Đang hiển thị các tài liệu 6713-6732 của 14788

  • Mai 

   Phạm, Hoàng Hộ (2003)
   Họ cây cỏ việt nam.
  • Mai chiếu thủy 

   Lê, Quang Long (2009)
   Tranh về các loài cây kèm theo mô tả.
  • Mai dương 

   Lê, Quang Long (2009)
   Tranh về các loài cây kèm theo mô tả.
  • Mang quả hạch 

   Thành, Công (2010)
   Ảnh vị thuốc.
  • Mao cấn 

   Phạm, Hoàng Hộ (2003)
   Họ cây cỏ việt nam.
  • Màn màn tím 

   Lê, Quang Long (2009)
   Tranh về các loài cây kèm theo mô tả.
  • Màng phủ đất 

   Công Ty Cổ Phần Giống Cây Trồng Miền Nam
   Cung cấp màng nhựa phủ đất giữa độ ẩm cho cây trồng. Hướng dẫn cách sử dụng
  • Mái chèo 

   Lê, Quang Long (2009)
   Tranh về các loài cây kèm theo mô tả.
  • Mái tứ quý 

   Lê, Quang Long (2009)
   Tranh về các loài cây kèm theo mô tả.
  • Máy bán hàng tự động 

   Đại Học Bách Khoa Hà Nội
   Chào bán, cung cấp và chuyển giao các máy móc, thiết bị, công nghệ, giống cây con tại Chợ công nghệ và thiết bị Bắc Trung bộ tại Nghệ An, thành phố Vinh, Techmart Nghe An - 2005, từ 13/5-15/5/2005
  • Máy băm dăm gỗ lưu động 

   Trung Tâm Thực Nghiệm Và Chuyển Giao Kỹ Thuật Công Nghiệp Rừng
   Chào bán, cung cấp và chuyển giao các máy móc, thiết bị, công nghệ, giống cây con tại Chợ công nghệ và thiết bị Bắc Trung bộ tại Nghệ An, thành phố Vinh, Techmart Nghe An - 2005, từ 13/5-15/5/2005
  • Máy băm dăm gỗ và tre tạo dăm cho sản xuất bột giấy, ván dăm và dăm xuất khẩu 

   Trung Tâm Thực Nghiệm Và Chuyển Giao Kỹ Thuật Công Nghiệp Rừng
   Chào bán, cung cấp và chuyển giao các máy móc, thiết bị, công nghệ, giống cây con tại Chợ công nghệ và thiết bị Bắc Trung bộ tại Nghệ An, thành phố Vinh, Techmart Nghe An - 2005, từ 13/5-15/5/2005
  • Máy băm EVA 

   Đại Học Bách Khoa Hà Nội
   Chào bán, cung cấp và chuyển giao các máy móc, thiết bị, công nghệ, giống cây con tại Chợ công nghệ và thiết bị Bắc Trung bộ tại Nghệ An, thành phố Vinh, Techmart Nghe An - 2005, từ 13/5-15/5/2005
  • Máy băm gỗ cỡ nhỏ tạo dăm làm ván bg-250 

   Đỗ, Đình Bình (2001)
   Đề tài cấp ngành về lâm nghiệp.
  • Máy băm gỗ, tre 

   Nhà Máy Cơ Khí 83- Bộ Quốc Phòng
   Chào bán, cung cấp và chuyển giao các máy móc, thiết bị, công nghệ, giống cây con tại Chợ công nghệ và thiết bị vùng núi phía Bắc tại Hòa Bình, từ 18-20/5/2006
  • Máy băm nứa cỡ nhỏ BN-00 

   Nhà Máy Cơ Khí 83- Bộ Quốc Phòng
   Chào bán, cung cấp và chuyển giao các máy móc, thiết bị, công nghệ, giống cây con tại Chợ công nghệ và thiết bị vùng núi phía Bắc tại Hòa Bình, từ 18-20/5/2006
  • Máy băm, thái lá mía và dứa. Máy sới và bón phân cho mía. Cày đĩa, máy sới, máy đốn 

   Khoa, Cơ Điện
   Cung cấp các loại máy canh tác cho cây trồng cạn chính.
  • Máy bóc bẹ tẽ hạt ngô BBTH-2,5 

   Viện Cơ Điện Nông Nghiệp Và Công Nghệ Sau Thu Hoạch
   Chào bán, cung cấp và chuyển giao các máy móc, thiết bị, công nghệ, giống cây con tại Chợ công nghệ và thiết bị Bắc Trung bộ tại Nghệ An, thành phố Vinh, Techmart Nghe An - 2005, từ 13/5-15/5/2005
  • Máy bơm HT145 

   Viện Khoa Học Thủy Lợi
   Chào bán, cung cấp và chuyển giao các máy móc, thiết bị, công nghệ, giống cây con tại Chợ công nghệ và thiết bị vùng núi phía Bắc tại Hòa Bình, từ 18-20/5/2006
  • Máy bơm nước các loại: CE2, CE3, CE4, T30, BN140, BN165, BN180 

   Công Ty Chế Tạo Động Cơ Vinappro
   Chào bán, cung cấp và chuyển giao các máy móc, thiết bị, công nghệ, giống cây con tại Chợ công nghệ và thiết bị Bắc Trung bộ tại Nghệ An, thành phố Vinh, Techmart Nghe An - 2005, từ 13/5-15/5/2005