Đang hiển thị các tài liệu 1-1 của 1

    • Công nghệ và thiết bị ngành bưu chính- viễn Thông 

      Sở Bưu Chính Viến Thông Tỉnh Hòa Bình
      Chào bán, cung cấp và chuyển giao các máy móc, thiết bị, công nghệ, giống cây con tại Chợ công nghệ và thiết bị vùng núi phía Bắc tại Hòa Bình, từ 18-20/5/2006