Việt Nam chưa có nhà máy điện hạt nhân nhưng ở vị trí sát sườn với một số quốc gia có nhà máy đang vận hành như Trung Quốc hay đang trong kế hoạch phát triển và xây dựng nhà máy như Thái Lan, Indonesia, Campuchia…, Việt Nam vẫn cần phải sớm có một mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường quốc gia. Xem thêm
Căn cứ vào mô hình tăng trưởng về khoa học và công nghệ (KH&CN) và thực trạng hoạt động KH&CN của Việt Nam, có thể thấy hiện nay KH&CN của chúng ta đang ở mức độ hai và quyết tâm tiến tới mức độ ba (xem mô hình). Xem thêm
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh lần thứ X đã nêu 7 chương trình đột phá, trong đó đứng đầu là chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giai đoạn 2016 - 2020. Xem thêm
Các nghiên cứu về lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) có thể được nghiệm thu, đánh giá cao, nhưng thường gặp khó khăn khi đưa các sản phẩm vào trong thực tiễn. Qua một đề tài thuộc các chương trình KH&CN quốc gia, sản phẩm sau khi hình thành sẽ được đầu tư, phát triển để tạo ra sản phẩm hàng hóa thương hiệu Việt Nam có sức cạnh tranh. Xem thêm
Tăng cường hợp tác công - tư, phát triển định chế trung gian trong thị trường KH&CN, xây dựng lộ trình, bản đồ khai thác sáng chế… là ba giải pháp mà các chuyên gia đề xuất nhằm đẩy mạnh liên kết, hợp tác khai thác sáng chế trong ngành sản xuất có lợi thế cạnh tranh. Xem thêm
Hiệu quả thực hiện các cơ chế chính sách, thực trạng đào tạo và phát triển, các giải pháp thúc đẩy phát triển nhân lực khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội,… là những nội dung chính được bàn luận tại Phiên họp thường kỳ của Hội đồng Chính sách KH&CN quốc gia Xem thêm
Để phát triển công nghệ, bên cạnh nghiên cứu hoàn thiện công nghệ, việc xem xét, lựa chọn chuyển giao công nghệ đóng vai trò quan trọng, đặc biệt trong hoàn cảnh thực tiễn Việt Nam, quốc gia đang đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa. Xem thêm
Việt Nam nằm trong nhóm trung bình thấp về chỉ số sáng tạo trong bảng xếp hạng Sở hữu Trí tuệ Thế giới Xem thêm
Ở Việt Nam trong những năm gần đây, tràn có ngưỡng kiểu phím Piano là loại kiểu tràn mới đã được nghiên cứu và sử dụng cho một số ít các công trình như Văn Phong tỉnh Bình Định, Đắk Mi2 tỉnh Quảng Nam,... Xem thêm
Trang 1 5Đầu tiên   Trước đó   [1]  2  3  4  5  Tiếp theo   Cuối cùng