Hiển thị thông tin rút gọn

dc.contributor.authorThS. Nguyễn, Văn Hương
dc.contributor.otherTS. Ngô, Xuân Trường
dc.contributor.otherThS. Ngụy, Xứng Hùng
dc.contributor.otherNguyễn, Sĩ Hiền
dc.contributor.otherTS. Nguyễn, Văn Diệu
dc.contributor.otherNguyễn, Tuấn Tài
dc.contributor.otherPăng, Ting Uốk
dc.contributor.otherDrông, Đao
dc.date.accessioned2014-06-10T04:10:09Z
dc.date.available2014-06-10T04:10:09Z
dc.date.issued2004
dc.identifier.urihttp://192.168.1.9:8080/dspace/handle/123456789/351112
dc.description.abstractLâm Đồng là tỉnh có gần 40 dân tộc sinh sống, các dân tộc thiểu số chiếm gần 1/4 dân số toàn tỉnhvi
dc.format.extent126vi
dc.language.isovivi
dc.publisherBan Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồngvi
dc.subjectquan hệ, cộng đồng, dân tộc, lâm đồngvi
dc.titleNghiên cứu đặc điểm mối quan hệ cộng đồng các dân tộc ở Lâm Đồngvi
dc.publisher.superiorTỉnh ủy Lâm Đồngvi
dc.publisher.locationĐà Lạtvi


Tập tin đính kèm

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Tài liệu này nằm trong danh mục

Hiển thị thông tin rút gọn